Vaikų ir jaunimo programa NORDBUK

2019/01/01

Kas yra „NORDBUK“ ?

Šiaurės šalių komitetas vaikų ir jaunimo klausimais „NORDBUK“ yra Šiaurės ministrų tarybos patariamoji ir koordinavimo institucija vaikų ir jaunimo klausimais.

„NORDBUK“ finansuoja projektus, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas, ir yra sukūrusi specialią programą šiam tikslui. Pagrindiniai rėmimo programos tikslai yra stiprinti vaikų ir jaunimo organizacinius gebėjimus, didinti jų įtaką ir dalyvavimą politiniuose procesuose, taip pat puoselėti Šiaurės regiono tapatybės jausmą.

Tikslinę grupę sudaro Šiaurės regiono vaikai ir jaunimas iki 30 metų amžiaus.

Kokia veikla finansuojama?

Veikla, kuria vaikai ir jaunimas įtraukiami tokiais būdais, kurie padeda jiems daryti įtaką planuojant, vykdant ir vertinant projektą.

Finansavimas apima:

 • Veiklą, skatinančią Šiaurės šalių vaikus ir jaunimą dirbti kartu;
 • Ribotą laiką trunkančią veiklą, pvz., seminarus, kursus, konferencijas, stovyklas, viešinamą medžiagą ir kultūrinius renginius;
 • Veiklą, į kurios darbotvarkę įtraukti Šiaurės šalių kultūriniai, politiniai ir socialiniai klausimai;
 • Veiklą, padedančią kurti ir išlaikyti bendradarbiavimo tinklus ir bendradarbiavimo būdus, kurie skatina kitus tikslus.

Finansavimas nėra skiriamas tarptautiniams projektams, išskyrus tuos, kurie apima bendradarbiavimą su Baltijos šalimis ar Šiaurės Vakarų Rusija. Tačiau finansavimas gali būti skiriamas tiems projektams, kurie apima Šiaurės šalių vykdomą tarptautinių renginių koordinavimą. Projektai, kuriuose vaikai dalyvauja tik kaip publika, nėra tinkami finansuoti.

Projektai, kurie prasidėjo iki paraiškų pateikimo termino, negali būti finansuojami.

Kas gali teikti paraiškas?

Finansavimas teikiamas organizacijoms, bendradarbiavimo tinklams ir kitiems juridiniams asmenims, kuriuos sudaro arba kurie dirba su vaikais ir jaunimu nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu.

Pareiškėjai turi gyventi Šiaurės regione ir turėti administracinius gebėjimus valdyti finansavimą.

Paraiškos priimamos iš:

 • Vaikų ir jaunimo organizacijų;
 • Jaunimo klubų ir centrų;
 • Susigiminiavusių miestų, tarybų arba pan.;
 • Mokinių ir studentų organizacijų ir draugijų;
 • Mokinių grupių.

Dėmesio! Sporto klubai, profesinės sąjungos ir privatūs asmenys yra netinkami finansuoti.

Finansavimo dydis

Paraiškos priimamos sumoms nuo 7 500 eurų iki 25 000 eurų. Bent 15 proc. finansavimo turi būti iš kito šaltinio, kuriuo gali būti finansavimas natūra, pavyzdžiui, savanoriškas darbas ar panašiai.

Bendras finansavimas, prašomas iš Šiaurės regiono finansavimo šaltinių (Šiaurės kultūros fondo, „Nordplus“ ir kt.) neturi viršyti 85 proc. viso projekto finansavimo.

Vertinimo kriterijai

1. Šiaurės šalių dimensija

Finansavimas skiriamas veiklai:

 • kurioje dalyvauja lygūs partneriai iš ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių,
  arba
 • dalyvauja lygūs partneriai iš dviejų Šiaurės šalių, jei viena iš dalyvaujančių šalių yra iš Alandų salų, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ar Šiaurės Calotte (kuri šiame kontekste reiškia Norvegijos Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritis, Švedijos Norboteną ir Suomijos Lapiją).

Bus priimamos svarstyti ir paraiškos, kurios įtraukia darbą su Baltijos šalimis ir Šiaurės Vakarų Rusija.

Šiaurės šalių dimensija yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • Padeda ugdyti Šiaurės šalių identiteto jausmą;
 • Skiriamas dėmesys aktyviam jaunų žmonių dalyvavimui pilietiniame gyvenime Šiaurės regione;
 • Pagerina supratimą ir žinias apie Šiaurės šalių kultūros paveldą ir istoriją;
 • Palengvina dialogą ir skatina atvirumą ir integraciją;
 • Pagerina kalbos supratimą ir žinias apie Šiaurės kalbų įvairovę;
 • Skatina vaikų ir jaunuolių iš įvairių Šiaurės šalių giminingumą.

2. Vaikų ir jaunimo dalyvavimas apskritai ir jų dalyvavimas demokratiniuose procesuose

Vertinimo kriterijai yra šie:

 • Ar veikla palengvina aktyvų ir kūrybingą vaikų ir jaunimo dalyvavimą;
 • Ar daugiausia vaikai ir jaunimas kuria, plėtoja ir vykdo projektą nuo pradinės koncepcijos iki pat galutinio įvertinimo;
 • Ar veikla skatina demokratinį dalyvavimą ir padeda jauniems žmonėms daryti įtaką, būti išklausytiems;
 • Ar veikla pasiekia daug vaikų ir jaunimo – „NORDBUK“ teikia pirmenybę projektams, pritraukiantiems platesnę auditoriją, ne tik tuos, kurie tiesiogiai susiję su projektais.

3. Geografinių, kultūrinių, socialinių ir politinių mažumų įtraukimas

Tai reiškia veiklą, kuri:

 • Pasiekia marginalizuotą jaunimą ar mažumas;
 • Tenkina kalbinių ir kultūrinių mažumų poreikius Šiaurės regione;
 • Apima didelį geografinį plotą.

Daugiau informacijos

Visą informaciją apie reikalavimus, norint gauti „NORDBUK“ vaikų ir jaunimo programos paramą projektams, o taip pat paraiškos formą rasite programą administruojančios institucijos tinklapyje.

Nordic Culture Point
PB 231
Kajsaniemenkatu 9
00171 Helsinki
Suomija
www.nordiskkulturkontakt.org