2023 m. Šiaurės ministrų tarybai pirmininkaus Islandija

2022/11/07

Islandijos ministrė pirmininkė Katrín Jakobsdóttir, Šiaurės Tarybos sesija 2022, Helsinkis

Taika ir žalias, konkurencingas bei socialiai tvarus Šiaurės regionas yra pagrindiniai Islandijos programos tikslai, kurių įgyvendinimo šalis sieks perėmusi pirmininkavimą Šiaurės ministrų tarybai 2023 m.

Rusijos invazija į Ukrainą pakeitė nusistovėjusią saugumo situaciją pasaulyje ir regione. Šių pokyčių akivaizdoje Šiaurės šalių solidarumas tampa ypatingai svarbus.  Islandija sustiprins Šiaurės šalių bendradarbiavimą ir sieks, kad regionas taptų taikos idėjos skleidėju.

„Ypatingą dėmesį skirsime taikai, kuri yra būtina gerovės, žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos sąlyga. 2023 m. Islandijos pirmininkavimas susitelks į Šiaurės regiono, kaip taikos jėgos, įtvirtinimą. Be to, svarbu toliau siekti mūsų Vizijos 2030 tikslų: žalio, konkurencingo ir tvaraus Šiaurės šalių regiono“, – sako Katrín Jakobsdóttir, Islandijos ministrė pirmininkė.

Taika – būtina vizijos sąlyga

Taika turėtų būti Šiaurės šalių bendradarbiavimo kertinis akmuo. Islandija sieks šio tikslo, skatindama regiono taikos centrų ir tyrimų institucijų bendradarbiavimą. Remdamosi savo žiniomis, Šiaurės šalys gali būti diplomatinių sprendimų, taikos ir nusiginklavimo pasiuntiniais. Be to, Islandija Reikjavike surengs tarptautinę konferenciją, kurioje pagrindinis dėmesys bus skiriamas taikai, kuri yra būtina žmogaus teisių, gerovės ir lyčių lygybės sąlyga.

Socialiai teisinga žalioji transformacija

Kitas svarbus programos tikslas – teisinga ir socialiai sąžininga žalioji pertvarka, kur ypatingas dėmesys bus skiriamas  tvariam jūrų išteklių naudojimui.

Islandijos pirmininkavimo programoje taip pat akcentuojami šie tikslai:

  • Lyčių lygybė ir teisės, ypač translyčiams ir interseksualiems asmenims
  • Lygios galimybės dalyvauti darbo rinkoje
  • Šiaurės šalių kultūros ir meno scenos stiprinimas bei plėtra
  • Bendra Šiaurės šalių skaitmeninių kalbų technologijų politika
  • Pirmininkaujant sustiprintas Vakarų Šiaurės šalių bendradarbiavimas

Visos pirmininkavimo programoje numatytos veiklos turi prisidėti prie Vizijos 2030 įgyvendinimo. Vizijoje numatyta, jog Šiaurės šalys 2030 m. taps tvariausiu ir labiausiai integruotu regionu pasaulyje. Šią viziją Šiaurės šalių ministrai pirmininkai suformulavo prieš penkerius metus, kai Islandija paskutinį kartą pirmininkavo Šiaurės ministrų tarybai.

Daugiau: The Nordic Region – A Force for Peace. Programme for the Icelandic Presidency of the Nordic Council of Ministers 2023