227 000 eurų parama tautinių bendrijų žiniasklaidai Baltijos šalyse

2020/04/21

INFORMACIJĄ RUSŲ KALBA rasite žemiau.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje praneša apie 227 000 eurų paramą tautinių bendrijų žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams Baltijos šalyse. Parama skirta kurti kokybišką turinį rusų ir lenkų kalbomis. Konkurso būdu parama paskirstyta dvidešimt devyniems žiniasklaidos projektams.

Teikti paraiškas buvo kviečiami Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistai bei Baltijos šalyse registruotų žiniasklaidos priemonių redakcijos. Iš viso programa sulaukė 83 finansavimo paraiškų (33 iš Lietuvos, 35 iš Latvijos, 15 iš Estijos), iš kurių parama skirta 29 turinio projektams (10 iš Lietuvos, 11 iš Latvijos , 8 iš Estijos).

„Parama tautinių bendrijų žiniasklaidai šiandien aktuali kaip niekada. Vyriausybėms paskelbus ekstremaliąją padėtį ir įvedus karantino priemones, nepriklausomos žiniasklaidos veiklos tęstinumas ir kokybė įgijo ypatingą svarbą. Šių priemonių sukeltos pasekmės jau dabar drastiškai atsiliepė žiniasklaidos pajamoms, tautinių bendrijų žiniasklaida nėra išimtis ir mes matome, kad tai gali būti iššūkis demokratijai. Tautinių mažumų žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant demokratiją ir integraciją Baltijos šalyse ir jos kokybiška veikla išlieka esmine sąlyga užkardant melagingų naujienų plitimą šiuo jautriu ir svarbiu metu“, – sakė Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė Helén Nilsson.

Šiaurės Ministrų Tarybos žiniasklaidos rėmimo iniciatyvas Baltijos šalyse iki šiol sudarė trys pagrindinės dalys: mokymai tautinių bendrijų žurnalistams, medijų raštingumo ugdymas jaunimui bei nepriklausomos žiniasklaidos turinio kūrimas. Taip pat tęsiama ir atskira paramos programa Estijos visuomeninio transliuotojo ETV rusiškajam kanalui ETV+. Dabartinė parama nukreipta išimtinai į nepriklausomos žiniasklaidos turinio kūrimą.

Programos tikslas – didinti regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos kokybę bei patrauklumą Baltijos šalyse, ypatingą dėmesį skiriant turiniui tautinių bendrijų kalbomis. Tokiu būdu siekiama paskatinti tautinių bendrijų integraciją į visuomenę bei įgalinti jos narius aktyviai įsitraukti į viešajį gyvenimą.

Paremtų žiniasklaidos priemonių ir projektų sąrašas:

Lietuva

 1. „Klaipėda atvirai“. ”atviraklaipeda.lt rusų kalba“. Leidinių ir interviu serija Klaipėdos rusakalbių bendruomenei.
 2. “Radijo stotis Laluna”. “Dienos apžvalga”. Reguliari radijo informacinė programa, kurioje trumpai apžvelgiamos dienos naujienos aktualiausiais nacionaliniais ir tarptautiniais klausimais.
 3. Denis Tarasenko. “Nepažinta Lietuva”. Straipsnių serija apie mažiau žinomas Lietuvos vietas, siekiant padėti rusakalbių auditorijai atrasti šalį.
 4. “Tango reklama”. “Infoblokai”. Savaitės radijo programų ciklas, skirtas aptarti istorijas apie imigraciją ir suteikti aktualią informaciją imigrantams.
 5. “Kompanionai”. Multimedijos istorijų serija, pasakojama atsitiktinių traukinių keleivių, keliaujančių iš atskirų Lietuvos regionų, kuriuose gausiai gyvena etninės bendruomenės.
 6. Ramūnas Fetingis. “Brangioji laida”. Satyrinis-analitinis šou rusų kalba apie svarbiausius socialinius ir politinius reikalus.
 7. Lietuvos žurnalistų sąjunga. Šiaulių skyrius. “TV projektas “Pažadėtoji žemė“. Istorinis dokumentinis filmas atsako į klausimą, kodėl škotai, kurie bandė užmegzti ryšius su lenkais ir lietuviais, Lietuvą pavadino „Pažadėtąja žeme“.
 8. Radijo stotis “Znad Wilii”. “Visur gerai, bet namuose geriausia”. Kassavaitinė radijo interviu serija lenkų kalba su garsiais šou verslo, komercijos, medicinos, meno ir kitų sektorių atstovais.
 9. Ian Gabiel Díaz Raudales. “Within Lithuania”.Vaizdo dokumentinių filmų ciklas apie mažiausiai aptartas istorijas ir patirtį, vykstančią šalyje jos tautos kūrimo proceso metu.
 10. Dokumedija. “Pasienio bendruomenės”. Dokumentinių garso įrašų serija rusų kalba apie unikalių sentikių ir tuteišių bendruomenių gyvenimą Lietuvoje.

Estija

 1. Nadežda Giritš. “Pärnu elegija (58 min)”. Dokumentinis filmas apie Davidą Samoylovą, žinomą kaip vieną žymiausių Rusijos karo kartos poetų, minint jo 100 metų jubiliejų.
 2. Novaya Gazeta — Baltics. “Video explainers”. Trumpų vaizdo įrašų serija jauniems skaitytojams apie tyrimus, prieštaringai vertinamas reformas, svarbias ekonomikos tendencijas ir politinius pokyčius.
 3. Kultuuritahvel MTÜ. “Laikraščio Vestnik Tartu leidyba”. Projektu siekiama tęsti „Vestnik Tartu“ laikraščio leidybą ir tobulinimą.
 4. MK Estonia laikraštis. “Naujieji Estijos veidai”. Internetinių istorijų serija apie žmones, kurie neseniai atvyko į Estiją ir turi problemų dėl integracijos ar gina savo teises.
 5. IDA Radio. “Estijos rusakalbių bendruomenė IDA radijuje”. Reguliaraus radijo laidų ciklas su rusiškai kalbančios muzikos ir kultūros bendruomenės atstovais.
 6. Põhjaranniku Kirjastus. “Jie lemia ateitį”. Straipsnių serija, skirta išskirtiniams Ida-Virumaa regiono ir Narvos miesto žmonėms.
 7. Prospekt-Media. “Ateities mokykla”. Straipsnių serija apie aktualiausius šiuolaikinio švietimo iššūkius Estijoje.
 8. NGO Estonian Institute. “40 istorijų apie Estijos kultūrą”. Internetinių istorijų apie Estijos kultūrą ir kultūros renginius ciklas, skirtas per kultūrą integruoti rusakalbius žmones į visuomenę.

Latvija

 1. “DELFI Longreads”. Multimedijos pasakojimų, skirtų plačiai vietinei rusakalbių auditorijai, serija, apimanti mažai diskutuojamas temas.
 2. KURZEMES VĀRDS. “Išlaikykite Liepoją daugiakultūriškai stiprią”. Multimedijos pasakojimų tikslas – pateikti vietinę, nacionalinę ir tarptautinę objektyvią informaciją Liepojos miesto rusakalbių bendruomenei.
 3. Rīgas Laiks. “Rusiškojo ketvirčio „Rīgas Laiks“ turinio plėtra”. Straipsnių serija, pagrįsta interviu, surengtais Rusijoje, JAV ir JK.
 4. Society Damedia. “Chayka.lv. Jaunoji Latgale. Naujas įvaizdis”. Interviu ir video medžiagos serija, kuria siekiama išplėsti auditoriją jaunesnės kartos atstovų tarpe.
 5. “LETA+ RUS”. Kokybiško analitinio turinio rusų kalba plėtra, nemokama skelbti visoms Latvijos žiniasklaidos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant prieštaringai vertinamai Latvijos administracinei teritorinei reformai.
 6. Vides filmų studija. “storinės dokumentinės TV serijos „Atslēgas“ vertimas, subtitrai ir išleidimas į rusų kalbą”. Projektu siekiama subtitruoti serialą „Atslēgas“ („Raktai“) – išsamiausią dokumentinį serialą apie pastaruosius 100 Latvijos istorijos metų.
 7. Asociacija “Ascendum”. Dvikalbis „Satori“ vasaros žurnalas „Aš niekinu mokyklą“. Straipsnių serijoje apie jaunimo švietimą paaiškinami vykstantys įvykiai ir apžvelgiamos švietimo sistemos reformos.
 8. “Latvijos Radijas”. “Gyvenimas pakraštyje – radijo kelionė per Rusijos sieną”. Tiesioginių radijo laidų ciklas apie žurnalistinę kelionę į Pskovą ir Kaliningradą, apimantis ekonomikos ir žmogaus raidos temas, esamas pakrypimus, Rusijos ir Latvijos santykių suvokimą.
 9. “TV NET”. “Lagaminas. Stotis. Rusija – 2”.Straipsnių serija, paremta žurnalistine kelione į Rusiją ir interviu su latviais, nuolat gyvenančiais Rusijos Federacijoje.
 10. Society R Media. „R Media“. Moterys sportuoja Latgalėje”. Multimedijos pasakojimai apie patriarchalinėje visuomenėje sportuojančias moteris.
 11. “Cits medijs”. “Vietos naujienų portalas apie Rygos apylinkes”. Straipsnių ir multimedijos istorijų ciklas, apimantis įvairius Rygos miesto klausimus.

Совет министров Северных стран выделил 227 тысяч евро на русско- и польскоязычные медиапроекты стран Балтии

Офис Совета министров Северных стран в Литве объявил о выделении грантов на сумму 227 тысяч евро на развитие деятельности медиапроектов на языках национальных меньшинств в странах Балтии.

По результатам конкурса 29 проектов получили гранты на поддержку создания профессионального контента и оригинальных историй с особым фокусом на русском и польском языках в этнически разнообразных регионах.

Поддержка сосредоточена на обеспечении возможностей для средств массовой информации создавать качественный контент на русском и польском языках, а также на укреплении сотрудничества между редакциями и журналистами.

«Продолжение поддержки медиа национальных сообществ сегодня важнее, чем когда-либо. В условиях объявления чрезвычайного положения и введения карантинных мер различными правительствами безостановочная и качественная работа независимых СМИ становится особенно важной. Последствия данных мер уже оказывают значительное воздействие на прибыль СМИ. Медиа этнических сообществ не являются исключением, что потенциально может превратиться в вызов для демократии. СМИ национальных меньшинств играют важную роль в обеспечении демократии и интеграции в странах Балтии, и данное качество остается обязательным условием в препятствовании распространению сфабрикованных новостей и дезинформации в это непростое и полное вызовов время», – заявила Хелен Нильссон, директор Офиса Совета министров Северных стран в Литве.

В ходе программы получено 83 заявки на финансирование (33 из Литвы, 35 из Латвии, 15 из Эстонии), из них было одобрено 29 проектов (10 из Литвы, 11 из Латвии и 8 из Эстонии)

Поддержка средств массовой информации в странах Балтии со стороны Совета министров Северных стран осуществляется по трём параллельным направлениям: журналистские тренинги, уроки медиаграмотности для молодёжи, а также финансирование независимого медиапроизводства. Помимо того, Совет министров Северных стран оказывает поддержку программному производству русскоязычного ТВ-канала ETV+ в Эстонии с момента его запуска в 2015 году.

Присуждение грантов осуществлялось на основе конкурса заявок. Предпочтение отдавалось высококачественным, независимым журналистским проектам на языках нацменьшинств в Латвии, Литве и Эстонии. Основной целью программы является поддержка процесса интеграции национальных меньшинств в общество, чтобы дать возможность всем гражданам активно участвовать в общественном диалоге и принятии политических решений. 

Список одобренных проектов

Эстония

 1. Надежда Гирич (журналист-фрилансер). «Элегия Пярну (58 минут)». Документальный фильм, посвящённый столетию со дня рождения Давида Самойлова, одного из наиболее выдающихся представителей русских поэтов-фронтовиков.
 2. «Новая газета – Балтия». «Видео-ликбез» Серия видеороликов для юных читателей на тему расследований, неоднозначных реформ, важных экономических тенденций и политических изменений.
 3. Kultuuritahvel MTÜ. «Издание газеты «Вестник Тарту». Project aims to continue publishing and improvement of Vestnik Tartu newspaper. Проект нацелен на продолжение издания и совершенствование газеты «Вестник Тарту».
 4. Газета «МКЭстония». «Новые лица Эстонии». Серия интернет-публикаций о людях, которые недавно переехали в Эстонию и столкнулись со сложностями в интеграции и защите своих прав.
 5. Радио «Привлечение русскоязычной аудитории Эстонии к эфиру радио IDA». Цикл регулярных радиопередач с трансляцией музыки на русском языке и приглашением гостей из сообщества культуры.
 6. Põhjaranniku Kirjastus. «Они создают будущее». Серия статей, рассказывающих о выдающихся жителях уезда Ида-Вирумаа и г. Нарва.
 7. Prospekt-Media. «Школа будущего». Серия статей на тему злободневных вызовов современного образования в Эстонии.
 8. НПО «Эстонский Институт». «40 историй об эстонской культуре». Серия интернет-статей об эстонской культуре и культурных событиях. Основная цель – интегрировать русскоязычных граждан в общество посредством культуры.

Латвия

 1. «Лонгриды DELFI». Серия мультимедийных историй, раскрывающих темы, оставленные вне поле зрения, и нацеленных на обширную локальную русскоязычную аудиторию.
 2. KURZEMES VĀRDS. «Сохраним мультикультурность Лиепаи Серия мультимедийных историй, передающих объективную локальную, национальную и международную информацию для русскоязычного сообщества города Лиепая.
 3. Rīgas Laiks. «Развитие контента для русскоязычного ежеквартального издания «Rīgas Laiks». Серия статей, основанных на интервью, проведенных в России, США и Великобритании.
 4. Society Damedia. «Chayka.lv. Юный латгалец. Новый образ». Серия интервью и видеоматериалов, нацеленных на привлечение аудитории среди молодого поколения.
 5. “LETA+ RUS”. Развитие качественного аналитического контента на русском языке, свободного для бесплатного распространения всеми СМИ Латвии, с особым фокусом на неоднозначной административно-территориальной реформе в Латвии.
 6. Vides Filmu studija. «Перевод, создание субтитров и выпуск исторического документального ТВ-сериала «Atslēgas» на русском языке. Проект нацелен на оформление субтитрами сериала „Atslēgas“ («Ключи»), наиболее исчерпывающего документального ТВ-проекта о последнем столетии латвийской истории.
 7. Ассоциация „Ascendum“. Двуязычный летний журнал „Satori“ – «Я презираю школу». Серия статей об образовании молодёжи с обзором текущих событий и реформ образовательной системы.
 8. «Радио Латвии». «Жизнь на краю: радиопутешествие вдоль российской границы». Серия радиопередач в прямом эфире о путешествиях журналиста в Псков и Калининград, затрагивающих темы экономического и социального развития, существующие предубеждения, восприятие российско-латвийских отношений.
 9. TV NET”. «Чемодан – вокзал – Россия 2». Серия статей на основе путешествий журналиста в Россию, интервью с латвийцами, постоянно проживающими в Российской Федерации».
 10. Society R Media. “R Media. Женщина в спорте в Латгалии”. Серия мультимедийных историй о женщинах, занимающихся видами спорта, которые в патриархальных культурах считаются исключительно мужскими.
 11. „Cits medijs“. «Гиперлокальный новостной портал о микрорайонах Риги». Серия статей и мультимедийных историй, рассказывающих о различных событиях в Риге.

Литва

 1. „Открыто о Клайпеде“. ”atviraklaipeda.lt на русском языке“. Серия публикаций и интервью для русскоязычного сообщества портового города Клайпеда.
 2. Радиостанция Laluna“. «Обзор дня». Регулярная информационная радиопередача с кратким обзором ежедневных новостей страны и всего мира.
 3. Денис Тарасенко (журналистфрилансер). «Неизвестная Литва». Серия статей о малоизвестных местах в Литве; цель проекта – помочь русскоязычной аудитории открыть для себя Литву.
 4. “Tango reklama”. „Инфоблоки„. Серия еженедельных радиопередач, посвящённых обсуждению историй об иммиграции и нацеленных на сообщение актуальной информации для иммигрантов.
 5. «Попутчики». Серия мультимедийных историй, рассказанных случайными попутчиками, путешествующими на поезде между различными регионами Литвы, где проживают этнические сообщества (в основном русскоязычные).
 6. Ramūnas Fetingis (журналистфрилансер). «Моя дорогая передача». Сатирическо-аналитическое шоу на русском языке на наиболее важные социальные и политические темы.
 7. Литовский союз журналистов, филиал в Шауляй. ТВпроект «Земля обетованная». Исторический документальный фильм ответит на вопрос, почему шотландец, который пытался установить связи между поляками и литовцами, называл Литву «Землёй обетованной».
 8. Радиостанция Znad Wilii”. «В гостях хорошо, а дома лучше». Серия еженедельных интервью на польском языке с известными личностями из сфер бизнеса, торговли, медицины, искусства и прочих.
 9. Ian Gabiel Díaz Raudales (журналист-фрилансер). “Внутри Литвы». Цикл документальных видеосюжетов о необсуждаемых историях, которые происходят в стране в ходе оформления нации.
 10. Приграничные сообщества”. Серия документальных аудиоподкастов на русском языке о жизни уникальных сообществ старообрядцев и «тутэйших» в Литве.