Veikla Baltarusijoje

Šiaurės ministrų taryba siekia aktyvia veikla skatinti demokratijos plėtrą Baltarusijoje bei stiprinti šalies pilietinę visuomenę.

Pirmenybė teikiama projektams, kurie stiprina nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teises, kokybišką švietimą, moterų bei jaunimo įgalinimą, aplinkosaugą bei NVO sektorių. Remiamos veiklos turi atitikti „Nordic Vision 2030“principus, daugiau informacijos galite rasti: https://www.norden.org/en/information/action-plan-vision-2030

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje neturi atskiros programos Baltarusijai, tačiau visada laukia projektų pasiūlymų. Remiami projektai turėtų turėti partnerius iš Šiaurės šalių.

Numatytas finansavimas veikloms Baltarusijoje 2021 m. – 1 000 000 DKK. Norėdami gauti daugiau informacijos / pateikti projektinius pasiūlymus, susisiekite su mumis: belarus@norden.lt

Šiaurės ministrų taryba siekia aktyvia veikla skatinti demokratijos plėtrą Baltarusijoje bei stiprinti šalies pilietinę visuomenę.

Įgyvendintos bei vykdomos veiklos

  • „Ecotec“ renginiai žalesniai Baltarusijai (2021)

Projekto tikslas – stiprinti aplinkosauginį raštingumą ir sąmoningumą, taip pat kurti naujus sprendimus Baltarusijos aplinkosaugos problemoms spręsti.

  • Civilinės stebėsenos ir civilinių naujienų platforma ZUBR (2021)

Projekto tikslas – informuoti apie Batarusijos pilietinės visuomenės veiklą ir iniciatyvas, bei kurti patikimą informacijos turinį Baltarusijos žmonėms

  • Nordic Talks Baltarusijoje 2.0 (2021-2022)

Projekto tikslas – organizuoti diskusijas, bei pristatymus apie geriausias Šiaurės šalių patirtis įvairiomis visuomenės gyvenimo temomis.

  • Aplinkosaugos žurnalistikos stiprinimas Baltarusijoje (2021 – 2022)

Projekto tikslas – didinti Baltarusijos visuomenės informuotumą apie aplinkosaugą, stiprinant Baltarusijos aplinkosaugos žurnalistiką, suteikiant informaciją apie geriausias Šiaurės šalių aplinkosaugos praktikas.

  • Pagalba ir tarptautinė parama Baltarusijai (2021)

Projekto tikslas – padėti Baltarusijos žmogaus teisių gynėjams ir nepriklausomai žiniasklaidai patenkinti neatidėliotinus represijų sukeltus poreikius, taip pat stiprinti tarptautinius ir dvišalius mechanizmus, sprendžiant žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje

Programa remia nepriklausomą Baltarusijos žiniasklaidą ir medijų meno iniciatyvas, taip padėdama kurti patikimą ir įvairų turinį apie įvykius šalyje Baltarusijos žmonėms. 2021 m. parama suteikta 15-ai iniciatyvų.