Šiaurės ir Baltijos šalių migracijos konferencija: Tarpvalstybinis mobilumas Šiaurės ir Baltijos regione

2020 / 09 / 18

Renginio vieta:

Konferencija vyks nuotoliniu būdu


Renginio laikas:

2020 / 09 / 18, 10:00 - 13:00 val.

Šiaurės ir Baltijos šalių migracijos konferencija „Tarpvalstybinis mobilumas Šiaurės ir Baltijos šalių regione“ vyks 2020 m. Rugsėjo 18 d. 10.00–13.00 val. Konferencija vyks nuotoliniu būdu. Konferencijoje daugiausia bus skiriama migracijos politikos ir tarpvalstybinio mobilumo iššūkiams Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Registruokitės į konferenciją čia. Registracija vyksta iki rugsėjo 15 d.

Migracijos ir integracijos iššūkiai ir toliau bus viena iš pagrindinių viešų diskusijų temų Baltijos ir Šiaurės regionuose, taip pat ir visame pasaulyje. Šiaurės regionas yra vienas labiausiai integruotų regionų pasaulyje, o Šiaurės šalių patirtis patvirtina, kad laisvas žmonių judėjimas yra viena iš esminių prielaidų darniai plėtrai. Mobilumo politika suteikė žmonėms geresnes galimybes mokytis, gyventi ir dirbti kaimyninėse Šiaurės šalyse. Laisvas žmonių judėjimas taip pat bus vienas iš pagrindinių Šiaurės šalių bendradarbiavimo tikslų ateinančiais metais, siekiant užtikrinti galimybę laisvai judėti Šiaurės regione, dirbti, gyventi, mokytis ir užsiimti verslu.

Naują mobilumo veiksmų planą, kurį Šiaurės ministrų taryba pristatė 2019–2021 metams, sudaro konkretūs projektai ir programos, remiantys laisvą asmenų judėjimą, taip pat priemonės, skirtos toliau plėtoti laisvo judėjimo ir geresnės Šiaurės šalių įmonių integracijos prielaidas.

Šioje konferencijoje bus nagrinėjamos šios temos:

• Kodėl mobilumas ir migracija yra tokia svarbi bendradarbiavimo sritis visoms šalims ir regionams?

• Kaip tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir mobilumas paveikė Šiaurės ir Baltijos regiono plėtrą?

• Kaip šalys bendradarbiauja remdamos tarpvalstybinį mobilumą Šiaurės regione, ar tai galėtų būti įkvėpimo šaltinis Baltijos šalims?

• Kaip covid-19 viruso paplitimas daro įtaką tarpvalstybiniam mobilumui, kokios yra pirmosios išmoktos pamokos ir galimi sprendimai naujoje situacijoje?

• Kokios galėtų būti ateities migracijos tendencijos ir kaip jos veikia Šiaurės ir Baltijos regioną?

Šiaurės ir Baltijos šalių pranešėjai, remdamiesi Šiaurės šalių patirtimi, aptars mobilumo ir migracijos poveikį ir migracijos tendencijas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Profesorius Jussi Jauhiainen iš Turku universiteto skaitys pagrindinį pranešimą. Jonas Wendelis, Šiaurės ministrų tarybos generalinio sekretoriaus biuro personalo vadovas, pasakos apie Šiaurės šalių bendradarbiavimą šalinant tarpvalstybinio judumo ir bendradarbiavimo kliūtis.

Tyrimai rodo, kad pastaraisiais metais Estijoje buvo akivaizdus migracijos posūkis, o imigracija aplenkė emigracijos rodiklius, tačiau kokios yra dabartinės tendencijos Latvijoje ir Lietuvoje? Pirmojoje diskusijų grupėje akademikas Tiit Tammaru iš Tartu universiteto ir profesoriai Zaiga Krisjane iš Latvijos universiteto bei Donatas Burneika iš Vilniaus universiteto pristatys savo Baltijos šalių migracijos patirtį. Antroje diskusijų grupėje daugiausia dėmesio bus skiriama migracijos tendencijoms Šiaurės šalyse, Estijos ir Suomijos santykiams. Grupėje taip pat bus trumpas naujos knygos „Judumas, migracija ir tarptautiniai ryšiai tarp Estijos ir Suomijos“ pristatymas.

Konferencija remiasi naujausių akademinių tyrimų rezultatais ir migracijos bei integracijos ekspertų iš Šiaurės ir Baltijos šalių pranešimais. Konferencijos tikslas – stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą migracijos tyrimų srityje, daugiausia dėmesio skiriant žinių ir patirties mainams migracijos ir integracijos srityje, taip prisidedant prie tvarios ir subalansuotos Šiaurės ir Baltijos regiono plėtros.

migra jalus