Generalinė sekretorė Paula Lehtomäki susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte

2021/03/05

Šiaurės ministrų tarybos Generalinė sekretorė Paula Lehtomäki dalyvavo nuotoliniame susitikime su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir aptarė Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą švietimo, skaitmeninimo, paramos demokratijos plėtrai Baltarusijoje ir kitose srityse.

Daugiausia dėmesio pokalbyje buvo skiriama aptarti Šiaurės ministrų tarybos bei Lietuvos Vyriausybės prioritetams bei įvardinti bendrus tikslus. Šiaurės ministrų tarybos prioritetai atsispindi Vizijoje 2030, kur tvarumas, konkurencingumo didinimas ir žaliosios ekonomikos plėtra nustato pagrindines organizacijos veikos kryptis ateityje.

Kaip vienas iš bendrų tikslų buvo aptartas švietimo stiprinimo klausimas. I. Šimonytė vienu didžiausių šios vyriausybės prioritetų įvardino švietimo kokybę ir lygias galimybes vaikams gauti išsilavinimą. Išskirta Šiaurės ministrų tarybos iniciatyva kartu su Šiaurės šalių atstovybėmis Lietuvoje įgyvendinti projektą „NordEd“, kurio tikslas – inicijuoti pokyčius edukacijos srityje, stiprinti ekspertų bendradarbiavimą ir pasidalinti Šiaurės šalių ir Lietuvos švietimo sistemų gerosiomis praktikomis.

Susitikimo metu abi šalys minėjo skaitmeninimą kaip sritį, kurioje mažos šalys turi galimybę tapti lyderėmis. Skaitmeninimo bendradarbiavimas tarp Baltijos ir Šiaurės šalių yra įtvirtintas 2017 m. Šiaurės ir Baltijos valstybių deklaraciją, numatančią šių šalių bendradarbiavimą bei pirmaujančio regiono statuso įtvirtinimą pasaulinio skaitmeninimo srityje.

Abi šalys pabrėžė svarbų Lietuvos bei Šiaurės ministrų tarybos indėlį siekiant demokratijos plėtros Baltarusijoje. Lietuva ir Šiaurės šalys yra bendramintės dėl paramos Baltarusijos pilietinei visuomenei ir nepriklausomai žiniasklaidai.

P. Lehtomäki paminėjo, kad šiemet sukanka 30 metų nuo Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje įkūrimo. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Šiaurės ministrų tarybos parama Lietuvai buvo išreikšta netrukus po sausio įvykių įsteigiant biurą Lietuvoje, kuris svariai prisidėjo prie Lietuvos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo kultūros, viešojo ir nevyriausybinio sektorių srityse. Susitikimo dalyvės sutarė, kad tai graži proga paminėti ir susitikti, kai tik leis galimybės.