Kvietimas teikti paraiškas viešojo administravimo mobilumo programai

2021/08/23

Skelbiamas papildomas paraiškų teikimas į Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą. Paraiškų terminas yra 2021 m. spalio 15 d.

Šiaurės ministrų tarybos biurai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 2021 m. švenčia veiklos 30-metį. Ta proga viešojo sektoriaus darbuotojams skelbiamas papildomas paraiškų teikimas dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programoje. Paraiškų teikimo terminas yra spalio 15 d.

Praeityje šioje programoje dalyvavusių teigimu, tai yra praktinė ir patogi priemonė remti ir vystyti bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių viešųjų sektorių. Ši mobilumo programa yra apibūdinama kaip naudinga priemonė dalinantis patirtimis ir vystyti ryšius regioniniame ir ES lygmenyse.

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos tikslas yra sukurti galimybes pareigūnams ar kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams pasidalinti žiniomis ir patirtimis, užmegzti ryšius ir skatinti partnerystes tarp Šiaurės ir Baltijos valstybių, tokiu būdu kuriant didesnį efektyvumą viešajame sektoriuje. Galutinis šios programos tikslas yra didinti ekonominį augimą ir gerovę visame regione bei plėsti jo konkurencingumą pasaulyje.

Programa finansuoja viešojo sektoriaus darbuotojų pažintines keliones, darbo išvykas ir tinklaveikos susitikimus. Siekiantys finansavimo projektai privalo įtraukti partnerius iš ne mažiau kaip trijų NB8 (Šiaurės ir Baltijos šalių aštuntukas) valstybių, o paraiškų teikėjai iš Šiaurės šalių privalo aplankyti mažiausiai dvi Baltijos šalis. Baltijos šalių paraiškų teikėjai taip pat privalo aplankyti mažiausiai dvi Šiaurės šalis.

Programa dengia iki 60% projekto išlaidų. Finansuojamos išlaidos – kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bei dienpinigiai. Programos tikslas yra palengvinti veiksmingesnių viešo sektoriaus darbo metodų derinimą su tikslu skatinti bei užtikrinti bendradarbiavimą, mobilumą, žinių pasidalinimą ir bendradarbiavimo tinklų plėtrą tarp viešojo administravimo struktūrų Šiaurės ir Baltijos šalyse.

 

Kodėl verta aplikuoti?

  • Jūsų Šiaurės ir Baltijos šalių kolegos turi idėjų, planų ar patirčių, kurias verta atrasti, apie jas diskutuoti ir pasidalinti su partneriais.
  • Aplikuoti ir rašyti ataskaitą yra lengva ir patogu – viskas gali būti padaryta internetu – Home – NB8-Grants (nb8grants.org)

2021 m. pavasario periodo paraiškų rezultatai

Iš viso, 2021 m. pavasario periodo metu buvo 20 aplikuojančiųjų iš Šiaurės ir Baltijos šalių regiono, kuriems buvo paskirta parama pagal mobilumo programą, kuri siekė 129,441 eurą. Remiamuose projektuose dalyvauja beveik 100 viešojo sektoriaus tarnautojų.

Teikti paraiškas yra lengva

  • Paraiškos gali būti teikiamos internetu nb8grants.org iki 2021 m. spalio 15 d.
  • Iš anksto perskaitykite instrukcijas ir pradėkite ieškoti partnerių.
  • Užsiregistruokite (arba jeigu jau tą padarėte, prisijunkite) ir pradėkite pildyti paraiškos formą. Turėkite omenyje, kad paraiškos forma gali būti užpildoma per kelis kartus iki pat pateikimo termino.
  • Nepamirškite išsiųsti savo paraiškos iki paraiškos pateikimo termino, kuris yra 2021 m. spalio 15 d.!