Leidinys „Nė vienas vaikas ar jaunuolis neturi likti nuošalyje“

2020/09/29

Šiaurės ministrų tarybos vaikų ir jaunimo strategijoje nurodoma: „Šiaurės regionas turi tapti geriausia vieta pasaulyje vaikams ir jaunimui“. Todėl vaikų teisių ir jaunimo
perspektyvų klausimas yra aktualus kiekvienoje Šiaurės šalių bendradarbiavimo srityje.

Šiaurės šalių komitetas vaikų ir jaunimo klausimais (NORDBUK) pateikė užduotį Šiaurės šalių gerovės centrui, pasitelkiant Neįgaliųjų reikalų tarybą, sukurti programą, kaip bendradarbiaujant negalios srityje būtų galima skirti daugiau dėmesio vaikų teisėms ir jaunimo perspektyvoms. Ši užduotis yra įtraukta į Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės šalių bendradarbiavimo negalios srityje veiksmų planą 2018–2022 metams ir prisideda prie vaikų ir jaunimo strategijos įgyvendinimo.

Svarbiausi vaikų teisių ir jaunimo perspektyvų aspektai būtų šie:

• Vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, vaikų ir jaunuolių interesai, daugiausia dėmesio skiriant jų teisėms, žinioms, poreikiams ir norams bei atsižvelgiant į jų gyvenimo sąlygas, turi būti prioritetinis Šiaurės šalių bendradarbiavimo veiklos akcentas, raginantis dalytis žiniomis, patirtimi, gilintis ir nustatyti poreikius. Principinė suaugusiojo asmens pozicija yra vadovautis vaiko perspektyva.

• Turi būti sudarytos palankios sąlygos užtikrinti vaikų ir jaunimo įsitraukimą, sprendžiant su jais susijusius klausimus.

Kviečiame susipažinti su šia programa:

Lietuvių kalba: Nė vienas vaikas ar jaunuolis neturi likti nuošalyje. Vaikų teisės ir jaunimo perspektyvos Šiaurės šalių bendradarbiavime negalios srityje.

Anglų kalba: No child or young person should be left behind – A child rights and youth perspective in Nordic disability co-operation.