Lietuvos meno ir kultūros atstovai kviečiami teikti finansavimo paraiškas bendriems Šiaurės ir Baltijos šalių projektams

2022/09/07

Artists paint on a wall by the Metro construction at Kongens Nytorv, Copenhagen.

2022 m. rugsėjo mėn. Lietuvos meno ir kultūros kūrėjai bei organizacijos gali teikti paraiškas projektams, skatinantiems Baltijos ir Šiaurės šalių kultūrinį bendradarbiavimą. Finansinę paramą įgyvendinant bendras iniciatyvas skiria Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa ir Šiaurės šalių kultūros ir meno programa.

Šiaurės šalių kultūros ir meno programa teikia finansavimą projektams visose meno ir kultūros srityse, įvairiuose projekto etapuose – nuo  parengiamojo darbo iki gamybos ir platinimo. Finansuojamų projektų spektras taip pat platus – tai gali būti meninė produkcija, seminarai ar praktiniai pasitarimai ir kita panaši veikla. Finansavimo paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 12 d. 

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai  2022 m. rugsėjo mėn. galima teikti paraiškas dėl bendradarbiavimo tinklų ir menininkų mobilumo finansavimo.

Bendradarbiavimo tinklų finansavimu siekiama plėsti regiono kultūrines ir meno partnerystes bei patirties ir žinių mainus. Finansuojamos veiklos, skirtos tinklo organizacijų poreikiams: susitikimams, konferencijoms, dirbtuvėms, darbuotojų mainams, bendriems mokymams ir kitoms veikloms. Paraiškas iki 2022 rugsėjo 20 d. gali teikti asmenys, grupės, organizacijos ir įstaigos, veikiančios kultūros ir meno srityse.

Skiriant paramą menininkų mobilumui, finansuojami  1-14 d. vizitai į Šiaurės arba kitas Baltijos šalis, kurių metu menininkai ir kultūros srities darbuotojai  turi galimybę užmegzti naujus ir stiprinti turimus ryšius Šiaurės ir Baltijos šalių regione, keistis žiniomis ir patirtimis, pristatyti savo kūrybą, kartu su kolegomis iš kitų šalių dalyvauti bendroje veikloje – parodose, konferencijose, seminaruose, meno ir kultūros tyrimų veikloje. Menininkų mobilumo finansavimo paraiškos priimamos iki 2022 m. rugsėjo 26 d. 2021 m. menininkų mobilumo programos parama pasinaudojo 43 Lietuvos kūrėjai.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programoje gali dalyvauti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Šiaurės šalių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Grenlandijos, Farerų ir Alandų salų – menininkai ir kultūros operatoriai. Programa vykdoma nuo 2009 m. Šiaurės Ministrų Tarybos ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos Respublikų kultūros ministerijų iniciatyva, ją administruoja Šiaurės ministrų tarybos institucija Nordic Culture Point. Bendra kultūrinio mobilumo paramos suma, skirta Lietuvos meno kūrėjams ir organizacijoms, 2021 m. siekė daugiau nei 70 tūkst. eurų.

Daugiau informacijos apie šiuo metu atviras finansavimo programas ir paraiškų teikimo terminus:

Finansavimo programas administruojanti organizacija:  About the grant programmes – Nordic Culture Point (nordiskkulturkontakt.org)