Klestinti ateitis – nauja programa, skirta pilietinės visuomenės bendradarbiavimui regione

2021/01/01

Nuotr.: Shuttestock/norden.org

Klestinti ateitis“ (ang. Prosperous Future) – nauja rėmimo programa, skirta Šiaurės šalių organizacijų bendradarbiavimui su Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos pilietine visuomene ir nepriklausomais partneriais, susijusiais su Ukraina, siekiant žalio, demokratiško ir atsparaus regiono. Programoje taip pat gali dalyvauti nepriklausomi partneriai susiję su Baltarusija ir Rusija (taikomos papildomos sąlygos)*. 

Paraiškų teikimo terminas bus paskelbtas 2024 m. pradžioje

Programoje dalyvaujančios šalys:

Alandų salos, Švedija, Norvegija, Danija, Suomija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija, Rusija*

BENDROJI INFORMACIJA

Nuo 2006 m. Šiaurės ministrų taryba įgyvendina programas, kuriomis remia Šiaurės šalių pilietinės visuomenės ir Baltijos jūros regiono, įskaitant Baltarusiją ir Rusiją, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą. Nuo 2022 m. vasario mėn. bendradarbiavimo su Rusijos ir Baltarusijos organizacijomis sąlygos iš esmės pasikeitė, todėl programa buvo atnaujinta ir pritaikyta prie naujos geopolitinės situacijos, įtraukiant partnerius iš Ukrainos.

Programa  „Klestinti ateitis“ Šiaurės ministrų taryba siekia ir toliau skatinti NVO bendradarbiavimą regione, remti pilietinės visuomenės ir demokratijos plėtrą, įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos vizijoje ir strateginiuose prioritetuose numatytą tvarios ir atsparios visuomenės kūrimą.

PROGRAMOS TIKSLAS

Bendras „Klestinčios ateities“ tikslas – remti Šiaurės šalių organizacijų bendradarbiavimą su Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos pilietine visuomene ir nepriklausomais partneriais, susijusiais su Ukraina, siekiant žalio, demokratiško ir atsparaus regiono, kaip tai numatyta Šiaurės ministrų tarybos vizijoje ir strateginiuose prioritetuose. Mūsų vizija – iki 2030 m. tapti tvariausiu ir labiausiai integruotu regionu pasaulyje. Programoje su papildomomis sąlygomis taip pat gali dalyvauti nepriklausomi partneriai susiję su Baltarusija ir Rusija*.

Paraiškų teikimo puslapį ir detalią informaciją rasite čia (paraiškos teikiamos elektroniniu būdu ir tik anglų k.)

*Programoje gali dalyvauti tik nepriklausomos Baltarusijos ir Rusijos nevyriausybinės organizacijos. Projekto veiklos negali būti vykdomos Rusijos teritorijoje.