Kultūrinio mobilumo programa: mentorystė

2022/03/08

Mentorystės modulis yra Šiaurės-Baltijos kultūrinio mobilumo programos dalis. Šiaurės-Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa stiprina Šiaurės ir Baltijos šalių meninį ir kultūrinį bendradarbiavimą.

Misija

Bandomasis mentorystės modulis Šiaurės-Baltijos kultūrinio mobilumo programoje buvo sukurtas siekiant plėtoti tarpusavio ryšius,  dalytis patirtimi bei įgūdžiais ir mokytis vieniems iš kitų reguliarių susitikimų metu. Projekto tikslas – ilgalaikio bendradarbiavimo skatinimas kultūrinio mobilumo srityje.

Mentorystės procesas –tai interaktyvūs santykiai, galimybė mokytis, kuri suteikia naudos ir mentoriui, ir ji globojamam menininkui.

Mentorystės procesas apima bendrus susitikimus, kuriuose dalijamasi patirtimi ir perduodant žinias.

Modulis taip pat yra naudingas vietinėms meno ir kultūros bendruomenėms per sukurtą ilgalaikį, tvarų ir atsidavusį bendradarbiavimą.

Struktūra

Programos centre organizuojami unikalūs, individualūs susitikimai tarp kiekvieno mentoriaus ir globotinio menininko. Visos mentorių ir globotinių poros susitinka du kartus per visą programos laikotarpį. Susitikimai organizuojami Šiaurės šalių kultūros centro ir vyks Helsinkyje Suomijoje. Bendri susitikimai suteiks dalyviams galimybę dalytis idėjomis tarp skirtingų disciplinų ir toliau kurti palaikymą tarp kolegų.

Pagrindinė proceso dalis- individualūs mentoriaus ir globotinio susitikimai. Pora susitaria dėl jiems tinkamo tvarkaraščio ir susitikimų tvarkos. Du iš šių susitikimų vyksta fiziškai, vienas kito šalyse, kad būtų galima dalytis įkvėpimo šaltiniais, organizuoti susitikimus su kitais menininkais ir užmegzti naujus ryšius regione. Pora yra atsakinga už šių susitikimų organizavimą.

Mentorystės laikotarpiu visi mentoriai ir globotiniai dalyvaus dviejuose bendruose užsiėmimuose, kuriuose užmegs ryšius, dalysis patirtimi bei aptars abiem pusėms rūpimus klausimus. Šiaurės šalių kultūros centras yra atsakingas už šiuos užsiėmimus.

Tikimasi, kad dalyviai bus atsidavę programai, aktyviai dalyvaus visuose susitikimuose ir prisidės prie paskirtų programos užduočių.

Prieš prasidedant mentorystės laikotarpiui mentorius ir globojamasis menininkas pasirašys bendrą susitarimą. Pasibaigus programai, mentorius ir globotinis pateiks baigiamąją ataskaitą.

Istorija ir kontekstas 

Nuo 2009 m. Šiaurės-Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programą remia profesionalius menininkus, prodiuserius ir kitas suinteresuotas šalis visose meno ir kultūros srityse bei sektoriuose. Programos finansavimas suteikia galimybę individualiems pareiškėjams užmegzti ryšius su įvairioms regiono šalimis bei įgyti įgūdžių ir žinių.

Mentorystės moduliu siekiama toliau stiprinti šį bendradarbiavimą.

Programoje nesitikima jokio konkretaus turinio darbų iš menininkų.

Kas gali teikti paraiškas?

Jauni, profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai iki 30 metų amžiaus gali teikti paraiškas tapti globotiniais.

Pareiškėjai turi būti Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Farerų salų, Grenlandijos ir Alandų salų) arba Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) gyventojai, tačiau nebūtina turėti Šiaurės ar Baltijos šalių pilietybę.

Paraiškos teikėjai su negalia gali su savimi turėti asistentą.

Studentai paraiškų teikti negali.

Mentoriai

Programoje dalyvaujantys mentoriai atrenkami iš anksto. Mentoriai yra ilgametę patirtį turintys profesionalūs menininkai ir kultūros specialistai, gyvenantys Šiaurės arba Baltijos šalyse. Pareiškėjai paraiškoje nurodo mentoriaus, su kuriuo pageidauja dirbti, vardą ir pavardę. Atkreipkite dėmesį, kad negalite pasirinkti mentoriaus, gyvenančio toje pačioje šalyje kaip ir jūs.

Kas nusprendžia, kokios bus poros? 

Dėl porų sudarymo sprendimą priims mobilumo programos finansavimo ekspertų grupė.

Veiklos ir tvarkaraštis 

Mentorystės laikotarpis – šešeri mėnesiai, nuo 2022 m. spalio mėn. iki 2023 m. kovo mėn. Šiuo laikotarpiu turi vykti individualūs mentoriaus ir globotinio susitikimai. Du iš šių susitikimų vyksta fiziškai vienas kito gyvenamojoje šalyje ir taip pat visiems programos dalyviams privalomi du bendri gyvi užsiėmimai visiems kartu.

Paraiškų teikimo pradžia: 2022 m. vasario 28 d. 

Paraiškų teikimo pabaiga: 2022 m. kovo 28 d. 

Sprendimo priėmimo posėdis: 2022 m. gegužės 20 d. (susirinks mobilumo programos finansavimo ekspertų grupė išrinkti poras, suskirstyti mentorius ir globotinius)

Programos trukmė: 2022 m. spalio mėn. – 2023 m. kovo mėn. (šeši mėnesiai). Tai yra šešių mėnesių intensyvi mentorystės programa,  porų susitikimai vyks kiekvieną mėnesį.

2022 m. spalio mėn. 

2022 m. spalio 13-14 d.: įvadinis gyvas susipažinimo susitikimas Helsinkyje, kuriame dalyvaus visi dešimt mentorių ir dešimt globojamų menininkų. (vienos dienos mokestis apimantis dviejų dienų pusdienius)

2022 m. lapkričio mėn. 

Globotinio ir mentoriaus vizitas. Dėl datos susitars abi poros. (vienos dienos mokestis)

2022 m. gruodžio mėn. 

Mentoriaus ir globotinio virtualus susitikimas (viena diena). Dėl datos susitaria pora. (vienos dienos mokestis)

2023 m. sausio mėn. 

2023 m. sausio 12 d: virtualus vidurio programos susitikimas su visais dešimt mentorių ir dešimt globotinių. (vienos dienos mokestis)

2023 m. vasario mėn. 

Globotinio ir mentoriaus vizitas. Dėl datos susitars abi poros. (vienos dienos mokestis)

2023 m. kovo mėn. 

2023 m. kovo 27 ir 28 d: baigiamasis gyvas susitikimas Helsinkyje su visais dešimt mentorių ir dešimt globotinių (vienos dienos mokestis apimantis dviejų dienų pusdienius)

Kelionės ir finansavimas 

Finansavimas grindžiamas fiksuotu atlyginimu ir apima kelionės, pragyvenimo ir kitas išlaidas, tiesiogiai susijusias su susitikimais programos laikotarpiu. Šis fiksuotas atlygis apskaičiuojamas pagal fiksuotąsias mobilumo programos finansavimo normas.

Įkainių skaičiuoklė

Taip pat taikomas 158 EUR dienos mokestis už kiekvieną susitikimo dieną. Per mėnesį skiriama viena susitikimo diena, t. y. iš viso šešios darbo dienos per visą programos laikotarpį. Dėl darbo dienų ir/arba valandų grafiko nusprendžia poros individualiai.

Kiekvienas mentorius ir/arba globotinis turi pats užsisakyti keliones ir apgyvendinimą. Kaip bus iš Pateikite paraišką ir pasirinkite vieną iš mentorių

Pateikite paraišką ir pasirinkite vieną iš mentorių 

Galite teikti paraišką tik vienam mentoriui ir tik vieną paraišką per vieną paraiškų teikimo etapą.

Dar kartą primename, kad negalite pasirinkti mentoriaus, gyvenančio toje pačioje šalyje kaip ir jūs.

Paraiškų teikimo laikas:  Nuo 2022-02-28 iki 2022-03-28 15:59 Rytų Europos laiku (UTC+2).