Nevyriausybinių organizacijų Baltijos jūros regione bendradarbiavimo programa

2021/01/01

DĖMESIO: Dėl neteisėtos Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. pavasarį Šiaurės ministrų taryba neskelbs kvietimo teikti paraiškas nei į Baltijos jūros NVO bendradarbiavimo programą, nei Atviro kvietimo Rusijai, nei Pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių iniciatyvai Šiaurės – Rusijos bendradarbiavimui.

Šiaurės ministrų taryba svarsto galimybes paskelbti kvietimą ir atnaujinti programas dar šiais metais. Reikalavimai, įskaitant partnerių struktūrą gali būti koreguojami. Kai tik bus prieinama naujausia informacija apie programų atnaujinimą, ji bus paskelbta čia.

Šiaurės ministrų taryba neskelbs kvietimo teikti paraiškas į NVO organizacijų Baltijos jūros regione bendradarbiavimo programą Rusijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programą.

NCM svarsto galimybes paskelbti kvietimą ir programas atnaujinti dar šiais metais. Reikalavimai, įskaitant partnerių struktūrą, gali būti pakoreguoti. Kai tik bus prieinama, naujausia informacija apie programas bus paskelbta interneto svetainėje

Vykdomos programos:

  • Rusijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programa;
  • Baltijos jūros regiono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programa.

Pagrindinis šių programų tikslas – skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų keliamas kompetencijos lygmuo bei stiprinamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp skirtingų NVO Baltijos jūros regione.

Šiaurės ministrų taryba skyrė 10 milijonų Danijos kronų projektų įgyvendinimui, kurie yra tiesiogiai susiję su tarpvalstybiniu bendradarbiavimu Baltijos jūros regione bei Šiaurės Vakarų Rusijoje.

Bendras šių programų tikslas:

  • Skatinti pilietinės visuomenės raidą;
  • Stiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
  • Prisidėti prie regiono plėtros.

Ypatingas dėmesys skiriamas šioms sritims:

  • Socialinė ir sveikatos sritis;
  • Vaikų ir jaunimo sritis;
  • Švietimo ir kultūros sritis;
  • Lyčių lygybės sritis;
  • Aplinkosaugos sritis.

Rusijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo programa

Šiaurės šalių ir Rusijos bendradarbiavimo programa skyrė 3.8 milijonų Danijos kronų būsimų projektų finansavimui bei 3 milijonus Danijos kronų pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių iniciatyvoms remti.

NVO bendradarbiavimo programa

NVO bendradarbiavimo programa skyrė 3.8 milijonų Danijos kronų projektams finansuoti visame Baltijos jūros regione, įskaitant Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją ir Baltarusiją.

Nevyriausybinės organizacijos vaidina ypač svarbų vaidmenį Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavime su Baltijos šalimis, Lenkija, Baltarusija bei Šiaurės Vakarų Rusija.

Bendradarbiavimas apima tokias sritis kaip aplinkosauga, demokratijos skatinimas, tarpvalstybinių ryšių skatinimas ir kt.

Pagrindinis šios programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimą.

Programa egzistuoja nuo 2006m.

Dalyvavimas

Raginame nevyriausybines organizacijas (NVO) dalyvauti. Tai padaryti galite išsiuntę paraiškos formą žemiau nurodytoje nuorodoje.

Paraiškų teikimo puslapį ir detalią informaciją rasite čia (paraiškos teikiamos elektroniniu būdu ir tik anglų k.)

2020 m. paremti projektai.

Iki 2020 m. paremti projektai