Kultūrinė mobilumo programa: bendradarbiavimo tinklų finansavimas

2021/01/01

Trumpalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos du kartus per metus.  Paraiškų teikimo terminai: 

 1. 2024 m. sausio 19 d. – vasario 19 d., 15:59 val.
 2. 2024m.  rugpjūčio 26 d. – rugsėjo  26 d., 15:59 val.

Ilgalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos vieną kartą per metus. Paraiškų teikimo terminas:

2024 m. sausio 19 d. – vasario 19 d., 15:59 val.

Norite rasti bendraminčių bendradarbiavimui?

Prisijunkite prie tinklo Šiaurės šalių ir Baltijos šalių kultūros darbuotojams, kurie nori rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui. Tinkle nariai gali skelbti ar dalintis informacija apie finansavimo galimybes, kvietimus ir panašius dalykus, skirtus Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir kultūros sektoriaus profesionalams.

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas sudaro Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinės mobilumo programos dalį. Bendras programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą.

Bendradarbiavimo tinklų veiklos finansavimo idėja – sudaryti galimybes Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir meno bei kultūros srities darbuotojams kartu dirbti, plėtoti partnerystę ir mokytis vieniems iš kitų. Galimos dvi skirtingos finansavimo rūšys: trumpalaikis tinklų finansavimas ir ilgalaikis tinklų finansavimas.

Kokia veikla finansuojama?

Bendradarbiavimo tinklų finansavimas skirtas sudaryti galimybę kultūros srities darbuotojams plėtoti partnerystę ir mokytis vieniems iš kitų. Šių tinklų tikslas yra generuoti daugiau kontaktų, sukurti dalinimosi patirtimi ir žiniomis būdus. Šie tinklai turi padėti sukurti sinergijas, pvz., meniniame, organizaciniame ir komunikacijų lygmenyse.

Tinklų veikla gali apimti serijas bendrų susitikimų, konferencijų, seminarų, darbuotojų mainus, bendrą mokymą ir kt. Tai gali apimti tokią veiklą, kaip, pavyzdžiui, išteklių ir įgūdžių sutelkimą, siekiant plėtoti iniciatyvas, kurios daro įtaką visuomenės nuomonei, arba dirbti kartu planuojant ir struktūrizuojant turus ir kt.

Nepriimamos paraiškos finansuoti sukurtas nuolatines struktūras ir tinklus. Finansavimas skiriamas ne faktiniams kultūros ir meno kūriniams ar atskiriems renginiams, o dalinimuisi idėjomis ir žiniomis per tam tikrą laikotarpį. Ilgalaikio tinklo tikslas gali būti bendra gamyba ar panaši iniciatyva; arba tai gali būti sukūrimas platformos, kuri vėliau kreipsis dėl finansavimo, pavyzdžiui, iš ES ar kitų tarptautinių finansavimo institucijų..

Kas gali kreiptis?

Profesionalūs menininkai ir kiti, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai ir mokslininkai) visuose kultūros ir meno žanruose:

 • Asmenys;
 • Grupės;
 • Organizacijos ir įstaigos.

Paraiškas teikiantys asmenys turi būti Šiaurės regiono ar Baltijos šalių gyventojai, tačiau neprivalo būti Šiaurės ar Baltijos šalių piliečiai. Paraiškas teikiančios grupės, organizacijos ir įstaigos turi būti įsikūrusios Šiaurės regione arba Baltijos šalyse.

Profesionalu yra laikomas asmuo, kuris turi dokumentais pagrįstos darbo meno ir kultūros srityje patirties ir (arba) turi meno ar kultūros srities išsilavinimą.

Struktūra ir paramos suma

Trumpalaikis tinklo finansavimas

Suteikiamas tinklams, planuojantiems kartu dirbti iki 1 (vienerių) metų. Didžiausia finansuojama suma 20 000 eurų; didžiausia biudžeto dalis, finansuojama „Nordic Culture Point“, yra 70 proc. Tinklai, gavę trumpalaikį finansavimą, vėliau gali kreiptis ilgalaikio finansavimo. Trumpalaikių tinklų finansavimui paraiškos priimamos du kartus per metus.

Ilgalaikis tinklo finansavimas

Suteikiamas tinklams, planuojantiems kartu dirbti iki 3 (trejų) metų. Didžiausia finansuojama suma 100 000 eurų; didžiausia biudžeto dalis, finansuojama „Nordic Culture Point“, yra 50 proc.

Atkreipkite dėmesį, kad paraišką dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tinklo finansavimo galima teikti tik vieną kartą per metus, metų pradžioje, laikantis Bendradarbiavimo tinklų finansavimo paraiškų teikimo termino. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad prieš kreipiantis ilgalaikio bendradarbiavimo tinklų finansavimo, pirmiausia turi būti pranešama apie galimą trumpalaikio bendradarbiavimo tinklo finansavimo paramą.

Finansavimas iš kitų Šiaurės šalių organizacijų

Pareiškėjai taip pat gali kreiptis dėl bendradarbiavimo tinklo veiklos finansavimo iš kitų Šiaurės ministrų tarybos organizacijų (pvz., Šiaurės kultūros fondo), tačiau bendras finansavimas iš šių organizacijų neturi viršyti 85 proc. visų projekto išlaidų.

Vertinimo kriterijai

Bendradarbiavimo tinkas privalo:

 • Turėti aiškiai apibrėžtus savo veiklos tikslus ir nustatytą grafiką;
 • Sukurti naujus ryšius savo veiklos srityje ir bendrauti su kitais tinklais bei jų aplinka;
 • Turėti novatoriškų idėjų;
 • Būti iniciatyviu, planuojant menines iniciatyvas arba steigiant partnerystes ir darbo procesus;
 • Būti skaidrūs;
 • Skleisti informaciją apie savo egzistavimą, darbą ir rezultatus.

Vertinant, pirmenybė teikiama naujiems bendradarbiavimo tinklams ir partnerystėms, kurie skatina kultūrų įvairovę ir veikia tarp kelių skirtingų tipų menininkų ir kultūros srities veikėjų.

Šiaurės ir Baltijos šalių dimensija

Visi bendradarbiavimo tinklai taip pat yra vertinami, remiantis Šiaurės ir Baltijos šalių dimensijos stiprumu. Tai reiškia, kad tinklą turi sudaryti partneriai iš:

 • Ne mažiau kaip trijų Šiaurės šalių (Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos, Švedijos) arba Grenlandijos, Farerų salų ir Alandų salų, arba
 • Ne mažiau kaip trijų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos), arba
 • Ne mažiau kaip trijų partnerių iš Šiaurės šalių, Grenlandijos, Farerų salų ir Alandų salų arba Baltijos šalių derinio.

Nukrypimai nuo šio principo yra priimtinas svarbių kultūros ir politinių imperatyvų atveju. Be to, kaip minėta pirmiau, tinklai taip pat gali apimti kitus partnerius, kurie nėra aktyvūs Šiaurės regione ir Baltijos šalyse.

Be to, tinklai vertinami remiantis tuo, ar jie:

 • Kuria bendradarbiavimą ir ryšius tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių;
 • Stiprina Šiaurės ir Baltijos šalių giminystės jausmą kultūriniame Šiaurės ir Baltijos šalių gyvenime;
 • Gerina supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių panašumą ir skirtumus;
 • Didina Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir jų darbų žinomumą.

Daugiau informacijos

Programą administruoja Šiaurės šalių kultūros centras, įsikūręs Helsinkyje, Suomijoje. Daugiau informacijos apie  reikalavimus, paraiškos formą ir DUK rasite programą administruojančios organizacijos tinklalapyje: trumpalaikių tinklų finansavimas, ilgalaikių tinklų finansavimas