Kultūrinė mobilumo programa: meno rezidencijų rėmimas

2019/01/01

Paraiškos meno rezidencijų finansavimui priimamos 1 kartą per metus: nuo 2024 m. vasario 12 d. iki 2024 m. kovo 12 d. 15:59 val. 

Norite rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui?

Prisijunkite prie tinklo Šiaurės šalių ir Baltijos šalių kultūros darbuotojams, kurie nori rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui. Tinkle nariai gali skelbti ar dalintis informacija apie finansavimo galimybes, kvietimus ir panašius dalykus, skirtus Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir kultūros sektoriaus profesionalams.

Programos tikslai

Bendras programos tikslas – skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą kultūros ir meno srityje, remiant keliones, bendradarbiavimo tinklus ir rezidencijų veiklą.

Šios paramos idėja – kad Šiaurės ir Baltijos regionų meno rezidencijos galėtų priimti profesionalius menininkus ir kitus kultūros srities darbuotojus iš Šiaurės ir Baltijos šalių. Centrai turi sugebėti pasiūlyti menininkams tinkamas sąlygas produktyviam darbui, organizuoti susitikimus su kitais menininkais ir palengvinti ryšius su rezidencijos vietovės kultūrine ir menine aplinka.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškos priimamos iš rezidencijų organizacijų, taip pat organizacijų, įstaigų ir grupių, dirbančių su naujų rezidencijų iniciatyvomis meno ir kultūros srityje.

Finansavimas skiriamas visoms meno ir kultūros sritims.

Paraiškoje nurodytas centras turi būti Šiaurės šalyje (Danijoje, Suomijoje, Farerų salose, Grenlandijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Alandų salose) ar Baltijos šalyje (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje).

Individualūs menininkai ir kiti suinteresuotieji subjektai paramos kreiptis negali.

Kokia veikla finansuojama?

Parama leidžia rezidencijoms priimti menininkus iš kitų Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių. Finansavimas padengia kelionės, pragyvenimo ir kitas išlaidas, tiesiogiai susijusias su menininku.

Rezidencijos gali vykdyti menininkų atranką pagal savo kriterijus. Tai gali būti individualūs menininkai ar nedidelės grupės.

Paramos meno rezidencijoms laikotarpis ir finansavimas

Kiekviena atrinkta meno rezidencija gaus paramą, skirtą padengti išlaidas, susijusias su Šiaurės ar Baltijos šalių menininkų darbo laikotarpiu meno rezidencijoje. Į vieną paraišką turi būti įtraukti ne mažiau kaip du menininkai. Kiekvieno menininko rezidavimo laikotarpis nėra fiksuotas, tačiau Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa skatina ilgesnį, maždaug 2–4 mėnesių, darbo laikotarpį. Meno rezidencija vienoje paraiškoje gali kreiptis dėl paramos ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

Didžiausia paramos suma, kuri gali būti suteikta pagal vieną paraišką, yra 50 000 eurų. Be kelionės, pragyvenimo ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su menininku, į biudžetą gali būti įtraukta ne daugiau kaip 15 proc. administravimo išlaidų.

Meno rezidencijoms siūloma galimybė dalyvauti susitikime, skirtame pasikeisti patirtimi ir aptarti klausimus, susijusius su rezidencijų plėtra. Susitikimai yra organizuojamai kas antri metai.

Vertinimo kriterijai

  • Meno rezidencija nuolat vykdo meno profesionalų rezidencijos veiklą;
  • Meno rezidencija yra šiuolaikinės meninės ir kultūrinės aplinkos dalis;
  • Meno rezidencija sugeba teikti paramą stipendijas gaunančių rezidentų darbo procesams;
  • Meno rezidencija sugeba dirbti su keletu menininkų tuo pačiu metu ir palaiko dokumentais patvirtintą partnerystę su vietos menine aplinka;
  • Meno rezidencija turi ambicijų užmegzti ryšius su Šiaurės ir Baltijos šalių regionu ir su tarptautiniais profesionalais ir praktikais meno ir kultūros srityje.

Daugiau informacijos

Programą administruoja Šiaurės šalių kultūros centras, įsikūręs Helsinkyje, Suomijoje. Daugiau informacijos apie programą, reikalavimus, DUK ir paraiškos formą rasite  čia.