Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programa – NOIM

2021/01/01

DĖMESIO: Paraiškos šiai programai priimamos visus metus.

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programą (NOIM) administruoja Šiaurės ministrų tarybos biurai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Finansinė parama pagal šią programą skiriama valstybės ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, mokslo institutų darbuotojams, nevyriausybinių tinklų atstovams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, renginius, susitikimus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse, kurie yra organizuojami kartu su Šiaurės šalių institucijomis ir organizacijomis.

Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės šalių bendradarbiavimo institucijos ir Baltijos šalių valstybės institucijų ar savivaldybių administracijos tarnautojai, taip pat mokslo institutų darbuotojai bei nevyriausybinių organizacijų tinklų deleguoti atstovai.

Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.

Programa siekiama:

 • Prisidėti prie Šiaurės ministrų tarybos vizijos – VISION 2030 – strateginių prioritetų įgyvendinimo.
 • Perduoti žinias ir patirtį bei pasikeisti gerąja praktika su Šiaurės šalių institucijomis, organizacijomis bei jų ekspertais;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos institucijų ir organizacijų su Šiaurės šalių institucijomis bei organizacijomis, dirbančiomis tose pačiose srityse;
 • Stiprinti partnerystę tarp Lietuvos valstybės ir savivaldos institucijų, mokslo įstaigų ir pilietinės visuomenės organizacijų, diskutuojant politinius sprendimus;
 • Skatinti jaunų specialistų bei moterų ir vyrų lygiavertišką dalyvavimą bendradarbiavime;

Šiaurės ministrų tarybos vizijos – VISION 2030- strateginiai prioritetai:

 • Žalias regionasskatinti žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ekonomikos.
 • Konkurencingas regionassiekti žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
 • Socialiai darnus regionas siekti integracijos ir lygybės Šiaurės šalyse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

Pirmenybę teiksime projektams klimato kaitos, skaitmeninės integracijos, inovacijų, darnaus vystymosi, Covid-19 temomis.

Galimos veiklos formos:

 • Pažintiniai vizitai (mišrioms partnerių grupėms, 2-8 asmenims);
 • Dalyvavimas mokymuose, renginiuose ir susitikimuose, organizuojamuose kartu su bendradarbiaujančiomis Šiaurės šalių institucijomis ir organizacijomis;
 • Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų dalyvavimas susitikimuose ir renginiuose Lietuvoje

Vizito priimančioje šalyje trukmė – 2-5 darbo dienos.

Programa skirta:

 • Visiems administraciniams lygmenims (valstybinėms ir regionų institucijoms, savivaldybėms, savivaldybių asociacijai);
 • Mokslo institutų darbuotojams;
 • Nevyriausybinių organizacijų ar jų tinklų deleguotiems atstovams;
 • Mišrioms partnerių grupėms (2–8 asmenys).

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų sąrašą rasite čia

Pagrindiniai reikalavimai:

 • Pagrįsti bendradarbiavimą pateikiant dokumentus apie užmegztą ryšį ar ketinimus dalyvauti bendroje veikloje. Toks pagrindimas reikalingas ir planuojant kviesti bendradarbiaujančios Šiaurės šalių institucijos atstovus atvykti į Lietuvą;
 • Priimančios institucijos bei siunčiančios institucijos vadovo patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau nei 30 proc. viso biudžeto);
 • Finansuojamos veiklos turėtų padėti užmegzti ilgalaikius ryšius, įsitraukti į bendrą veiklą ar regioninį projektą kartu su Šiaurės šalių institucijomis ar jų ekspertais.

Programos finansavimas

Skiriamų lėšų dydis priklausys nuo šalies, į kurią vykstama, bei kitų aplinkybių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Kelionės išlaidos (ekonominė klasė);
 • Kelionės draudimas;
 • Apgyvendinimo išlaidos ir dienpinigiai, kurių bendra suma yra ne daugiau nei 134 EUR.

Programos lėšos turi sudaryti iki 70 proc. biudžeto, jei vyksta valstybės ir savivaldybių tarnautojai bei mokslo darbuotojai. Dengiama 100 proc. nevyriausybinių organizacijų atstovų išlaidų.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

Paraiškos formą rasite čia

Paraiška ir kiti dokumentai (skenuoti) siunčiami programos koordinatoriui el. paštu.

Sprendimus dėl finansavimo priima Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorius ne vėliau kaip per 2 savaites nuo paraiškos pateikimo. Apie sprendimą informuojami visi teikę paraiškas.

Su siunčiančia institucija ar organizacija yra pasirašoma paramos gavimo sutartis.

Per mėnesį po grįžimo iš pažintinio vizito ar renginio yra pateikiama ataskaita.

Ataskaitos formą rasite čia

Dėl klausimų, susijusių su paraiškomis, kreiptis:

Vida Gintautaitė 
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
tel.: +370 68527738
vida@norden.lt
www.norden.lt