Šiaurės šalių kultūros fondas

2019/01/01

Šiaurės šalių kultūros fondas vykdo šias finansavimo programas:

  • Projektų finansavimas  (Project funding)
  • Opstart
  • Globus Opstart
  • Globus Call

Projektų finansavimas bendradarbiavimui Šiaurės šalių regione

Du kartus per metus galite kreiptis dėl finansavimo projektams, kurie plėtoja bendradarbiavimą Šiaurės šalyse. Projektuose taip pat gali dalyvauti partneriai iš kitų šalių.

Projektų finansavimas – tai Šiaurės šalių kultūros fondo priemonė, skatinanti meno ir kultūrinio gyvenimo plėtrą bei stiprinanti įvairių kultūros ir meno veikėjų bendradarbiavimą Šiaurės šalyse.

Akcentuojamas projektų originalumas ir tarptautinis bendradarbiavimas Šiaurės šalyse, tačiau taip pat remiamos partnerystės ir projektai, įvairiais būdais plėtojami už Šiaurės šalių regiono ribų.

Fondas skatina ir palaiko naujų meno ir kultūros iniciatyvų bei tinklų steigimą ir jų plėtros etapus. Finansavimas taip pat gali būti skiriamas tęstiniams projektams, jei jie yra susiję su aiškiu esamų projektų plėtojimu ir naujovėmis, o fondo parama yra akivaizdžiai svarbi.

Kultūros veikėjai, menininkai, viešosios ir privačios organizacijos, įstaigos, asociacijos ir kt., nepriklausomai nuo tautybės, gali kreiptis dėl projekto finansavimo.

Maksimali finansavimo suma yra  500 000 DKK (apie 67 tūkst. Eur). Prieš teikiant paraišką verta susipažinti su informacija apie anksčiau finansuotus projektus ir Šiaurės šalių kultūros fondo dotacijų apimtį. Projektas turi turėti ne mažiau kaip 50% kofinansavimo iš kitų šaltinių.

Projektų finansavimo programa priima paraiškas iki:

  • 2024 m. vasario 19 d. (23:59 Danijos laiku, CEST)
  • 2024 m. rugsėjo 2 d. (23:59 Danijos laiku, CEST)

Visą informaciją apie šią priemonę rasite: Project Funding

Opstart

Opstart yra Šiaurės šalių kultūros fondo investicija į pradinius meno ir kultūros projektų etapus. Programa remia bendrą naujų ir perspektyvių projektų idėjų kūrimą, siekiant sustiprinti projektų šiaurietišką dimensiją.

Galima finansavimo suma: iki 25 000 DKK (apie 3300 Eur). Kofinansavimo reikalavimo nėra.

2024 m. Opstart paraiškas priimamos:

  • sausio 8 d. – gegužės 24 d.
  • rugpjūčio 12 d. – lapkričio 15 d.

Sprendimai dėl finansavimo priimami per 20 darbo dienų.

Visą informaciją rasite: Get off to a better start with Opstart | Funding Programmes | Nordic Culture Fund (nordiskkulturfond.org)

Globus Opstart

Tai yra fondo teminės iniciatyvos Globus programa, finansuojanti projektų, kurių nebūtų galima plėtoti vien Šiaurės šalyse, kūrimo ir tyrimų etapus.

Šiuo metu programa kuriama. Informacija apie atnaujintus paraiškų teikimo kriterijus ir terminus bus paskelbta 2024 metų pavasarį. Visa informacija apie programą:  Globus Opstart is for small beginnings with big ambitions | Funding Programmes | Nordic Culture Fund (nordiskkulturfond.org)

Globus Call

Nepriklausomo ir lankstaus finansavimo galimybės šiais neramiais laikais tampa dar svarbesnės. Kai pasaulyje tvyro suirutė, mums reikia krypties, kur link judame meno ir kultūros pasaulyje.  Globus Call suteikia menininkams ir kultūros veikėjams galimybę užmegzti tarptautinius ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius ir jungtis į tinklus, kurie apima ne tik Šiaurės šalių regioną.

Paraiškų teikimo terminas yra pasibaigęs. Informacija apie kitą Globus programos etapą bus paskelbta 2024 m. pavasarį. Daugiau informacijos apie programą: Globus Call | Funding Programmes | Nordic Culture Fund (nordiskkulturfond.org)

Daugiau informacijos apie Šiaurės šalių kultūros fondą:

Šiaurės šalių kultūros fondas
Ved Stranden 18
DK-1061 Kopenhaga, Danija
tel.: +45 33 96 02 00
el. paštas: kulturfonden@norden.org
www.nordiskkulturfond.org