Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas

2022/02/10

2023 m. kovo 1 d. bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Šiaurės šalių lyčių lygybės fondui, kurį administruoja Nordic Information on Gender (NIKK) –  Šiaurės ministrų tarybos institucija, dirbanti lyčių lygybės klausimais. Įvairiems lyčių lygybės projektams įgyvendinti numatoma skirti kiek daugiau nei 3 mln. Danijos kronų (DKK). Paskutinė paraiškų pateikimo data – 2023 m. kovo 31 d. 14 val. (CET).

Kiekvienas NIKK finansuojamas projektas turi įtraukti bent tris Šiaurės šalis (bet tik viena iš jų gali būti susijusi teritorija: Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos). Projektuose taip pat gali dalyvauti partneriai iš kaimyninių valstybių, t.y. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Šiaurės Vakarų Rusijos regiono, tačiau bent dvi tokio projekto šalys turi priklausyti Šiaurės regionui. Pagrindinis projekto teikėjas turi būti iš Šiaurės šalies arba vienos iš susijusių teritorijų.

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja projektus, prasidėjusius tais pačiais metais, kai buvo suteiktas finansavimas, ir savo trukme neviršijančius dvejų metų. Veiklos, prasidėjusios dar iki paraiškos teikimo termino, nebus finansuojamos.

Kokios veiklos finansuojamos ir kas gali teikti paraiškas?

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja veiklas, susijusias su lyčių lygybės klausimais, feminizmu ir vyriškumo studijomis, lyčių lygybe darbo rinkoje, LGBT teisėmis, kova prieš seksualinį priekabiavimą ir prostitucijos prevencija:

 • Renginių ir susitikimų organizavimą
 • Tyrimus ir apklausas
 • Kontaktų užmezgimo renginius
 • Projektines veiklas
 • Savanoriškų organizacijų dalyvavimą įvairiose Šiaurės šalių ar tarptautinėse konferencijose, kursuose, kituose renginiuose

Paraiškas finansavimui gali teikti:

 • Savanoriškos organizacijos (pilietinės, ne pelno siekiančios organizacijos)
 • Bendradarbiavimo tinklai
 • Vyriausybės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos (pavyzdžiui, savivaldybės, universitetų skyriai)
 • Verslo organizacijos (mažo ir vidutinio dydžio įmonės)
 • Kitos nekomercinės organizacijos

Norite pasitikrinti, ar jūsų idėja panaši į anksčiau finansuotus projektus? Žiūrėkite NIKK paremtų projektų sąrašą.

Finansavimo dydis ir vertinimo kriterijai

Galima teikti paraiškas paramai nuo 6 700 EUR (DKK 50,000) iki 66 900 EUR (DKK 500,000).

Bent 20% projekto sumos turi būti padengta paties projekto teikėjo arba finansuota iš kito šaltinio. Į šią sumą taip pat gali įeiti įnašas natūra, savanoriškas darbas ir pan.

Finansavimas negali būti skirtas padengti audito ar kelionės išlaidoms (išskyrus kelionės išlaidas savanoriškų organizacijų atstovams bei kviestiniams svečiams). Finansavimas taip pat negali būti skirtas padengti netiesiogines išlaidas, pvz., organizacijos darbuotojų atlyginimus ar išlaikymo kaštus (nuomą, komunalinius mokesčius).

Paramą gavusios organizacijos gali gauti mažesnę sumą negu buvo prašyta projekto paraiškoje.

Egzistuoja penki pagrindiniai pateiktų projektų vertinimo kriterijai:

 • Šiaurės šalių perspektyva
 • Pridėtinė vertė lyčių lygybės politikai
 • Tvarumas – projekto rezultatai turėtų būti prieinami ir jam pasibaigus
 • Visų projekto partnerių indėlis prisidedant prie projekto įgyvendinimo
 • Biudžeto pagrįstumas

Daugiau informacijos

Visą informaciją apie Šiaurės šalių lyčių lygybės fondą, detalius projektų vertinimo kriterijus bei paraiškos formą rasite institucijos tinklapyje.