Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas

2021/01/01

Informacinis vebinaras: klausimai ir atsakymai apie finansavimą

Ar norite sužinoti daugiau apie NIKK finansavimą? Vasario 25 d. NIKK rengia informacinį susitikimą, kuriame Šiaurės lyčių lygybės fondo darbuotojai atsakys į užklausas apie finansavimą ir fondo veiklą. Prisiregistruokite ir siųskite išankstinius klausimus el. paštu ne vėliau kaip vasario 24 d.

Laikas: vasario 25 d., 10.00–11.00 (CET)
Vieta: Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems.
Registracija: el. paštu Jenny Pentler, NIKK projektų koordinatorė: jenny.pentler@genus.gu.se
Renginys vyks anglų kalba. Renginys yra nemokamas ir atviras visiems besidomintiems.

Kvietimas teikti paraiškas lyčių lygybės temomis

Šiaurės šalys siekia tapti lyčių lygybės lyderėmis ir šiuo tikslu Šiaurės ministrų taryba patvirtino bendradarbiavimo lyčių lygybės klausimais programą 2019–2022 m. Šiaurės ministrų taryba
skyrė lėšų projektų finansavimui, kurie siūlys pokyčius bei lyčių lygybės stiprinimą įvairiose visuomenės srityse. Pareiškėjai gali būti tik Šiaurės šalių organizacijos, tačiau Baltijos šalių institucijos ir organizacijos gali įsijungti kaip partneriai.

Skaitykite daugiau apie naują kvietimą teikti paraiškas ir užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte Šiaurės šalių lyčių lygybės fondo naujienas.

Norite pasitikrinti, ar jūsų idėja panaši į anksčiau finansuotus projektus? Žiūrėkite NIKK paremtų projektų sąrašą.

Kas yra NIKK?

NIKK – Šiaurės ministrų tarybos institucija, dirbanti lyčių lygybės klausimais ir siekianti Šiaurės šalių lyčių lygybės programos įgyvendinimo.

NIKK renka bei platina mokslines žinias bei praktinę informaciją iš Šiaurės šalių ir tapsektorinio bendradarbiavimo srities.

Šiaurės šalių ministrų tarybos vardu NIKK taip pat administruoja Šiaurės šalių lyčių lygybės fondą (Nordic Gender Equality Fund).

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja veiklas, susisijusias su lyčių lygybės klausimais, feminizmu ir vyriškumo studijomis, lyčių lygybe darbo rinkoje, LGBT teisėmis, kova prieš seksualinį priekabiavimą ir prostitucijos prevencija.

Paraiškas finansavimui gali teikti:

 • Savanoriškos organizacijos (pilietinės, ne pelno siekenčios organizacijos);
 • Bendradarbiavimo tinklai;
 • Vyriausybės institucijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos (pavyzdžiui, savivaldybės, universitetų skyriai);
 • Verslo organizacijos (mažo ir vidutinio dydžio įmonės);
 • Kitos nekomercinės organizacijos.

Kiekvienas projektas turi įtraukti bent tris Šiaurės šalis (bet tik viena iš jų gali būti susijusi teritorija: Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos). Projektuose taip pat gali dalyvauti partneriai iš kaimyninių valstybių, t.y. Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Šiaurės Vakarų Rusijos regiono, tačiau bent dvi tokio projekto šalys turi priklausyti Šiaurės regionui. Pagrindinis projekto teikėjas turi būti iš Šiaurės šalies arba vienos iš susijusių teritorijų.

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja projektus, prasidėjusius tais pačiais metais, kai buvo suteiktas finansavimas, ir savo trukme neviršijančius dvejų metų. Veiklos, prasidėjusios dar iki paraiškos teikimo termino, nebus finansuojamos.

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas finansuoja šias veiklas:

 • Renginių ir susitikimų organizavimą
 • Tyrimus ir apklausas
 • Kontaktų užmezgimo renginius
 • Projektines veiklas
 • Savanoriškų organizacijų dalyvavimą įvairiose Šiaurės šalių ar tarptautinėse konferencijose, kursuose, kituose renginiuose

Finansavimo dydis

Galima teikti paraiškas paramai nuo 6 700 EUR (DKK 50,000) iki 66 900 EUR (DKK 500,000).

Bent 20% projekto sumos turi būti padengta paties projekto teikėjo arba finansuota iš kito šaltinio. Į šią sumą taip pat gali įeiti įnašas natūra, savanoriškas darbas ir pan.

Finansavimas negali būti skirtas padengti audito ar kelionės išlaidoms (išskyrus kelionės išlaidas savanoriškų organizacijų atstovams bei kviestiniams svečiams). Finansavimas taip pat negali būti skirtas padengti netiesiogines išlaidas, pvz., organizacijos darbuotojų atlyginimus ar išlaikymo kaštus (nuomą, komunalinius mokesčius).

Paramą gavusios organizacijos gali gauti mažesnę sumą negu buvo prašyta projekto paraiškoje.

Vertinimo kriterijai

 • Šiaurės šalių perspektyva;
 • Pridėtinė vertė lyčių lygybės politikai;
 • Tvarumas – projekto rezultatai turėtų būti prieinami ir jam pasibaigus;
 • Visų projekto partnerių indėlis prisidedant prie projekto įgyvendinimo;
 • Biudžeto pagrįstumas.

Daugiau informacijos

Visą informaciją apie NIKK, Šiaurės šalių lyčių lygybės fondą, detalius vertinimo kriterijus bei paraiškos formą rasite institucijos tinklapyje.