Žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimo programa

2020/01/22

Šiaurės šalių gerovės centras kasmet skiria apie 1,5 mln. SEK Šiaurės šalių žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimui.

Šios programos tikslas – padėti Šiaurės šalių žmonių su negalia organizacijoms keistis patirtimi ir žiniomis, įgyvendinti projektus ar užmegzti partnerystę su panašiomis organizacijomis Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Šiaurės Vakarų Rusijoje. Veikla turi tam tikru būdu atstovauti žmonių su negalia interesus visuomenėje.

Kokios veiklos gali būti finansuojamos?

Tinklaveika

Tinklaveika su dalyviais iš mažiausiai trijų Šiaurės šalių arba dviejų Šiaurės šalių ir bent vienos Baltijos valstybės ar vieno Šiaurės Vakarų Rusijos regiono.

Tinklaveikos pavyzdžiai gali būti:

  • Interesų atstovavimo susitikimai (advocacy policy meetings) tarp vadovų, direktorių ar kitų nacionalinių žmonių su negalia organizacijų atstovų.
  • Pradiniai susitikimai ar susibūrimai, siekiant išnagrinėti neoficialių Šiaurės ar Šiaurės ir Baltijos šalių tinklų galimybes arba įforminti Šiaurės šalių bendradarbiavimą tarp organizacijų, komandų ar kitų pilietinės visuomenės suinteresuotų šalių.

Paraiškų priėmimas tinklaveikos finansavimui bus paskelbtas 2021 m. spalio mėn.  bus priimamos 

Strateginės iniciatyvos ar projektai

Strateginės iniciatyvos ar projektai, susidedantys iš partnerystės tarp mažiausiai trijų Šiaurės šalių ar dviejų Šiaurės šalių ir bent vienos Baltijos valstybės ar vieno Šiaurės Vakarų Rusijos regiono partnerystės.

Strateginių iniciatyvų ar projektų pavyzdžiai gali būti:

  • Veikla, susijusi su žmonių su negalia teisėmis ir interesais, pavyzdžiui, konferencijos, pagrindiniai kursai ar mokymo stovyklos vaikams ir paaugliams su negalia;
  • Turinio produktai, tokie kaip spausdinta informacinė medžiaga, metodinė medžiaga, ataskaitos ar skaitmeniniai produktai;
  • Veikla ar produktai, kurie įgalina konkrečią tikslinę grupę, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė arba jie galėtų geriau naudotis savo teisėmis, pagrįstomis JT Neįgaliųjų teisių konvencija;
  • Veikla ar produktai, kurie gali sustiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių organizacijų arba Šiaurės perspektyvą organizacijų darbe;
  • Veikla arba produktai, stiprinantys organizacijos darbą atsižvelgiant į vaiko ir paauglio perspektyvą, vietinių tautų ir mažumų perspektyvą, lygybės ar darnaus vystymosi perspektyvą.

Paraiškas dėl strateginių iniciatyvų ar projektų finansavimo privalu pateikti iki 2021 m. vasario 28 d.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas teikti gali nacionalinės organizacijos, asociacijos ir grupės bei nacionalinių organizacijų, asociacijų ir grupių tinklai, skirti žmonėms su negalia ar lėtinėmis ligomis. Gali būti svarstomi ir fondai, kurių tikslai, veikla ir dalyvavimas yra panašūs kaip nacionalinės organizacijos, asociacijos ir grupės bei nacionalinių organizacijų ir grupių veikla.

Paraišką teikti turi vienas suinteresuotas fizinis ar juridinis asmuo. Šis suinteresuotas asmuo turi būti Šiaurės regiono ar Baltijos valstybės gyventojas ar čia registruota įstaiga.

Finansavimas

Tinklaveika gali būti finansuojama iki 5000 SEK kiekvienai Šiaurės šaliai ir iki 10 000 SEK vienai Baltijos valstybei ar Šiaurės Vakarų Rusijos regionui. Finansuojamos ir papildomos išlaidos, susijusios su negalia.

Strateginių iniciatyvų ir projektų veiklai bus skiriama nuo 50 000 iki 500 000 SEK finansavimas. Finansavimas gali būti skiriamas ir atskiroms projektų dalims, jei organizacijos kitas išlaidas padengia pačios arba turi kitų finansavimo šaltinių.

Daugiau informacijos

Išsamius reikalavimus skaitykite rėmimo programos gairėse.

Paraiškos formą galima rasti Šiaurės šalių gerovės centro tinklalapyje.

Paraiška

Pildyti paraišką

Paramos programos gairės

Paremtų veiklų sąrašas

Paremtų veiklų sąrašas 2019/2 – Projektai (švedų k.)

Paremtų veiklų sąrašas 2019/2 – Tinklaveika (švedų k.)