Žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimo programa

2022/02/07

Šiaurės šalių gerovės centras kasmet skiria apie 1,5 mln. Švedijos kronų (SEK) Šiaurės šalių žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimui.

Šios programos tikslas – padėti Šiaurės šalių žmonių su negalia organizacijoms keistis patirtimi ir žiniomis, įgyvendinti projektus ar užmegzti partnerystę su panašiomis organizacijomis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Veikla turi tam tikru būdu atstovauti žmonių su negalia interesus visuomenėje.

Planuojama, kad naujas paraiškų teikimo etapas prasidės 2024 m. rudenį. 

Kokios veiklos gali būti finansuojamos?

Partnerystės projektai

Tinklaveikos ar strateginių iniciatyvų projektai, susidedantys iš partnerystės tarp mažiausiai trijų Šiaurės šalių ar dviejų Šiaurės šalių ir bent vienos Baltijos valstybės.

Strateginių iniciatyvų ar projektų pavyzdžiai gali būti:

  • Veikla, susijusi su žmonių su negalia teisėmis ir interesais, pavyzdžiui, konferencijos, pagrindiniai kursai ar mokymo stovyklos vaikams ir paaugliams su negalia;
  • Turinio produktai, tokie kaip spausdinta informacinė medžiaga, metodinė medžiaga, ataskaitos ar skaitmeniniai produktai;
  • Veikla ar produktai, kurie įgalina konkrečią tikslinę grupę, kad pagerėtų jų gyvenimo kokybė arba jie galėtų geriau naudotis savo teisėmis, pagrįstomis JT Neįgaliųjų teisių konvencija;
  • Veikla ar produktai, kurie gali sustiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą tarp dalyvaujančių organizacijų arba Šiaurės perspektyvą organizacijų darbe;
  • Veikla arba produktai, stiprinantys organizacijos darbą atsižvelgiant į vaiko ir paauglio perspektyvą, vietinių tautų ir mažumų perspektyvą, lygybės ar darnaus vystymosi perspektyvą,
  • Skaitmeninės bendradarbiavimo iniciatyvos.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas teikti gali nacionalinės organizacijos, asociacijos ir grupės bei nacionalinių organizacijų, asociacijų ir grupių tinklai, skirti žmonėms su negalia ar lėtinėmis ligomis. Gali būti svarstomi ir fondai, kurių tikslai, veikla ir dalyvavimas yra panašūs kaip nacionalinės organizacijos, asociacijos ir grupės bei nacionalinių organizacijų ir grupių veikla.

Paraišką teikti turi vienas suinteresuotas fizinis ar juridinis asmuo. Šis suinteresuotas asmuo turi būti Šiaurės regiono ar Baltijos valstybės gyventojas ar čia registruota įstaiga.

Finansavimas

Strateginių iniciatyvų ir projektų veiklai bus skiriama nuo 50 000 iki 500 000 SEK finansavimas. Finansavimas gali būti skiriamas ir atskiroms projektų dalims, jei organizacijos kitas išlaidas padengia pačios arba turi kitų finansavimo šaltinių. Tinklaveikos projektams gali būti skirta iki 15000 SEK.

Daugiau informacijos

Išsamius reikalavimus skaitykite rėmimo programos gairėse.

Paraiškos formą galima rasti Šiaurės šalių gerovės centro tinklalapyje.

Paremtų veiklų sąrašas

Paremtų veiklų sąrašas 2019/2 – Projektai (švedų k.)

Paremtų veiklų sąrašas 2019/2 – Tinklaveika (švedų k.)