100 ateities socialinių inovatorių

2019/03/05

Kam skirtas šis projektas?

Projektas sukurtas remiantis jaunimo, vaikų teisių specialistų ir Baltijos bei Šiaurės šalių socialinių verslininkų poreikiais.

Šiandieniniame pasaulyje ekonomikos tendencijos, aplinkosaugos iššūkiai pabrėžia darniu vystymusi ir išradingais sprendimais paremtų naujų verslo modelių poreikį. Baltijos regiono valstybėms bendradarbiavimas šioje srityje gali atverti duris į sumanius sprendimus iškilusiems bendriems iššūkiams. Baltijos jūros regione parama naujoms partnerystėms yra laikoma didele vertybe, nes tai skatina jaunimo švietimo ir užimtumo sprendimus, integraciją ir lygiateisiškumą.

Lietuvoje svarbų vaidmenį informuojant visuomenę šiuo klausimu užima nevyriausybinės organizacijos ir aktyvūs piliečiai, įkvėpti gerosios Šiaurės valstybių patirties. Viena tokių organizacijų yra Reach for Change – tarptautinė veikėja, skatinanti socialinio verslumo ir inovatyvumo įgūdžius vaikų ir jaunimo tarpe. Ši organizacija jau dabar yra sukūrusi didelį socialinių verslininkų ir lyderių, siekiančių pokyčių, tinklą.

Darnaus vystymo tikslų įgyvendinimui reikalinga pilietinė visuomenė ir atstovai iš verslo, akademinių sričių. Jų tikslas – perteikti pagrindinius Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. aspektus. Šis dokumentas yra ypatingas tuo, kad iškelia bendrą visoms Šiaurės valstybėms iššūkį – darnaus vystymosi tikslų Šiaurės regione plėtrą ir įgyvendinimą.

Projektas 100 ateities socialinių novatorių aktyviai prisideda prie darnaus vystymosi darbotvarkės ir 17 darnaus vystymosi tikslų vykdymo.

Šiuo projektu siekiame:

  • Vaikų ir kitų jaunų žmonių įtraukimo į politikos formavimo procesus, susijusius su jų pačių gerove.
  • Diskusijų, bendradarbiavimo darnaus vystymosi tikslų klausimu, užtikrinant didesnį informuotumą apie vaikų ir jaunimo teises, lygybę ir socialinę įtrauktį.
  • Lietuvos socialinių verslininkų vaidmens, skatinant jaunimą aktyviai dalyvauti sprendžiant socialines problemas.
  • Informuotumo dėl darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, kuriant gerovės visuomenę ir socialinę verslininkystę, užtikrinimo.

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Projektas siekia, remiantis socialinės verslininkystės ir inovacijų pajėgumu, prisidėti prie gerovės vaikams kūrimo. Dažniausiai valdžios organų veiklos iškilusių problemų sprendimui nepakanka, tad atsiveria niša socialinių verslininkų indėliui. Yra nemažai asmenų ir organizacijų, siūlančių inovatyvius sprendimus, kaip pagerinti vaikų gyvenimus. Deja, šie asmenys ir organizacijos dažnai nesulaukia pakankamos paramos jų idėjų realizavimui.

Projekto metu, dalinantis geriausia patirtimi ir įrankiais tarp Šiaurės ir Baltijos valstybių nevyriausybinių veikėjų (nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus, vietinio lygio aktorių), bus pristatyta konkreti erdvė bendradarbiavimui – socialinė verslininkystė.

100 ateities socialinių novatorių siekia didinti visuomenės informuotumą ir skatinti aktyvų dalyvavimą kuriant socialines vertybes vaikams ir jauniems žmonėms.

Pagrindinės projekto veiklos:

Šiaurės Ministrų taryba kartu su Reach for Change organizuoja konferenciją „Inovuokite geresnę vaikų ateitį“, skirtą inovacijų sferoje veikiančių socialinių įmonių pristatymui. Bus ieškoma sėkmingų bedradarbiavimo atvejų tarp socialinių verslininkų, viešojo ir privataus sektoriaus veikėjų. Kaip konferencijos dalis bus organizuojamos diskusijos jaunimo tarpe. Šio projekto metu jaunimas bus įtrauktas sukuriant tinklą jaunų socialinių novatorių.

Bus organizuojamos diskusijos dėl socialinės verslininkystės ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, taip pat rengiami interviu su socialiniais verlininkais, skelbiamos tiek sėkmės, tiek pamokančių klaidų istorijos apie juos ir jų įmones.

Socialinių verslininkų, socialinių įmonių ir socialinius novatorių komunikacijos kampanija Lietuvoje pakvies 15 dalyvių intensyviems mokymams, po kurių 3 geriausios idėjos bus pakviestos dalyvauti Reach for Change inkubatoriaus programoje, kurios metu laimėjusi komanda savo projekto įgyvendinimui gaus 20 000 EUR paramą.

Konkurso „Pitching Night“ idėjų pristatymo vakaras

Idėjas, keičiančias vaikų ir mūsų visų ateitį, pristatys konkurso „Talentas keisti“ akseleratoriaus dalyviai. Jas vertins ekspertų ir vaikų žiuri.

Renginys atviras visiems ir nemokamas. Atvykite palaikyti Pokyčių lyderių, pasikrauti įkvėpimo ir gerų emocijų!

Vieta: Vilnius Tech Park, Antakalnio g. 17, Vilnius.
Laikas: gegužės 16d., 18:00 – 21:00

Informacija Facebook kanale: https://www.facebook.com/events/814335995632509/

Konferencija “Partnering for Change Vilnius

Reach for Change Lietuva organizuojama konferencija „Partnering for Change Vilnius“ (Partnerystė pokyčiams) suburs socialinio verslo ekspertus, tradicinio verslo bei valdžios atstovus, ir socialinius novatorius bendrai diskusijai. Konferencijos dalyviai ir pranešėjai diskutuos, koks kelias pereinant nuo trumpalaikių partnerysčių į ilgalaikio poveikio didinimą skirtingų sektorių jėgomis yra pats geriausias.

Konferencija yra įkvėpta Jungtinių Tautų darbotvarkės 2030 ir ypač 17-tu Darnaus vystymosi tikslu „Partnerystė įgyvendinant tikslus“.

Partnerystės, grįstos bendorimis vertybėmis, darbo principais ir tikslais padeda pasiekti ambicingų JT Darbotvarkės 2030 tikslų pasauliniu, valstybės ir bendruomenių lygiu.

Šiais metais, „Partnering for Change Vilnius“ išskiria bendradarbiavimą taip Baltijos ir Šiaurės šalių. 

Vieta: Kablys+Kultūra, Kauno g. 5, Vilnius.
Laikas: gegužės 28d., 09:00 – 17:00

Informacija Facebook kanale: https://www.facebook.com/events/414724425970937/

Projekto partneriai:

Prie projekto įgyvendinimo prisideda tarptautinis Reach for Change tinklas, TELE2, TV3. Partneris Suomijoje – socialinio verslo asociacija Arvo-Liitto.

Projekto tinklapis

www.100forchange.org