Miesto sporto kultūra

2021/07/01

Projekto trukmė

2020.02.17 – 2021.12.31

Apie projektą

Projektu siekiama skatinti jaunimo įtraukimą į miesto aplinkas Lietuvoje, Danijoje ir Švedijoje, pasitelkiant sportą ir kultūrą. Šiaurės šalys turi senas sportinio užimtumo tradicijas, kurios laikomos pilietinės visuomenės dalimi, daug dėmesio skiriama visuotiniam sportui. Lietuvoje sportas vis dar dažnai vertinamas kaip veikla, vedanti į profesinę karjerą, daugiausia dėmesio skiriant varžyboms ir rezultatams. Dar nėra iki galo išnaudotas sporto, kaip jaunimo įtraukimo į miesto plėtrą, sveikatos ir socialinės atskirties problemų sprendimus, vaidmuo.

Projekto tikslas

Projektu siekiama sukurti klestinčias jaunimo miesto sporto bendruomenes Danijos, Lietuvos ir Švedijos miestuose partneriuose, ypatingą dėmesį skiriant Kaunui, kuris yra Europos kultūros sostinė 2022 m. Tuo pačiu metu projektu siekiama padėti jaunimui užmegzti naujas bendradarbiavimo formas sporto, kultūrinių ir socialinių iniciatyvų srityje, didinti savanorystės motyvaciją, stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Šiaurės šalių jaunimo organizacijų, didinti pažeidžiamų grupių socialinę įtrauktį ir suteikti galimybių visiems norintiems užsiimti sportu, arba įgyvendinti savo kultūrinę iniciatyvą.

Pagrindinės projekto veiklos

2021 m. gegužės – birželio mėn. 4 renginiai Švedijoje ir Danijoje – lygybės temomis, taip pat apima temas iš DVT 4 ir 5 tikslų.

2021 m. Rugpjūtis – rugsėjis: 3 pažintiniai vizitai / mainai – po 1 kiekvienoje iš šalių partnerių: Lietuvoje, Švedijoje ir Danijoje.

2021 m. Rugsėjo – spalio mėn: žaidimų kūrėjų stovykla ir sporto šventė Kaune. Partneriai kartu su „Active Youth“ organizuos „GAME“ (Danija) žaidėjų stovyklą ir sporto šventę Kaune, kur organizacijos partnerės dalinsis naudinga patirtimi ir įtrauks jaunimą į aktyvų dalyvavimą ir gebėjimų stiprinimą. Miesto sporto ir sveikos gyvensenos festivalis / konferencija „Kaunas groja“ taip pat įtrauks Šiaurės šalių gerąją patirtį, skatins tvarų visuomenės vystymąsi, sporto lygybę ir kultūrinę veiklą.

2021 m. lapkričio mėn : seminarai NVO, savivaldybių, sporto atstovams ir panašaus profilio asmenims Kaune siekiant palengvinti visų dalyvių dialogą.

Partneriai

Miesto sporto judėjimą finansuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Įgyvendinantis partneris – Active Youth (Lietuva)

Kaunas2022 (Lietuva)

GAME (Danija)

FRYSHUSET (Švedija)

Daugiau informacijos apie projektą: Active Youth svetainėje.