For-In (pabėgėlių ir imigrantų integracija savivaldybių lygmenyje)

2022/03/25

Per pastaruosius dešimt metų Baltijos šalys nuolat tobulino savo pabėgėlių/imigrantų integracijos politiką, vystydamos specifines nacionalinio lygmens programas veiksmų planus. Šio projekto tikslas dar labiau sustiprinti esamas iniciatyvas bei pritaikyti Šiaurės šalių patirtį bei žinias pabėgėlių integracijos srityje Baltijos šalims. Šiaurės – Baltijos šalių bendradarbiavimas ne tik turėtų sustiprinti Baltijos šalių savivaldos ir pilietinės visuomenės iniacityvas integracijos srityje, bet kartu suteikti naudos ir vietinėms imigrantų bendruomenėms bei kitiems veikėjams dalyvaujantiems imigrantų integracijoje.  Šis projektas kaip niekada svarbus dėl to, kad dabartinė pabėgėlių situacijai Europoje sparčiai keičiasi dėl karo Ukrainoje.

Projekto tikslai:

  • Skatinti konkrečioms šalimis būdingus tarpsektorinius bendradarbiavimo mechanizmus, taip sustiprinant vietos/savivaldos lygmens integracijos/priėmimo pajėgumus. Taip pat bus stiprinami integracijos veiksmų planai ir jų plėtra vietos/savivaldos lygmenyje, ypač turint omenyje padėjusį atvykstančiųjų skaičiui.
  • Plėtoti regioninius integracijos specialistų tinklus, siekiant dar labiau palengvinti keitimąsi žiniomis ir užtikrinti, kad būtų taikomi pagrindiniai holistinės integracijos principai.
  • Aktyviai įtraukti imigrantus ir pabėgėlius į programų, kurios yra tiesiogiai susijusios su jų integracija, kūrimą ir įgyvendinimą.
  • Peržiūrėti vietinio lygio praktikas atsižvelgianti į Covid-19 pandemijos sukeltas pasekmes pabėgėlių ir imigrantų bendruomenėms.

Minėti tikslai bus įgyvendinami trijuose lygmenyse:

  • Bendradarbiavimas konkrečioje (vienoje) šalyje. Sukurti naujas integracijos priemones, (pa)skatinti jau esančias praktikas, turinti omenyje specifinį vietos/savivaldos lygmens kontekstą.
  • Baltijos šalių bendradarbiavimas. Skatinti Baltijos šalių tarpusavio bendradarbiavimą integracijos srityje.
  • Šiaurės- Baltijos šalių bendradarbiavimas. Išplėtoti integracijos specialistų ir susigiminiavusių miestų tinklą.

Projekto tikslinės grupės:

Vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir jos organizacijos (PVO), nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kiti integracijos dalyviai.

Teminės sritys:

Vietos lygmens integracijos planavimas

Tvarūs ir demokratiški miestai

Duomenų rinkimas ir įrodymais pagrįstos politikos formavimas

 

Projekto trukmė: 2022-2023 m.

Kontaktai:

Coordinators of the project activities in Lithuania

Vida Gintautaitė

Patarėja socialiniais ir sveikatos klausimais Šiaurės ministrų tarybos biure Lietuvoje

+370 685 27738 vida@norden.lt

Lina Kisevičienė, Diversity Development Group direktorė ir projektų vadovė

+370 607 66902 lina@diversitygroup.lt

 

Latvia

Daina Mežecka

Šiaurės ministrų tarybos biuro Latvijoje patarėja socialinės gerovės, pilietinės visuomenės klausimais

+371 293 94399  daina@norden.lv

Alda Sebre, Socialinės integracijos fondas, alda.sebre@sif.gov.lv

Ieva Raubisko, Providus, ieva.raubisko@providus.lv

 

Estonia

Madis Kanarbik

Šiaurės ministrų tarybos padalinio Tartu vadovas

+372 7423 625, +372 50 46570 madis.kanarbik@norden.ee

Anne-Ly Reimaa,  vadovė tarptautinių santykių integracijos klausimais, Estijos kultūros ministerijoje, Avaleht | Kultuuriministeerium

Viivian Jõemets, Estijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos vyriausiasis ekspertas , Estonian Ministry of Education and Research | (hm.ee)

Janika Hango, Tartu Welcome Centre generalinis direktorius, Tartu Welcome Centre: Newcomer Information Centre

 

UNHCR atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims

Karolis Zibas

Integracijos specialistas

+46 704 375594 zibas@unhcr.org 

 

 

Projekto partneriai Lietuvoje: