Klimatui draugiškos bendruomenės

2021/03/29

Projekto trukmė

01.03.2021 – 31.10.2022

Bendra informacija

Žmonių judėjimas ir bendruomenės veiksmai turi svarbų vaidmenį formuojant aplinką, kurioje gyvename. Bendruomenės pateikia patrauklių pasiūlymų, kai žmonės suvienijami siekiant bendro tikslo – tvirtesnių visuomenės ryšių mezgimo bei vietinių ir pasaulinių iššūkių sprendimų. Bendruomenės poveikis ypač matomas, kai dalijamasi patirtimi ir rezultatais, o veikla vykdoma regiono mastu.

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, bendradarbiaudamas su bendruomenės centru ir socialine įmone „Miesto laboratorija“, inicijavo naują projektą. Kartu su projekto partneriais „Dodo“ iš Suomijos, „Foodsharing i Borås“ iš Švedijos ir „Nordregio“, siekia paskatinti, įgalinti ir aprūpinti Lietuvos ir Šiaurės šalių bendruomenes kovoje su klimato kaita.

Projekto uždaviniai ir tikslai

Projektu siekiama paskatinti, įgalinti ir aprūpinti Lietuvos ir Šiaurės šalių miestų bendruomenes kovojant su klimato kaita.

Projekto veikla, bendri teigiami pavyzdžiai ir viso projekto metu sukurtas bendradarbiavimas paskatins imtis veiksmų ir padės bendruomenėms tapti klimato kaitos sprendimu, o ne jos priežastimi.

Projekto tikslinės grupės

 • Bendruomenės, norinčios būti ekologiškesnėmis Lietuvoje ir Šiaurės šalyse.
 • Ministerijų ir savivaldybių atstovai, norintys palaikyti bendruomenės veiksmus, atsakingi už bendruomenės plėtrą.
 • Organizacijos, dirbančios su bendruomenėmis.

Partneriai

Pagrindiniai partneriai:
„Miesto laboratorija“, Lietuva
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Kiti partneriai:
“Dodo”, Suomija
“Food Sharing i Borås”, Švedija
“Idėjų lysvė”, Lietuva
“Šilainių sodai”, Lietuva
Nordregio, Švedija

Pagrindinė veikla ir renginiai

 1. Įvadinių seminarų ciklo metu bus tiriamas miestų ir miesto bendruomenių vaidmuo pereinant prie mažo anglies dioksidą išskiriančių technologijų įgyvendimo. Seminaruose daugiausia dėmesio bus skiriama veiklai, kuri yra draugiška klimato kaitai bei padedančiai palaikyti glaudesnį ryšį tarp žmonių ir jų aplinkos:- Energetikos dirbtuvės. Renginys skirtas aptarti galimybes sumažinti elektros naudojimą, pasigaminti savo energijos ar pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių.
  – Mobilumo dirbtuvės. Seminaras skirtas pabrėžti tvarių kelionių ir aktyviaus gyvenimo būdo svarbą, pradedant psichine ir fizine sveikata bei mažinant išmetamų teršalų kiekį.
  – Miesto sodininkystės dirbtuvės. Seminaras, kuris yra skirtas įtraukti žmones į miesto maisto gamybą, padėti dalyviams įkurti bendruomenės sodus, užsiauginti maisto produktus patiems ir skatinti dalyvius apmąstyti žaliavų ir kitų išteklių naudojimą maisto gamybai.
  Maisto dirbtuvės. Maisto švaistymas yra žalingas tiek finansiškai, tiek prisideda prie klimato krizės. Maisto atliekų mažinimo seminaras suteiks daugiau žinių apie veiksmus, kurių gali imtis bendruomenės, kad sumažintų išmetamų atliekų kiekį, pradedant maisto grandinėmis, baigiant tiekimo grandinėmis ir partneryste su vietos ūkininkais ir „bendruomenės šaldytuvo“ paskirstymo punkto sukūrimu.
 2. Pažintinių vizitų metu daugiausia dėmesio bus skiriama dalijimuisi žiniomis, geriausia praktika ir bendrais iššūkiais.
 3. Klimato gidas bendruomenėms. Klimato gidą sudarys geriausios praktikos iš Lietuvos, Suomijos ir Švedijos, nustatytos seminarų metu ir keletas praktinių žingsnių, kuriuos bendruomenės gali atlikti norėdamos tapti draugiškomis klimatui ir įtraukti daugiau skirtingų bendruomenės grupių. Norint toliau vystyti gido idėją, jis bus pateiktas dokumentų ir mini vaizdo įrašų serijomis.
 4. Tarptautinis forumas „Klimatui draugiškos bendruomenės“ – tai priemonė, leidžianti ištirti bendruomenių vaidmenį pasauliniuose judėjimuose ir parodyti geriausią regiono bendruomenių veiksmų praktiką. Renginio tikslas – pabrėžti bendruomenių veiksmų svarbą klimatui ir atvejus, kurie skatintų bendradarbiavimą, padėtų užmegzti ryšius ir toliau skatintų klimato kaitai naudingus veiksmus.