NordEd

2021/01/26

Projekto trukmė

01.01.2021- 30.06.2022

Bendra informacija apie projektą

Lietuvoje švietimas tarp politinės darbotvarkės prioritetų, visos pagrindinės partijos reiškia norą reformuoti ir stiprinti Lietuvos švietimo sistemą. Šiaurės šalių regionas pasaulyje garsėja savo geru švietimu, tačiau, ar būdami kaimynais, žinome pakankamai apie jį? Kas vienija ir skiria Šiaurės šalis švietime ir, ko Šiaurės – Baltijos valstybės gali pasimokyti vienos iš kitų, kuriant geresnį švietimą rytdienai?

Dabartiniais neapibrėžtumo, iššūkių ir apribojimų, susijusių su „Covid-19“, laikais, švietimo sektorius susiduria su naujais iššūkiais ir turi pertvarkyti mokymo ir mokymosi procesą.

Projekto tikslai

„NordEd“ projekto tikslas – sustiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą švietimo srityje, palengvinant politikos formuotojų ir platesnės visuomenės diskusijas aktualiomis švietimo temomis, pateikiant geriausią Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo patirtį ir remiant novatoriškų švietimo iniciatyvų plėtrą Lietuvoje ir Šiaurės šalyse. Be to, projekto tikslas – informuoti plačią Lietuvos visuomenę apie naujausias Šiaurės šalių švietimo tendencijas, sprendimusir geriausias praktikas.

„NordEd“ siekia suartinti Šiaurės ir Baltijos šalių regioną, padaryti jį stipresnį ir konkurencingesnį – švietimas, mokslas ir novatoriškos technologijos bus svarbios užtikrinant tvarų ekonomikos augimą. Projektu siekiama skleisti žinias ir naujausius šios srities tyrimus bei pakviesti Šiaurės šalių veikėjus prisijungti prie sparčiai besivystančios „EdTech“ bendruomenės projektų Baltijos šalyse.

Projektas padės politikos formuotojams priimti geresnius sprendimus kuriant ilgalaikę švietimo strategiją Lietuvoje ir visame Šiaurės ir Baltijos regione. Projektas taip pat padės pagerinti viso sektoriaus valdymą ir suteikti jauniems žmonėms galimybę pareikšti savo nuomonę ir pasiūlymus dėl būsimo švietimo.

Projektas pristatys geriausius Šiaurės šalių sprendimus, praktiką ir naujausius tyrimus. Aktualios projekto temos atitinka Šiaurės šalių švietimo ir mokslinių tyrimų programos strateginius prioritetus.

Projektu siekiama stiprinti Šiaurės šalių gerovės modelį, kuriame visi turi galimybę įgyti išsilavinimą, siekti sėkmės darbiniame gyvenime ar užsiimti verslu. Kaip teigiama Suomijos pirmininkavimo Šiaurės ministrų tarybai programoje, švietimas, mokslas ir novatoriškos technologijos bus svarbiausios sritys kuriant naują tvarų ekonomikos augimą.

Projekto veiklos

  1. Konferencijų sesija 2021 m. gegužės 3–6 d. Pirmoji internetinė hibridinė konferencija bus sutelkta į Šiaurės šalių švietimo modelį, mokytojo profesiją ir naujoves švietimo sektoriuje. Ši konferencija suteiks progą diskusijoms tarp akademinės bendruomenės, politikos formuotojų ir švietimo praktikų. Norima keistis gerąja patirtimi, kurti naujus tinklus ir tolesnio bendradarbiavimo idėjas. Išsamesnę preliminarią gegužės 3-6 d. programą rasite žemiau.
  2. Antroji konferencija planuojama 2021 m. rudenį (laikas bus patikslintas). Didžiausias dėmesys bus skiriamas profesiniam mokymui, mokymuisi visą gyvenimą, jaunimui, sportui ir psichinei sveikatai.
  3. Mokymai Lietuvos švietimo politikos formuotojams (politikams, nacionalinių ir vietos valdžios atstovams, mokyklų direktoriams ir kt.) su pakviestais Šiaurės šalių lektoriais apie strateginį švietimo valdymą, pagrįstą geriausia Šiaurės šalių patirtimi. Laikas: 2021 m. ruduo / 2022 m. pavasaris.
  4. NordEd konferencijas seks viešinimo kampanija – straipsnių ciklas Lietuvos žiniasklaidoje apie sėkmės istorijas, tiesas ir mitus apie Šiaurės šalių švietimą, geriausias praktikas.

Tikslinės grupės

1) Politikos formuotojai švietimo sektoriuje (politikai, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų atstovai, mokyklų vadovai ir kt.)

2) Plačioji visuomenė

Projekto partneriai

„NordEd“ iniciatyvą remia Šiaurės šalių ministrų taryba, ją įgyvendina Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kartu su Danijos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos ambasadomis Lietuvoje, taip pat Islandijos ambasada Suomijoje.

Žiniasklaidos partneris: www.lrt.lt

Stebėkite „NordEd“ konferencijų įrašus

NordEd konferencija: Kas yra geras švietimas XXI amžiuje

2021 m. gegužės 3-6 d.

Pirmoji NordEd konferencija buvo skirta aptari  Šiaurės šalių švietimo modelį, mokytojo profesijos, nuotolinio mokymosi ir inovacijų švietimo sektoriuje klausimus.

Konferencijos vaizdo įrašai >>

NordEd konferencija: Psichosocialinė aplinka mokyklose. Patyčių prevencija. Mokymasis visą gyvenimą

2021 m. spalio 5-6 d.

Antroji NordEd virtuali konferencija kvietė kartu su ekspertais iš Šiaurės ir Baltijos šalių ieškoti būdų, kaip galime stiprinti vaikų ir jaunimo psichoemocinį klimatą mokyklose bei neformaliajame ugdyme, kaip efektyviau galime vykdyti patyčių prevenciją. Konferencijos metu dėmesys taip pat buvo skirtas profesiniam mokymui ir mokymuisi visą gyvenimą – temoms, kuriose Šiaurės šalys yra įgijusios didelę ekspertinę patirtį.

Konferencijos vaizdo įrašai >>

NordEd konferencija: Įtraukiojo ugdymo link

2022 m. rugsėjo 27 d.

Drauge su Nacionaline švietimo agentūra rengtoje trečiojoje NordEd konferencijoje  Šiaurės ir Baltijos šalių ekspertai kalbėjo apie pasirengimą įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, mokytojų kvalifikaciją bei reikalingus įgūdžius. Buvo aptartos pagalbos teikimo mokytojams sistemos, taip pat įvairūs modeliai užsienyje ir esama padėtis Lietuvoje.

Konferencijos vaizdo įrašas >>