Lietuvos ir Šiaurės šalių mokslininkai kviečiami jungtis bendriems tyrimams apie ateities profesinį gyvenimą.

2022/06/08

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ kviečia Lietuvos tyrėjus teikti paraiškas su kolegomis iš keturių Šiaurės šalių dalyvauti tarptautiniuose ateities profesinio gyvenimo (angl. Future Working Life) moksliniuose tyrimuose apie tvarų darbą, darbo aplinką ir savijautą bei perėjimą prie žaliojo darbinio gyvenimo.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir teritorijos: Alandai, Islandija, Norvegija, Švedija ir Lietuva. Numatyta, kad tyrimus vykdys mokslininkų grupės iš mažiausiai trijų norą šiuos tyrimus finansuoti išreiškusių šalių. Būtent šių šalių mokslininkai turėtų sudaryti konsorciumą teikdami paraišką.

Numatomas bendras kvietimo biudžetas 4,7 mln. eur, bendras Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 tūkst. eurų, koordinatoriui numatyta iki 150 tūkst. eurų, partneriui 100 tūkst. eurų. Mokslo projektų trukmė – 36–48 mėn. Daugiau informacijos apie  paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams galite rasti čia.

„Nordforsk“ yra Šiaurės Ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija, skatinanti bendrus Šiaurės šalių mokslinius tyrimus ir mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklas. Už Šiaurės šalių ribų „Nordforsk“ veiklą plečia, bendradarbiaudama su Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančiomis institucijomis.

Lietuvos mokslo taryba ir „Nordforsk“ bendradarbiavo ir anksčiau. Taryba finansavo Lietuvos tyrėjų dalyvavimą „gyvųjų“ (inovacijų) laboratorijų tyrimų projektuose bei inovacijų projektuose sveikatos ir gerovės srityje. Neseniai paskelbtas kvietimas bendradarbiauti su Lietuvos tyrėjais žemės ūkio moksliniuose tyrimuose.

Paraiškos teikiamos„Nordforsk“ paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. birželio 21 d. 13 val. (Centrinės Europos vasaros laiku).