Šiaurės ministrų taryba tęsia paramą žiniasklaidai tautinių bendrijų kalbomis Baltijos šalyse

2019/11/13

Rusiškai kalbančios bendrijos Baltijos šalyse išlieka priklausomos nuo žiniasklaidos turinio iš Rusijos. Turint omenyje poreikį gerinti tautinių bendrijų socialinę integraciją, tokia tendencija kelia nerimą. Siekdama pagerinti tautinių bendrijų žiniasklaidos situaciją Baltijos šalyse, Šiaurės ministrų taryba dar nuo 2015 m. remia nepriklausomos žiniasklaidos priemones ir žurnalistus.

Šiaurės šalių bendradarbiavimo komitetas posėdžiavęs spalio 28 d. nutarė pratęsti šios programos finansavimą ir skyrė tam beveik 270 tūkst. EUR. paramą, kuri bus teikiama iki pat 2021 m. pabaigos.

“Paremti iniciatyvas, skatinančias rusiškai kalbančių bendrijų dalyvavimą tolesniame Baltijos jūros regiono vystymesi, yra visų Šiaurės šalių interesas”, – sakė Šiaurės ministrų tarybos generalinė sekretorė Paula Lehtomäki.

Šią paramos programą žiniasklaidai Baltijos šalyse iki šiol sudarė trys pagrindinės dalys: mokymai tautinių bendrijų žurnalistams, medijų raštingumo ugdymas tarp jaunimo bei nepriklausomos žiniasklaidos projektų rėmimas.  Dabartinė parama nukreipta išimtinai į nepriklausomos žiniasklaidos projektus.

Programos tikslas – didinti regioninės ir nacionalinės žiniasklaidos kokybę bei patrauklumą Baltijos šalyse, ypatingą dėmesį skiriant turiniui tautinių bendrijų kalbomis. Tokiu būdu siekiama paskatinti tautinių bendrijų integraciją į visuomenę bei įgalinti jos narius aktyviai įsitraukti į viešajį gyvenimą.

Taip pat bus tęsiama ir atskira paramos programa Estijos visuomeninio transliuotojo ETV rusiškajam kanalui ETV+.