Šiaurės ministrų tarybos biuras jungiasi prie Įvairovės Chartijos

2021/05/24

 

Šiandien biuro vadovė Helén Nilsson Šiaurės ministrų tarybos biuro vardu pasirašė Įvairovės Chartiją ir įsipareigojo užtikrinti įvairovę ir įtrauktį organizacijos veikloje, lygias galimybes ir atvirumą.

Įvairovės Chartija yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijas, siekiančias kurti atvirą ir įtraukią darbo aplinką bei stiprinti savo socialinę atsakomybę. Įvairovės Chartijos veikia 26 ES valstybėse.

Įvairovė teigiamai veikia socialinį ir ekonominį progresą, jei jos nestabdo stereotipai ir išankstiniai nusistatymai. Pasirašydamas Chartiją Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje puoselėja neginčijamus žmogaus teisių pricipus bei vertybes ir siekia prisidėti prie atviros bei įtraukios darbo aplinkos ir visuomenės kūrimo.

Įvairovės Chartija prisideda ir prie kito – Mūsų Vizijoje 2030 išsakyto tikslo – Šiaurės regionui tapti socialiai darniu iki 2030-ųjų.

Plačiau apie Įvairovės Chartiją: https://bit.ly/3yx0bbz

Apie Mūsų Viziją 2030: https://bit.ly/3hP3Pry