Veiklą pradedančiam Baltijos kultūros fondui – Šiaurės šalių parama

2019/01/18

Sausio pradžioje savo veiklą pradėjęs Baltijos kultūros fondas iš Šiaurės ministrų tarybos jau spėjo sulaukti išskirtinės paramos. Išmokėta suma – net šimtas tūkstančių eurų.

Šiaurės šalių iniciatyvos dėka ši finansinė parama sudarys išskirtines sąlygas Baltijos kultūros fondui ne tik laiku pradėti pradinį projektų vykdymo etapą, bet ir sustiprinti tarpvalstybinius ryšius Šiaurės Europos regione. Vienas pagrindinių šios paramos tikslų – skatinti Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą kultūros bei meno srityse.

Švedijos užsienio reikalų ministrės Margot Wallström teigimu, Šiaurės šalių kultūrinis bendradarbiavimas yra ypač svarbus norint suprasti Baltijos ir Skandinavijos šalių kultūrinio identiteto svarbą.

„Mes norėtume pasveikinti Lietuvą, Latviją bei Estiją sėkmingo Baltijos kultūros fondo įkūrimo proga. Baltoskandijos regione vykstanti kultūros sklaidos programa suteiks naujų galimybių joje dalyvaujantiems kultūros bei meno atstovams. Jau daugelį metų vykstantis kultūrinis bendradarbiavimas Šiarės šalyse rodo, jog tokio tipo iniciatyvos padeda geriau suprasti ne tik tarpusavio panašumus, bet ir skirtumus“, – sakė Margot Wallström.

Baltijos kultūros fondas finansuos profesionalius architektūros, vaizduojamųjų menų, dizaino, literatūros, garso ir scenos menų, bibliotekų, muziejų, archyvų bei tarpdisciplininius projektus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas naujiems ir vienkartiniams kultūros renginiams, pavyzdžiui, koncertai, parodos, festivaliai, spektakliai už Baltijos šalių ribų, taip pat tarptautiniams, į Baltijos šalis orientuotiems renginiams, kaip ir kultūros tarptautiškumą skatinantiems pristatymams bei forumams.

Rotaciniu principu Fondą administruoja nacionaliniai kultūros fondai, keisdamiesi kas trejus metus; Estijos kultūros fondas yra pirmasis, koordinuojantis Fondo veiklą.

Kiekviena Baltijos šalis kasmet Fondui skirs 100 000 eurų. Fondas taip pat priima ir kitas aukojamas lėšas. Projektų finansavimas svyruos nuo 25 000 iki 100 000 eurų, su ne mažiau kaip 20 proc. prisidėjimu savo ar kitomis lėšomis. Pretenduoti į Fondo finansavimą gali tik Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Projektas privalo turėti vadovaujančią organizaciją, kuri teikia paraišką finansavimui gauti, o projekto partneriu turi būti bent po vieną juridinį asmenį iš kiekvienos Baltijos valstybės.

Baltijos kultūros fondo įstatai, paraiškų teikimo tvarka ir Fondo logotipas pateikiami programos tinklalapyje adresu www.kulka.ee/programmes/baltic-culture-fund. Fondo darbo kalba yra anglų kalba.