For-In (pabėgėlių ir imigrantų integracija savivaldybių lygmenyje)

Per pastaruosius dešimt metų Baltijos šalys nuolat tobulino savo pabėgėlių/imigrantų integracijos politiką, vystydamos specifines nacionalinio lygmens programas veiksmų planus. Šio projekto tikslas dar labiau sustiprinti esamas iniciatyvas bei pritaikyti Šiaurės šalių patirtį bei žinias pabėgėlių integracijos srityje Baltijos šalims. Šiaurės – Baltijos šalių bendradarbiavimas ne tik turėtų sustiprinti Baltijos šalių savivaldos ir pilietinės visuomenės iniacityvas integracijos srityje, bet kartu suteikti … Tęskite For-In (pabėgėlių ir imigrantų integracija savivaldybių lygmenyje) skaitymą