Viešojo administravimo mobilumo programa

2018/09/01

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Remiamuose projektuose privalo dalyvauti partneriai bent iš trijų iš skirtingų valstybių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Farerų, Alandų salų ir Grenlandijos.

Metinis biudžetas: 300 000 EUR

Kam skiriamas finansavimas?

 • Valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams;
 • Visiems administraciniams lygmenims (valstybės, apskrities, regiono, savivaldybėms, savivaldybių asociacijoms);
 • Individualiems pareiškėjams, grupėms (2–8 asmenų) ir tinklams.

Kokiems tikslams?

 • Žinių, patirties perdavimui, pasikeitimui gerąja praktika;
 • Bendradarbiavimo tinklams;
 • Darbo standartų suderinimui;
 • Baltijos jūros regiono konkurencingumo didinimui.

Kokiai veiklai?

 • Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje);
 • Tinklo veikla.

Pagrindiniai reikalavimai

SVARBU! Perskaitykite programos gaires (anglų kalba).

 • Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumas bent į dvi šalis: Šiaurės šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Baltijos šalyse, o Baltijos šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse;
 • Tinklo mobilumas į vieną šalį mažiausiai trims šalims: Šiaurės šalių pareiškėjai į tinklo renginius turėtų pakviesti partnerius iš mažiausiai dviejų Baltijos šalių, o Baltijos šalių pareiškėjai turėtų pakviesti partnerius mažiausiai iš dviejų Šiaurės šalių;
 • Vadovo, priimančių institucijų patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau kaip 40 proc. viso biudžeto);
 • Programos lėšos sudaro iki 60 proc. biudžeto;
 • Tinkamos finansuoti išlaidos: kelionė (įskaitant draudimą), apgyvendinimas, dienpinigiai;

Netinkamos finansuoti išlaidos: konferencijų mokesčiai, išlaidos, susijusios su reguliariais NB8 susitikimais, patalpų ir įrangos nuoma, vertimas, išlaidos natūra ir kt.

Paraiškų teikimas ir svarstymas

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškos priimamos tik internetu NB8-Grants tinklapyje.

Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo administravimo darbuotojai.

Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.

Paramą gavę projektai: 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009

Atsisiųskite programos logotipą spaudai.

Daugiau informacijos

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje.

Dėl klausimų, susijusių su paraiškomis, kreiptis:

Madis Kanarbik
Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje
tel.: +372 7 423 625, faks.: 372 7 441 241
public.administration@norden.ee
www.norden.ee