Viešojo administravimo mobilumo programa

2022/02/03

Paraiškos priimamos vieną kartą per metus: nuo 2024 m. sausio 15 d. iki 2024 m. balandžio 1 d.

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programa skiria finansinę paramą valstybės tarnautojams bei kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems vykti į stažuotes, mokymus, trumpalaikius darbinius vizitus Šiaurės ir Baltijos šalyse arba vykdantiems bendradarbiavimo tinklų veiklą minėtame regione.

Remiamuose projektuose privalo dalyvauti partneriai bent iš trijų iš skirtingų valstybių – Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Farerų, Alandų salų ir Grenlandijos.

Metinis biudžetas: 200 000 EUR

Programos tikslai

Programa siekiama:

 • Žinių, patirties perdavimo, pasikeitimo gerąja praktika;
 • Bendradarbiavimo tinklų kūrimo;
 • Darbo standartų suderinimo;
 • Baltijos jūros regiono konkurencingumo didinimo.

Galimos veiklos formos:

 • Nuotoliniai susitikimai
 • Pažintiniai vizitai (3–10 darbo dienų vienoje šalyje);
 • Stažuotės;
 • Tinklaveika.

Programa skirta:

 • Visiems administraciniams lygmenims (valstybės, apskrities, regiono, savivaldybėms, savivaldybių asociacijoms);
 • Valstybės tarnautojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams;
 • Individualiems pareiškėjams, grupėms (2–8 asmenų) ir tinklams.

Pagrindiniai reikalavimai

 • Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumas bent į dvi šalis: Šiaurės šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Baltijos šalyse, o Baltijos šalių pareiškėjai turėtų aplankyti partnerius mažiausiai dviejose Šiaurės šalyse;
 • Tinklų mobilumas į vieną šalį mažiausiai trims šalims: Šiaurės šalių pareiškėjai į tinklaveikos renginius turėtų pakviesti partnerius iš mažiausiai dviejų Baltijos šalių, o Baltijos šalių pareiškėjai turėtų pakviesti partnerius mažiausiai iš dviejų Šiaurės šalių;
 • Vadovo, priimančių institucijų patvirtinimo laiškai ir bendro finansavimo patvirtinimas (ne mažiau kaip 40 proc. viso biudžeto);
 • Programos lėšos turi sudaryti iki 60 proc. biudžeto;
 • Tinkamos finansuoti išlaidos: kelionė (įskaitant draudimą), apgyvendinimas, dienpinigiai.

Netinkamos finansuoti išlaidos: konferencijų mokesčiai, išlaidos, susijusios su reguliariais NB8 susitikimais, patalpų ir įrangos nuoma, vertimas, išlaidos natūra ir kt.

SVARBU! Perskaitykite programos gaires (anglų kalba).

Paraiškų teikimas ir svarstymas

Paraiškos priimamos tik internetu NB8-Grants svetainėje.

Paraiškas individualia tvarka arba grupėmis gali teikti Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojai ir panašias funkcijas vykdantys viešojo administravimo darbuotojai. Paraiškų teikėjai turi gerai mokėti darbinę anglų kalbą. Paraiškos, ataskaitos bei kiti programos dokumentai pateikiami anglų kalba.

Sprendimai dėl finansavimo priimami ne vėliau kaip per 8 savaites nuo paraiškos teikimo termino. Apie sprendimą informuojami visi teikę paraiškas.

Parama turi būti panaudota per 12 mėnesių nuo jos gavimo.

Paramą gavę projektai: https://www.nb8grants.org/decision-files 

Atsisiųskite programos logotipą spaudai.

Daugiau informacijos

Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje.

Dėl klausimų, susijusių su paraiškomis, kreiptis:

Madis Kanarbik
Šiaurės ministrų tarybos biuras Estijoje
tel.: +372 7 423 625, faks.: 372 7 441 241
public.administration@norden.ee
www.norden.ee

Bendra informacija:

Brigita Urmanaitė
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
tel.: +370 685 55138
E-mail: brigita@norden.lt
www.norden.lt