Apie mus

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įkurtas 1991 metais atstovauti Šiaurės ministrų tarybai ir plėtoti Šiaurės šalių ir Lietuvos bendradarbiavimą. Taip pat Baltijos regione veikia keturi tarpusavyje glaudžiai bendradarbiaujantys biurai: Latvijoje (Rygoje), Estijoje (Taline, Narvoje ir Tartu).

Pagrindinės Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje veiklos sritys:

  • Tarpininkauja tarp Šiaurės ministrų tarybos ir Lietuvos ministerijų bei kitų valstybės institucijų;
  • Teikia informaciją apie Šiaurės šalis ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą;
  • Skatina Šiaurės šalių ir Lietuvos kultūrinį bendradarbiavimą;
  • Administruoja Šiaurės ministrų tarybos mainų ir rėmimo programas ir projektus Lietuvoje.
  • Skatina pilietinės visuomenės ir demokratijos raidą Baltarusijoje.

Šiaurės ministrų taryba yra vyriausybinio bendradarbiavimo forumas, jungiantis penkias valstybes – Daniją, Islandiją, Norvegiją, Suomiją ir Švediją, o taip pat autonomijos statusą turinčias Grenlandiją, Farerų ir Alandų salas.

Šiaurės ministrų tarybą sudaro 11 reguliariai susitinkančių įvairių sričių ministrų tarybų. Kasdieninę tarybos veiklą vykdo sekretoriatas Kopenhagoje (Danija). Šiaurės ministrų tarybos veikla glaudžiai susijusi su Šiaurės Taryba, kuri atlieka forumo funkciją Šiaurės šalių parlamentų bendradarbiavimui skatinti.

Mūsų Vizija 2030

Šiaurės regionas taps tvariausiu ir labiausiu integruotu regionu pasaulyje – tokią ateinančio dešimtmečio viziją mato Šiaurės šalių vadovai.

Klimato kaita bei iššūkiai demokratijai reikalauja vis daugiau mūsų visų dėmesio. Atisžvelgiant į tai, rugpjūčio 20 d. Islandijoje buvo priimta naujoji Šiaurės šalių vizija – Vizija 2030. Jos įgyvendinimui nustatytos trys prioritetinės sritys:

  • Žalias regionas. Kartu Šiaurės šalys skatins žaliąją regiono transformaciją, siekiant CO2 neutralumo bei tvarios žiedinės ir bioekonomikos.
  • Konkurencingas regionas. Kartu Šiaurės šalys sieks žaliosios ekonomikos augimo, paremto žiniomis, inovacijomis, mobilumu ir skaitmenine integracija.
  • Socialiai darnus regionas. Kartu Šiaurės šalys sieks integracijos ir lygybės savo visuomenėse, kurias visas sieja bendros vertybės ir stiprūs kultūriniai ryšiai.

Vizija bus papildyta aiškiai apibrėžtais tikslais bei veiksmų planais, už kuriuos bus atsakingos atitinkamos Šiaurės šalių ministrų tarybos. Pirmoji ataskaita apie strategijos įgyvendinimą Šiaurės šalių vadovams bus pateikta 2022 m. rudenį.

Susipažinti su vizija anglų k. galite paspaudę šią nuorodą.

Pirmininkavimo principas

Šiaurės ministrų tarybai valstybės rotacijos tvarka pirmininkauja po 12 mėnesių. Per šį 12 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė pirmininkauja visų lygių posėdžiams ir padeda užtikrinti darbo tęstinumą.

2023 m. Šiaurės ministrų tarybai pirmininkauja Islandija.

Islandijos pirmininkavimo Šiaurės ministrų tarybai programa 2023 m.

Rėmimo programos

Šiaurės ministrų tarybos biuras kviečia Lietuvos atstovus teikti paraiškas stažuočių programoms ir projektams. Biuro administruojamos rėmimo programos ir paraiškų terminai.

Veiklos gairės

Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavimą su Lietuva, Latvija ir Estija reglamentuoja Šiaurės ministrų tarybos bendradarbiavimo su Baltijos šalimis gairės.

Daugiau informacijos apie Šiaurės ministrų tarybos veiklą Baltijos šalyse galite rasti paspaudę čia (anglų kalba).

Duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Reglamentu iš esmės yra siekiama unifikuoti asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą visoje Europos Sąjungoje.

Šiaurės ministrų tarybos asmens duomenų privatumo nuostatos.

Biuro logotipas