Įtraukime vaikus ir jaunimą į savo organizacijų veiklą!

2020/06/01

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, kuri birželio 1 d. pasaulyje minima jau 95-ąjį kartą, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje pristato leidinį „Vaikų ir jaunimo įtraukimas į Šiaurės ministrų tarybos veiklą: principai ir metodai. Šis dokumentas nustato vaikų teisių ir jaunimo perspektyvos integravimo į Šiaurės ministrų tarybos veiklą bendruosius reikalavimus ir gaires.

PARSISIŲSTI LEIDINĮ LIETUVIŲ KALBA.

Tikimės, kad leidinys taps įkvėpimo šaltiniu visoms organizacijoms, aktyviai bendradarbiaujančioms su Šiaurės šalių organizacijomis ir institucijomis vaikų ir jaunimo gerovės klausimais. Kviečiame prisidėti prie tvarios visuomenės ateities ir taikyti šiuos metodus savo veiklose.

„Didžiuojuosi būdama šios organizacijos dalimi ir stengsiuosi, kad šių gairių ir rekomendacijų būtų laikomasi. Mums be galo svarbu užtikrinti geras sąlygas visiems vaikams, nepaisant jų lyties, etninės kilmės, amžiaus ar socioekonominės padėties. Turime prisiminti, jog ši visuomenės grupė yra nepaprastai įvairialypė, todėl visiems privalo būti suteiktos vienodos starto sąlygos. Man tai reiškia darbą su ateitimi“, – kalbėjo  Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė Helén Nilsson.

Vaikų ir jaunimo gerovė bei galimybės pasinaudoti savo teisėmis yra Šiaurės regiono tolesnės plėtros sąlyga. Ministrų taryba padės užtikrinti, kad Šiaurės regionas būtų lyderiaujantis ir kurtų visuomenę, kurioje gerbiamos įvairios vaikų ir jaunimo teisės bei požiūriai. Šiaurės ministrų taryba veiks vadovaudamasi principu, kad visi vaikai ir jaunimas yra svarbūs čia ir dabar, ne tik ateityje.

Todėl vaikai ir jaunimas yra svarbiausia tikslinė Šiaurės ministrų tarybos grupė ir Taryba integruos vaikų teises ir jaunimo perspektyvą į savo darbą.

Siekiant didesnių vaikų teisių ir jaunimo perspektyvos integracijos veiklose, būtina prisiimti atsakomybę, kad įgyvendinimas būtų grindžiamas tam tikrais privalomais principais. Turi būti užtikrintas minimalus vaikų ir jaunimo dalyvavimas ir, svarbiausia, darbas turi būti atliekamas taip, kad būtų stiprinami vaikų apsauga ir jų saugumas. Šis dokumentas yra reikalingas visais atvejais, kai ketinama bendrauti su vaikais ir jaunais žmonėmis arba kai norima juos įtraukti į organizacijos veiklas, pavyzdžiui, kviečiant dalyvauti viešojoje diskusijoje kaip dalyvį, arba suburiant vaikų ir jaunimo tikslinę grupę (kad išreikštų savo nuomonę ar atstovautų kitų vaikų ir jaunimo grupės požiūriui), arba aprašant vaikų ir jaunimo veiklą žiniasklaidoje.

Šiaurės ministrų taryba iškėlė vaikų ir jaunimo klausimą į politinį lygmenį ir dar 2016 m. patvirtino strategiją, kuri padės pasiekti joje užsibrėžtų tikslų. Ši strategija yra glaudžiai susieta su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir yra unikali Europoje. Ji numato, kokiomis konkrečiomis priemonėmis Šiaurės šalių vyriausybės sieks atstovauti vaikų ir jaunimo interesus skirdamos tam reikiamus resursus. Toks įsipareigojimas reiškia, jog daugelis organizacijos veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai jau kurį laiką yra nukreiptos į vaikus ir jaunimą.