Kviečiame teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai

2018/07/30

Planuojantiems teikti paraiškas kultūrinio mobilumo programai teikiame individualias konsultacijas. Konsultacijos vyks rugpjūčio 30 d.

Konsultacijų vieta: Didžioji g. 5, IV a. salėje, laikas: nuo 11 val.
Laiką prašome rezervuoti iki rugpjūčio 28 d. el. paštu: gabriele@norden.lt

Lietuvos menininkai ir meno bei kultūros sričių darbuotojai kviečiami teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai. Artimiausias terminas paraiškoms – rugpjūčio 22 diena.

Paraiškas gali teikti profesionalūs menininkai ir kiti asmenys, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, literatūros vertėjai, kultūros redaktoriai ir mokslininkai) visuose kultūros ir meno žanruose. Paraiškas gali teikti asmenys ir ne didesnės kaip 6 asmenų grupės.

Mobilumo finansavimas suteikia menininkams ir kultūros srities darbuotojams galimybę keliauti ir užmegzti naujus ryšius regione, pristatyti meninius ir kultūrinius kūrinius, skatinti domėjimąsi Šiaurės ir Baltijos šalių menu ir dalintis meno ir kultūros įkvėpimo šaltiniais, rengti bendrus projektus su kitų šalių menininkais ir kurti naujoje aplinkoje.

Kokia veikla finansuojama?

  • 1-10 d. vizitas į kitą Šiaurės arba Baltijos šalį:
  • Individualių pareiškėjų ir mažų grupių (iki 6 asmenų) dienpinigiai pagal nustatytus finansinius limitus;
  • Individualių pareiškėjų ir mažų grupių (iki 6 asmenų) kelionės išlaidos pagal nustatytus finansinius limitus;Tai apima bendrą veiklą su kolegomis iš kitų šalių, svečių spektaklius, parodas, lankymąsi konferencijose, susitikimuose ir seminaruose arba tyrimus. Mobilumo finansavimas teikiamas kelionėms tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių ir teritorijų: Danijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų salų.

Vertinimo kriterijai

Vertinant paraiškas, svarbiais laikomi šie dalykai:

  • Projekto, kuriam rengiama kelionė, kokybė ir pareiškėjas (-ai), kuris (kurie) ją rengia;
  • Vizitai, skatinantys naujų grupių ir iniciatyvų formavimąsi;
  • Kelionės, skirtos įgyti žinių ir plėtoti naujas meno ir meninės raiškos formas;
  • Projektai ir tyrimai, svarbūs Šiaurės ir Baltijos šalių regionui.

DĖMESIO! Paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų sistemoje: https://applicant.nordiskkulturkontakt.org/

Programą administruoja ir paraiškas priima Šiaurės šalių kultūros centras, įsikūręs Helsinkyje.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa pradėta vykdyti 2009 m. siekiant sustiprinti trijų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ir penkių Šiaurės šalių (Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos) bendradarbiavimą meno ir kultūros srityse.