Lietuvos ir Šiaurės šalių mokslininkai kviečiami siūlyti klimato kaitos problemas atliepiančius projektus

2023/09/14

Lietuvos mokslo taryba  ir „Nordforsk“ kviečia Lietuvos tyrėjus teikti paraiškas ir su kolegomis iš šešių Šiaurės ir Baltijos regiono šalių dalyvauti tarptautiniuose žaliojo perėjimo problemas siūlančiuose spręsti projektuose.

„Žaliojo perėjimo“ kvietimas sutelkia dėmesį į pagrindinius mūsų visuomenės bruožus, tokius kaip lygybė, demokratinis įsitraukimas, dalyvavimas ir atstovavimas. Be to, ja atsižvelgiama į neatidėliotiną Šiaurės ir Baltijos šalių regiono poreikį rasti efektyvesnes ir tvaresnes maisto sistemas. Kvietimas suteikia galimybę mokslininkams ištirti skirtingą praktiką Šiaurės ir Baltijos regionuose ir tarp jų, taikant lyginamuosius metodus, siekiant nustatyti panašumus, skirtumus ir bendrus iššūkius bei nustatyti, optimizuoti ir rekomenduoti geriausią praktiką.

Šioje Šiaurės šalių ir Baltijos šalių iniciatyvoje pagrindinis dėmesys skiriamas trims svarbioms temoms, siekiant sklandaus žaliojo perėjimo:

  1. Energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose siekiant žaliojo perėjimo (angl. Energy Efficiency in the Food Systems for a Green Transition)
  2. Klimato ir lyčių perspektyva (angl. Climate and Gender Perspectives)
  3. Demokratinis įsitraukimas ir piliečių įsitraukimas į žaliąjį perėjimą (angl. Democratic Engagement and Citizen-Involvement in Green Transition)

Dalyvaujančios šalys: Danija, Estija, Islandija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.

Projekto biudžetas – 12 mln. Eur. (Lietuvos biudžetas – 600 tūkst. Eur.)

Paraiškas galima teikti iki š. m. gruodžio 5 d. 13 val. (CET) „Nordforsk“ paraiškų teikimo sistemoje.

Kvietime dalyvaujančių Šiaurės ir Baltijos šalių mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos savo finansinį įnašą skyrė vienai ar kelioms iš trijų kvietimo temų. Lietuva dalyvauja visose trijose temose. Kiekviena paraiška turi būti teikiama tik vienai iš trijų kvietimo temų, o pasirinkta tema turi būti nurodyta paraiškos formoje. Kiekviena kvietimo tema bus vertinamas tos temos tarptautinės ekspertų grupės. Sprendimas dėl finansavimo priimamas atsižvelgus į temai pateiktų paraiškų aukščiausius balus ir neviršijant temai skirto biudžeto.

Šiaurės ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija „Nordforsk“ jungia Danijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Alandų salų ir Švedijos mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančias institucijas. „Nordforsk“ vykdo įvairių mokslo sričių programas, apimančias žalio auginimo, sveikatos ir gerovės, bioekonomikos, akvakultūros ir kitas tematikas.

Lietuvos mokslo taryba su „Nordforsk“ bendradarbiauja nuo 2010 m.

Parengta pagal Lietuvos mokslo tarybos informaciją