Lietuvos ir Šiaurės šalių NVO partnerystei – daugiau kaip 80 tūkst. Eur parama

2023/07/19

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje įgyvendindamas „Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programą“ 2023 m. skyrė paramą keturiems Lietuvos ir Šiaurės šalių  nevyriausybinių organizacijų projektams. Šiais metais daugiausiai dėmesio sulaukė iniciatyvos,  skirtos karo pabėgėlių iš Ukrainos integracijai ir vaikų bei jaunimo gerovės užtikrinimui. Bendra skirtos  paramos suma  siekia daugiau nei 80 tūkstančių Eur.

Susipažinkite su laimėtojais:

Kauno arkivyskupijos „Caritas“ daug prisideda prie vaikų integracijos ir saugių namų suradimo. Karo Ukrainoje kontekste ir projekto rėmuose organizacija sieks pagelbėti  karo pabėgėlių šeimoms, kurias dažniausiai sudaro moterys ir vaikai, integruotis į Lietuvos visuomenę, išgyventi traumines patirtis. Drauge su partneriais iš Latvijos ir Islandijos bus teikiama psichologinė ir socialinė pagalba ukrainiečių vaikams ir jų globėjams, kurie buvo priversti persikelti į Lietuvą. 2023/2024 metais vyksiančiam projektui skirtas 20 000 Eur finansavimas.

„Pabėgėlių taryba“ yra pabėgėlių vadovaujama organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra stiprinti pabėgėlių įtrauktį bei bendradarbiavimą su priimančios šalies visuomene. Įgyvendinamas projektas „Gebėjimų stiprinimas ir partnerystė tarp Baltijos ir Šiaurės šalių“ didins organizacijos strateginius ir programų valdymo gebėjimus. Drauge su partneriais iš Latvijos, Suomijos ir Švedijos planuojami seminarai ir mokymai apie personalo valdymą, bendruomenės įtraukimą, taip pat, kaip kurti pabėgėlių verslumo ugdymo programą – atsižvelgiant į ukrainiečių ir kitų pabėgėlių bendruomenių poreikius. 2023/2024 metais vyksiančiam projektui skirtas 16 738 Eur finansavimas.

Vaikų linija“ su gauta parama toliau tęs kovą su patyčiomis.  Organizacija  nuo 2018 m. kartu su partneriais iš Švedijos net dvidešimtyje Lietuvos mokyklų įdiegė kovos su patyčiomis  programą „Draugai“. Šiais metais partnerių ratas dar labiau išsiplėtė – be kolegų iš Švedijos, taip pat prisijungė NVO iš Norvegijos, Danijos, Suomijos ir Islandijos, dirbančios vaikų patyčių prevencijos srityje. Projekto metu bus surengta konferencija bei pažintiniai vizitas į Švediją, siekiant susipažinti su švedų organizacijų naujai įdiegtomis gerosiomis patirtimis. 2023/2024 metais vyksiančiam projektui skirtas 24 980 Eur finansavimas.

Pagrindinis „Gelbėkit vaikus“ rūpestis – saugi ir pilnavertė vaikystė Lietuvos bei pasaulio vaikams. Per pastaruosius dvejus metus Lietuva sulaukė didelio migrantų antplūdžio per sieną su Baltarusija, taip pat pabėgėlių iš Ukrainos. Vos prasidėjus karui Ukrainoje, organizacija prisidėjo prie paramos pabėgėlių šeimoms, padėjo įsteigti pabėgėlių registracijos centrus, erdves vaikų emocinei gerovei ir psichologinei pagalbai. Visgi nelydimų ir nuo tėvų atskirtų vaikų poreikiai ne visada patenkinami, o teisės ginamos. Suvieniję jėgas su  „Gelbėkit vaikus“ organizacijomis Švedijoje ir Islandijoje, Lietuvos atstovai stiprins savo gebėjimus dirbti humanitarinių krizių metu, kad būtų patenkinti pažeidžiamų vaikų grupių poreikiai. 2023/2024 metais vyksiančiam projektui skirtas 20 000 Eur finansavimas.

Primename, kad paraiškos Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programai paprastai teikiamos vieną kartą per metus, vasario-kovo mėn. Daugiau informacijos apie programą rasite čia >>