Nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai – Šiaurės ministrų tarybos rėmimo programa

2022/10/03

Šiaurės ministrų taryba kviečia teikti paraiškas Baltarusijos žiniasklaidos rėmimo programai, kurios tikslas – stiprinti šalies demokratiją ir pilietinę visuomenę, remiant nepriklausomas žiniasklaidos priemones.

Programa siekiama skatinti kurti patikimą nepriklausomos žiniasklaidos turinį, kuris prisidėtų prie žmogaus teisių padėties gerinimo, žodžio ir susirinkimų laisvių užtikrinimo, teisinės valstybės ir kitų demokratijos bei pilietinės visuomenės standartų įgyvendinimo.

Po 2020 m. Baltarusijos prezidento rinkimų nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaida patiria vis didesnį spaudimą. Remiantis 2022 m. tarptautinės organizacijos „Reporteriai be sienų“ paskelbtu Pasaulio spaudos laisvės indeksu, iki Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, Baltarusija buvo pavojingiausia Europos šalis žiniasklaidos darbuotojams. Esant tokioms aplinkybėms, daugelis nepriklausmų Baltarusijos žiniasklaidos priemonių buvo priverstos nutraukti savo veiklą arba tęsti ją už šalies ribų. Nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai – kaip subjektui bendrai ir atskiriems žurnalistams, netekusiems darbo, darbo įrangos, išvykusiems iš šalies ir pan. – labai reikalinga finansinė, techninė ir visokeriopa parama.

Kas gali teikti paraškas? Paraiškas gali teikti nepriklausomos Baltarusijos žiniasklaidos priemonės, Baltarusijos žurnalistai, Baltarusijos vaizdinio, meninio, tarpdisciplininio žiniasklaidos turinio kūrėjai ir ne Baltarusijos žiniasklaidos priemonės, kuriose dirba arba sudaromos sutartys su Baltarusijos žurnalistais ir kuriamas turinys apie padėtį Baltarusijoje.

Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. lapkričio 6 d. (vėliausiai 23:59 val. Vilniaus laiku).

Paramos dydis: nuo 5 000 eurų iki  30 000 eurų.

Trukmė: finansuojamo projekto trukmė neturi viršyti 12 mėnesių.

Kontaktai: paraiškas siųskite mediagrantsbelarus@norden.lt

Daugiau informacijos: apsilankykite oficialioje programos svetainėje www.nordicmediagrantsbelarus.org

Programą bendrai finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir Norvegijos ambasada Lietuvoje. Programą administruoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.