Parama bendriems Baltijos ir Šiaurės šalių NVO projektams

2024/02/07

Šiaurės ministrų tarybos biuras  Lietuvoje kviečia nevyriausybines organizacijas teikti finansavimo paraiškas Baltijos ir Šiaurės šalių NVO bendradarbiavimo projektams.

Biuro vykdoma Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa remia stiprios ir dinamiškos pilietinės visuomenės vystymąsi Baltijos jūros regione bei NVO sektoriaus plėtrą Baltijos šalyse, dalinantis patirtimi ir žiniomis su Šiaurės šalių partneriais.

2024 m. programos prioritetinė sritis – visuomenės atsparumą stiprinantys projektai:

  • civilinė sauga/gynyba, visuomenės saugumas ir krizių valdymas
  • vaikų ir jaunimo (ypač iš socialiai pažeidžiamų grupių) sveikata ir gerovė
  • Ukrainos pabėgėlių integracija (vaikai ir jaunimas)
  • tautinių mažumų integracija ir švietimo iniciatyvos (vaikai ir jaunimas)

Programai teikiamuose projektuose turi dalyvauti partneriai iš 3 ar daugiau regiono šalių, iš kurių bent vienas partneris yra iš Šiaurės šalių ir bent vienas partneris iš Estijos, Latvijos ar Lietuvos.

Laukiame Jūsų paraiškų iki 2024 m. kovo 15 d.

Daugiau informacijas apie programą ir paraiškų teikimą rasite: Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (norden.lt)