BeUBio – jaunimas, bioekonomika ir Darnaus vystymosi tikslai Baltijos jūros regione

2019/11/18

BeUBio siekiama skatinti jaunimo dalyvavimą pereinant prie bioekonomikos Baltijos jūros regione bei kurti sinergijas su kitais veikėjais bei iniciatyvomis, nukreiptomis į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Projekto tikslai

BeUBio yra pradinio finansavimo (seed funding) projektas, siekiant pasiruošti kur kas didesnio masto projektui, kuriame dalyvautų daugiau jaunimo veikėjų bei organizacijų, besidominčių Tvaraus vystymosi tikslais ir ypač bioekonomikos plėtra. Ši idėja kilo įgyvendinant Baltijos jaunimo ir bioekonomikos lyderystės programą.

Iniciatyvos kaip Baltijos jaunimo ir bioekonomikos lyderystės programa, Baltijos jaunimo festivalis, Bioeconomy (BLP Youth) ir ReGeneration 2030 – tai atskiri regioninio jaunimo bendradarbiavimo pavyzdžiai. Tačiau norint pritraukti bei įtraukti jaunimą reikia daugiau tarpusavyje suderintų iniciatyvų ir metodų.  Todėl BeUBio tikslas yra suburti jaunus žmones, politikus bei sprendimus priimančius asmenis iš verslo sektoriaus ir kurti sinergijas su kitais veikėjais bei iniciatyvomis, nukreiptomis į Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą bei perėjimą prie bioekonomikos. Projektu siekiama sukurti bendradarbiavimo platformą Baltijos jūros regione, kuri įgalintų jaunimą aktyviai dalyvauti žiedinės bioekonomikos plėtroje įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją (ESBJRS) bei kitas susijusias programas.

Projekto partneriai

Vykdantieji partneriai:

Šiaurės tarybos ministrų biuras Lietuvoje
Švedijos žemės ūkio valdyba

Kiti partneriai:
Vidžemės planavimo regionas (VPR), Cėsis, Latvija
Kalmaro apskritis, Švedija
Estijos Gyvybės mokslų universitetas, Tartu, Estija
Nordregio, Šiaurės šalys ir Baltijos jūros regionas
JAMK Taikomųjų mokslų universitetas, Jyväskylä, Suomija
Pietryčių Suomijos Taikomųjų mokslų universitetas, Mikkeli, Suomija

Projekto veiklos

Pagrindinės projekto veiklos bus skirtos kontaktų užmezgimui su kitais jaunimo veikėjais Baltijos jūros regione, siekiant atrasti bendrų interesų didesniam jaunimo projektui tvarumo ir bioekonomikos tema. Bus įsteigta pilotinė Jaunimo bioekonomikos taryba susieta su Šiaurės ministrų bioekonomikos taryba. Taip pat sudarytas švietimo programų apie bioekonomiką Šiaurės jūros regione žemėlapis, kuriam numatytas seminaras kasmetiniame ESBJRS forume. Kita veikla – informavimas apie jaunimo iniciatyvas kitose makroregioninėse strategijose.