Jaunimo vaidmuo siekiant Darnaus vystymosi tikslų

2020/04/29

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 kovo 1 d. – 2021 spalio 31 d.

Projekto tikslai

Siekiant įgyvendinti Darbotvarkę 2030 ir įsitikinti, kad nieko nepaliksime užnugaryje, visi turime prisidėti prie į darnesnio pasaulio kūrimo. Jaunimas yra ypatingai svarbus kuriant norimą ateitį, todėl Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje šį pavasarį pradeda projektą „Jaunimo veiksmai tvariai plėtrai“.

Projekto tikslas yra skatinti jaunimo veiksmus siekiant darnaus vystymosi, o atrinkti jaunuoliai kartu su suinteresuotais valstybės tarnautojais taps darnaus vystymosi lyderiais ir ambasadoriais savo vietos bendruomenėse ir savivaldybėse. Projekto veikla yra orientuota į metodų, priemonių ir įgūdžių, skirtų jaunimui tapti lyderiu, tobulinimą ir iniciatyvų įgyvendinimą, sprendžiant vietos problemas, kurias įvardijo pats jaunimas. Tuo tarpu valstybės tarnautojai įgis įgūdžių ir žinių, susijusių su jaunimo ir piliečių įsitraukimu ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, bei turės galimybę tapti darnumo ir piliečių įsitraukimo ambasadoriais atitinkamose savivaldybėse.

Pasirinkta tikslinė grupė yra jaunimas ir valstybės tarnautojai iš Klaipėdos regiono, Tauragės savivaldybės ir Torsås savivaldybės Švedijoje. Klaipėdos regionas buvo pasirinktas vienu iš projekto centrų dėl Klaipėdos miesto statuso kaip Europos jaunimo sostinė 2021 m. Projektas bus įgyvendinamas per ateinančius 1,5 metų bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunimo apskrituoju stalu (KLAS).

Partneriai

Pagrindiniai partneriai:

●      Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

●      Jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija Klaipėdoje „Apskritasis stalas“ (KLAS)

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Šiaurės šalių partneriais iš Danijos, Švedijos ir Lietuvos:

●      Torsås savivaldybė, Švedija

●      We Do Democracy, Danija

●      The World’s Best News / „The Global Goal Academy“, Danija

●      Tillitsverket, Švedija

●      Regeneration 2030

●      Klaipėdos miesto savivaldybė

●      Tauragės savivaldybė

●      LIJOT

Pagrindiniai projekto renginiai

Prisijungimas internetu (Online onboarding)

„SDG Academy Online Onboarding“ buvo pirmoji mikroedukacija, orientuota į darnaus vystymosi tikslus ir mokanti mąstysenos bei įgūdžių, reikalingų, kad SDG pagalba būtų skatinama regiono plėtra.

Per keturias internetines mokymo sesijas, vykusias 2020 m. gegužės – rugsėjo mėn., tiek jaunimas, tiek savivaldybių veikėjai buvo apmokyti ir aprūpinti priemonėmis, leidžiančiomis atrasti naujas galimybes, kurias DVT gali atverti tobulinant savo savivaldybę, regioną ir šalį, užmegzti ryšį tarp institucijų ir piliečių, kad jie bendradarbiautų įgyvendindami DVT vietos lygmeniu, inicijuoti naujus projektus ir iniciatyvas.

Virtualus hakatonas „Atrakinti SDG“

„Unlock SDGs“ hakatonas vyko 2021 m. gegužės 20–21 d. Ir buvo Klaipėdos Europos jaunimo sostinės renginių dalis. 2 dienų hakatono metu dalyviai turėjo rasti novatoriškų būdų, kaip padidinti 1 ar visų 17 DVT supratimą ir pasiūlyti sprendimus, kaip pasiekti pasirinktą tikslą. Taip pat vyko įvadiniai pranešimai ir diskusijos apie darnaus vystymosi tikslų svarbą, efektyvų bendravimą ir geriausią praktiką informuotumui ir įsitraukimui didinti. Pagrindinė tikslinė renginio auditorija buvo jaunimas (14–29 m.).

Renginių įrašai:

Atidarymas ir supažindinimas su DVT

Idėjų pristatymai ir apdovanojimai

Dviejų dienų mokymai jaunimui ir valstybės tarnautojams „DVT akademija“

Remiantis ankstesne projekto veikla, 2021 m. gegužės 28–29 d. vyko dviejų dienų mokymai. Pagrindinis DVT akademijos tikslas buvo skatinti jaunimo ir valstybės tarnautojų bendradarbiavimą ir pradėti įgyvendinti DVT. Dalyviai dirbo grupėse ir komandose, atliko praktines užduotis, sužinojo apie darnaus vystymosi tikslus ir kūrė DVT iniciatyvas, kurias vėliau įgyvendins savo bendruomenėse.

Mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams ir jaunimo darbuotojams

Liepos 8 d. vyks tarptautinis jaunimo reikalų koordinatorių ir jaunimo darbuotojų susirinkimas. Siekdami dar labiau padidinti DVT svarbą, ketiname organizuoti mokymus jaunimo reikalų koordinatoriams ir su jaunimu dirbantiems darbuotojams, susijusius su darnaus vystymosi tikslais ir jaunimo dalyvavimu.

Jaunimo vasaros stovykla ir SDG olimpinės žaidynės

Rugpjūčio 18–20 dienomis vyks jaunimo vasaros stovykla Klaipėdos rajone. Į šį renginį įtraukiamos įvairios diskusijos, mokymai, edukacinės programos, fizinė veikla. Jaunimas mokosi dirbdamas grupėse su profesionalais. Dalis šio renginio bus sutelkta į DVT ir informuotumo didinimą.