Jaunimo vaidmuo siekiant Darnaus vystymosi tikslų

2020/04/29

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 kovo 1 d. – 2021 spalio 31 d.

Projekto tikslai

Siekiant įgyvendinti Darbotvarkę 2030 ir įsitikinti, kad nieko nepaliksime užnugaryje, visi turime prisidėti prie į darnesnio pasaulio kūrimo. Jaunimas yra ypatingai svarbus kuriant norimą ateitį, todėl Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje šį pavasarį pradeda projektą „Jaunimo veiksmai tvariai plėtrai“.

Projekto tikslas yra skatinti jaunimo veiksmus siekiant darnaus vystymosi, o atrinkti jaunuoliai kartu su suinteresuotais valstybės tarnautojais taps darnaus vystymosi lyderiais ir ambasadoriais savo vietos bendruomenėse ir savivaldybėse. Projekto veikla yra orientuota į metodų, priemonių ir įgūdžių, skirtų jaunimui tapti lyderiu, tobulinimą ir iniciatyvų įgyvendinimą, sprendžiant vietos problemas, kurias įvardijo pats jaunimas. Tuo tarpu valstybės tarnautojai įgis įgūdžių ir žinių, susijusių su jaunimo ir piliečių įsitraukimu ir Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais, bei turės galimybę tapti darnumo ir piliečių įsitraukimo ambasadoriais atitinkamose savivaldybėse.

Pasirinkta tikslinė grupė yra jaunimas ir valstybės tarnautojai iš Klaipėdos regiono, Tauragės savivaldybės ir Torsås savivaldybės Švedijoje. Klaipėdos regionas buvo pasirinktas vienu iš projekto centrų dėl Klaipėdos miesto statuso kaip Europos jaunimo sostinė 2021 m. Projektas bus įgyvendinamas per ateinančius 1,5 metų bendradarbiaujant su Klaipėdos jaunimo apskrituoju stalu (KLAS).

Partneriai

Pagrindiniai partneriai:

●      Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

●      Jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija Klaipėdoje „Apskritasis stalas“ (KLAS)

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Šiaurės šalių partneriais iš Danijos, Švedijos ir Lietuvos:

●      Torsås savivaldybė, Švedija

●      We Do Democracy, Danija

●      The World’s Best News / „The Global Goal Academy“, Danija

●      Tillitsverket, Švedija

●      Regeneration 2030

●      Klaipėdos miesto savivaldybė

●      Tauragės savivaldybė

●      LIJOT

Pagrindinės projekto veiklos

●      Virtualios dirbtuvės

●      Dviejų dienų mokymai jaunimui ir valstybės tarnautojams

●      Vietinių sprendimų hakatonas

●      DVT olimpinės žaidynės

●      Darnumo savaitė Švedijoje

●      Vietiniai suinteresuotųjų šalių susitikimai savivaldybėse

●      Baigiamasi renginys