Jaunimo vaidmuo siekiant Darnaus vystymosi tikslų 1.0 ir 2.0

2020/04/29

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. kovo 1 d. – 2021 m. spalio 31 d.

2022 m. vasario 1 d. – 2023 m. kovo 1 d.

Projekto tikslai

Siekiant įgyvendinti Darbotvarkę 2030 ir įsitikinti, kad nieko nepaliksime užnugaryje, visi turime prisidėti prie į darnesnio pasaulio kūrimo. Jaunimas yra ypatingai svarbus kuriant norimą ateitį, todėl Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 2020 m. pavasarį pradėjo projektą „Jaunimo veiksmai tvariai plėtrai“. 

Projekto tikslas yra skatinti jaunimo veiksmus siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT), o atrinkti jaunuoliai kartu su suinteresuotais valstybės tarnautojais taps darnaus vystymosi lyderiais ir ambasadoriais savo vietos bendruomenėse ir savivaldybėse. Projekto veikla yra orientuota į metodų, priemonių ir įgūdžių, skirtų jaunimui tapti lyderiu, tobulinimą ir iniciatyvų įgyvendinimą, sprendžiant vietos problemas, kurias įvardijo pats jaunimas. Valstybės tarnautojai projekto metu įgis įgūdžių ir žinių, susijusių su jaunimo ir piliečių įsitraukimu, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, bei turės galimybę tapti darnumo ir piliečių įsitraukimo ambasadoriais atitinkamose savivaldybėse.

Pasirinkta tikslinė grupė yra jaunimas ir valstybės tarnautojai iš Klaipėdos regiono, Tauragės savivaldybės ir Torsås savivaldybės Švedijoje.  

Pagrindiniai partneriai:

 •  Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
 • Jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija Klaipėdoje „Apskritasis stalas“ (KLAS)

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriais iš Lietuvos ir Šiaurės šalių:  

 •      Torsås savivaldybė, Švedija
 •       We Do Democracy, Danija
 •       The World’s Best News , Danija
 •       Tillitsverket, Švedija
 •       Regeneration 2030
 •       Klaipėdos miesto savivaldybė
 •       Tauragės savivaldybė

Pagrindiniai projekto renginiai

DVT Prisijungimas internetu (Online onboarding) 

„SDG Online Onboarding“ buvo pirmoji mikroedukacija, orientuota į darnaus vystymosi tikslus ir mokanti mąstysenos bei įgūdžių, reikalingų, kad DVT  būtų išnaudojami regiono plėtrai. 

Per keturias internetines mokymo sesijas, vykusias 2020 m. gegužės – rugsėjo mėn., tiek jaunimas, tiek savivaldybių atstovai buvo apmokyti ir aprūpinti priemonėmis, leidžiančiomis atrasti naujas galimybes, kurias DVT gali atverti tobulinant savo savivaldybę, regioną ir šalį, užmegzti ryšį tarp institucijų ir piliečių, kad jie bendradarbiautų įgyvendindami DVT vietos lygmeniu, inicijuotų naujus projektus ir veiklas. 

Virtualus hakatonas „Atrakinti DVT“ 

„Unlock SDGs“ hakatonas vyko 2021 m. gegužės 20–21 d. Hakatono metu dalyviai turėjo rasti novatoriškų būdų, kaip padidinti 1 ar visų 17 DVT žinomumą ir pasiūlyti sprendimus, kaip to pasiekti. Dalyviams buvo skaitomi pranešimai, vyko diskusijos apie darnaus vystymosi tikslų svarbą, efektyvų bendravimą ir geriausius pavyzdžius, kaip didinti DVT žinomumą ir įsitraukimą į jų įgyvendinimą. 

Renginio įrašai: 

Dviejų dienų mokymai jaunimui ir valstybės tarnautojams „DVT akademija“ 

Remiantis ankstesne projekto veikla, 2021 m. gegužės 28–29 d. vyko dviejų dienų mokymai. Pagrindinis DVT akademijos tikslas buvo skatinti jaunimo ir valstybės tarnautojų bendradarbiavimą ir ryžtą įgyvendinti DVT. Dalyviai dirbo grupėse ir komandose, atliko praktines užduotis, sužinojo apie darnaus vystymosi tikslus ir kūrė DVT iniciatyvas, kurias vėliau įgyvendins savo bendruomenėse. 

Mokymai jaunimo reikalų koordinatoriams ir jaunimo darbuotojams 

2021 m. liepos 8 d. vyko tarptautinis jaunimo reikalų koordinatorių ir jaunimo darbuotojų susirinkimas, kurio metu organizuoti teminiai mokymai apie DVT svarbą.

Jaunimo vasaros stovykla ir DVT olimpinės žaidynės 

2021 m. rugpjūčio 18–20 d. vyko jaunimo vasaros stovykla Klaipėdos rajone. Jos metu buvo organizuojamos įvairios diskusijos, mokymai, pristatytos edukacinės programos, aktyvios veiklos. Dalis šių veiklų buvo skirtos supažindinti su DVT. 

DVT paroda 

Visus 2020 metus naujoje „Pop-up jaunimo erdvėje“ veikė DVT pristatanti paroda. Paroda informavo apie DVT ir skatino viešą diskusiją. 

Konferencija apie DVT ir DVT akademija 

Jaunimo savaitės metu Klaipėdoje, 2022 m. liepos 7-8 d., vyko seminarai ir diskusijos apie darnaus vystymosi tikslus. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ir Šiaurės šalių ekspertai, kurie pristatė DVT pagal tris tematines sritis: veiksmai, kūryba bei informavimas. Pristatymus papildė bendruomeninės veiklos, tokios kaip apsilankymas Lietuvos jūrų muziejuje ir teminio filmo peržiūra. 

Viešos diskusijos 

2022 m. spalį jaunimo erdvėse vyko keturios diskusijos  šiomis temomis:

 1. Kova su diskriminacija mokyklose: ar švietimo sistema užtikrina saugią aplinką visiems?
 2. Jaunimo politika – galimybės čia ir dabar
 3. Lyčių lygybė arba nediskriminavimas
 4. Stereotipų laužymas: mūsų dienų herojai

Tvarumo vizitas Švedijoje 

2022 m. rudenį buvo surengtas pažintinis vizitas į Torsås miestą Švedijoje. Vizito tikslas – paskatinti projekto dalyvius dalintis patirtimi ir apsvarstyti įvairias aplinkosaugos, socialines problemas. 

Valstybės tarnautojų ir jaunimo susitikimai 

Viso projekto metu buvo rengiami susitikimai tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo. Susitikimų metu aptarti bendri prioritetai ir galimi veiksmai.  

Rekomendacijos vietos Jaunimo reikalų taryboms 

Remdamiesi ankstesniais mokymais ir susitikimais, jaunimo atstovai ir jaunimo reikalų koordinatoriai 2022 m. vasario pradžioje parengė rekomendacijas Jaunimo reikalų taryboms. Tai svarbus žingsnis siekiant, kad jaunimo balsas būtų girdimas savivaldoje. 

Baigiamasis renginys 

Baigiamasis projekto renginys numatytas 2023 m. vasario mėn. Tai bus smagus ir interaktyvus vakaras, sukviesiantis jaunimą atšvęsti projekto pabaigą. Renginio metu skambės muzika, vyks šiaurietiška viktorina.