Nešvaistykime maisto

2021/03/01

Projekto trukmė

2021 03 01 – 2022 09 01

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projektu siekiama sustiprinti žinias apie tai, kaip jaunieji vartotojai elgiasi su maistu, ir atrasti strategijas, kuriomis siekiama sumažinti nebūtiną maisto atliekų kiekį regione.

Tai bus pasiekta tiriant, nustatant ir išbandant pasirinktus elgesio kaitos metodus, taip pat kuriant gaires dėl buitinių maisto atliekų mažinimo.

Projekto tikslinės grupės

Viešojo sektoriaus atstovai, atsakingi už sprendimų dėl maisto švaistymo priėmimą
Namų ūkiai ir ypač jauni vartotojai
Mokslo bendruomenė

Projekto partneriai

Pagrindiniai partneriai:
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Kauno technologijos universitetas

Partneriai:
Copenhagen Business School, DK
Natural Resource Institute Finland (LUKE), FI
EIT Food, LT
Anthropos, LT

Pagrindinės projekto veiklos

Identifikuoti metodus keisti jaunimo maisto švaistymo įpročius dalijantis žiniomis ir peržiūrint mokslinę literatūrą.
Išbandyti pasirinktus elgesio pokyčio metodus kuriant intervencijas su tikslinėmis grupėmis Danijoje, Suomijoje ir Lietuvoje.
Sukurti maisto atliekų mažinimo intervencijos gaires atitinkamoms suinteresuotosioms šalims ir komunikuoti apie maisto švaistymo mažinimą.