Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse sukuriant tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą

2016/08/18

Projektas „Pabėgėlių integracijos skatinimas savivaldybėse sukuriant tarpsektorinį savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą“ skirtas stiprinti savivaldybių atstovų kompetencijas, kad šie galėtų dalyvauti pabėgėlių integracijos procesuose vietos savivaldos lygmeniu. Projektu siekiama Lietuvoje sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp savivaldybių, galinčių dalyvauti pabėgėlių integracijos politikos įgyvendinime, ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prieglobsčio ir pabėgėlių integracijos srityje.

Pagrindinės projekto veiklos

  • Mokomieji vizitai ir tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio parengimas.  Lankydamiesi Šiaurės šalių savivaldybėse Lietuvos savivaldybių atstovai turės galimybę susipažinti su kasdieninėmis pabėgėlių integracijos praktikomis. Po apsilankymo Šiaurės šalių savivaldybėse numatoma parengti tarpsektorinio bendradarbiavimo modelį, kurio tikslas – pabėgėlių integracijos stiprinimas Lietuvos savivaldybėse. Lietuvos organizacijos susipažins su Šiaurės šalių iniciatyvomis ir atliks poreikių analizę, reikalingą tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio, o kartu ir bendradarbiavimo tinklo įgyvendinimui Lietuvoje.
  • Mokymai ir seminarai. Lietuvos savivaldybėse bus rengiami mokymai pabėgėlių integracijos savivaldos lygmeniu problematikos tema. Mokymų metu partnerių organizacijos pristatys tarpsektorinio bendradarbiavimo modelį suinteresuotoms institucijoms. Seminarų metu bus diskutuojama apie efektyvų parengto modelio įgyvendinimą, iššūkius ir galimybes. Planuojama parengti ir pasirašyti memorandumą, kuris užtikrins projekto veiklų ir tarpsektorinio bendradarbiavimo tinklo veikimą ir testinumą ateityje.
     
    Baltijos-Šiaurės šalių konferencija. Gerosios patirties ir pabėgėlių integracijos praktikų savivaldos  lygmeniu sklaida.