Atsakinga, etiška ir jautri žurnalistika prekyba žmonėmis tema (THALIA)

2021/04/15

Projekto trukmė

01.10. 2020 – 31.12.2021

Pagrindinė informacija

Medijų ir žurnalistikos vaidmuo formuojant kolektyvinį supratimą apie prekybą žmonėmis (TBH) yra labai svarbus. Netikslūs, neetiški pranešimai gali turėti skaudžių pasekmių šio nusikaltimo išnaudojamoms aukoms. Tuo pat metu žiniasklaida yra svarbi suinteresuotoji šalis, didinanti informuotumą ir prisidedanti prie veiksmingos tokių nusikaltimų prevencijos.

Projektą inicijavo Baltijos jūros valstybių tarybos (CBSS) sekretoriatas ir su Švedijos instituto dotacija įgyvendina projektą kartu su Estijos, Latvijos, Ukrainos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos valstybinėmis nacionalinėmis institucijomis, organizacijomis ir universitetais.

Šiaurės ministrų tarybos biuras nusprendė paremti dviejų Lietuvos universitetų – Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto – dalyvavimą projekte, kurie, glaudžiai bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija, vykdys vietines projekto veiklas, taip pat dalyvaus THALIA projekto tarptautiniuose renginiuose.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto THALIA tikslas – užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis ir universitetais, siekiant didinti būsimųjų Baltijos jūros regiono žurnalistų kompetenciją prekybos žmonėmis tema.

Projekto tikslinės grupės

Universitetų dėstytojai ir studentai:

Vilniaus Universitetas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Lietuva

Södertörn universitetas, Švedija

Haaga-Helia universitetas ir Jyväskylä universitetas, Suomija.

Ševčenkos nacionalinis universitetas, Žurnalistikos institutas ir Kijevo Mohylos akademija, Žurnalistikos mokykla, Ukraina

Maskvos valstybinio universiteto Žurnalistikos fakultetas ir Maskvos humanitarinis universitetas, Rusija

Talino universitetas ir Tartu universitetas, Estija

Rygos Stradiņš universitetas, Latvija

Voldos universitetas, Norvegija

Partneriai

Pagrindiniai partneriai:

Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) sekretoriatas

Södertörn universitetas, Švedija, projekto koordinatorius

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Kiti partneriai:

Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija

Lietuvos asociacija prieš prekybą žmonėmis

Estijos respublikos teisingumo ministerija

Latvijos respublikos vidaus reikalų ministerija

Tarptautinė migracijos organizacija Ukrainoje

Tarpregioninis socialinis judėjimas prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikines priverstinio darbo formos „Alternatyva“, Rusija

Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministerija

Suomijos imigracijos tarnyba

Pagrindiniai renginiai ir veikla

  • Nacionalinė panelinė diskusija / seminaras (spaudos konferencija) žurnalistikos studentams Lietuvoje. Bendradarbiaujant su Lietuvos universitetais bus surengta spaudos konferencija, kurios tikslas –  supažindinti žurnalistikos ir komunikacijos studentus su prekybos žmonėmis tema, siekti gilesnių – apmąstytų, įtraukiančių – profesinių diskusijų šioje temoje. Konkretus mokymų turinys bus parengtas bendradarbiaujant su atsakingomis akademinėmis institucijomis įtraukiant tokias temas, kaip kad interviu technikos specifiškumai, fotožurnalistika prekybos žmonėmis kontekste, teisinė ir kt. terminologija, etiškas reportažas, turinio redagavimas, leidyba ir sklaida. Regioninio bendradarbiavimo projekte šie nacionaliniai seminarai kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje rengiami dalyvaujančių universitetų ir (arba) mokyklų erdvėse (jei tai nėra įmanoma dėl COVID-19 ribojimų, tuomet – nuotoliniu būdu). Kiekviena aukštoji mokykla pasirūpins praktiniais dalykais: dalyvausiančių studentų atranka, mokymų medžiaga ir užduotimis, mentoryste ir konsultacijomis studentams ruošiant praktinius kūrybinius darbus. Šiose veiklose talkins CBSS ir Södertörn universiteto kolegos.
  • Du seminarai žurnalistikos dėstytojams. Šių seminarų metu vyks konsultacijos, kaip parengti žurnalistikos teorijos taikymo strategijas konkrečioje prekybos žmonėmis srityje.
  • Konkursas. BJRS parengs atvirą kvietimą žurnalistikos studentams kurti filmus, fotografijų ciklus, publikacijas ir (arba) radijo laidas prekybos žmonėmis tema. Šis kvietimas galės būti integruotas į studijų procesą. Geriausius darbus pateikusiems dalyvaujančių šalių studentams bus suteikta galimybė pristatyti savo darbus baigiamojoje projekto veikloje Stokholme – tarptautiniame žurnalistikos seminare. (Žurnalistikos seminarą organizuos projekto partneriai, į jį bus pakviesti 2-3 studentai iš kiekvienos šalies).
  • Sukurtų darbų pristatymai įvairiuose nacionaliniuose/tarptautiniuose renginiuose.

Projekto veiklos koordinatoriai Lietuvoje:

Andrius Gudauskas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentas

Giedrė Čiužaitė, LRT žurnalistė, Vilniaus universiteto žurnalistikos krypties programų  partnerystės docentė

Auksė Balčytienė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė; VDU UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo tyrimų centro vadovė 

Giedrė Vaičekauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros lektorė

Sonata Mickutė, LR Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės patarėja