Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo darbo migracijos klausimais stiprinimas Šiaurės ir Baltijos regione

2015/07/01

Projekto tikslas ir uždaviniai

Paskirtis 

Projektu siekiama stiprinti šalių bendradarbiavimą sprendžiant išaugusios darbo migracijos klausimus Baltijos ir Šiaurės šalyse, taip pat pateikti siūlymus tvarios regiono migracijos bei integracijos politikos užtikrinimui.

Projektu siekiama pagerinti darbo migracijos statistikos rinkimą ir analizę, dalintis migrantų integracijos gerosiomis praktikomis, siekti geresnio gyventojų informavimo praktiniais migracijos klausimais siunčiančiose ir priimančiose šalyse.

Projektas telkia žinias apie migracijos poveikį darbo rinkoms, socialinės apsaugos sistemoms ir demografinei aplinkai. Tikimasi, kad projekto metu sutelktos žinios padės politikams bei mokslininkams atityje priimti sprendimus, lemiančius Baltijos ir Šiaurės šalims palankią ekonominę ir socialinę raidą.

Tikslai

  • Stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir įgūdžių stiprinimą Baltijos jūros regiono šalių migracijos politikos užtikrinimui;
  • Sukurti bendrą platformą darbui migracijos temomis Šiaurės ir Baltijos šalių ekspertams, tyrėjams, mokslo institucijoms, verslo ir jaunimo organizacijoms iš Šiaurės ir baltijos šalių.

Projekto tikslinės grupės

NVO ir socialinių paslaugų teikėjai Baltijos šalyse, migrantų bendruomenės, tėvų forumai, kaimo bendruomenių centrai, įdarbinimo įstaigos, prekybos organizacijos, Šiaurės ir Baltijos šalių ambasados.

Projekto partneriai

Pagrindiniai renginiai ir veiklos

Šiaurės ir Baltijos šalių darbo mobilumo tyrimas

Šis tyrimas pristato migracijos tendencijas Šiaurės ir Baltijos šalyse ir išskirtinis dėmesys kreipiamas į darbo mobilumą. Lyginamajam tyrimui reikalingi duomenys gaunami iš šalių statistikos institucijų ir papildomi apklausos rezultatais. Šios apklausos tikslas – gauti duomenų, kurie leis interpretuoti papildomus duomenis tokius kaip emigracijso priežasčių nustatymas, migrantų amžius, gebėjimų nustatymas, įdarbinimas siunčiančiose ir priimančiose šalyse, socialiniai ryšia, kliūtys integracijai priimančiose šalyse, socialinių paslaugų prieinamumas ir kt.

Publikacija apie darbo mobilumą Šiaurės ir Baltijos regione

Šios publikacijos tikslas – supažindinti visuomenes su darbo mobilumo keliamais iššūkiais Šiaurės ir Baltijos regione bei pristatyti galimus politinius tokių problemų sprendimus. Publikacijoje pateikiama informacija nurodys demografinių grėsmių analizę Baltijos ir Šiaurės šalių apskrityse bei pristatys keletą įgyvendintų tokio pobūdžio grėsmių valdymo pavyzdžių.

Projekto renginiai

Tarptautinė konferencija „Šeima ir migracija Šiaurės ir Baltijos regione: iššūkiai ir sprendimai“. 2014 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.

Konferencijos pranešimai:

Norvegijos ambasadoriaus Lietuvoje Dag Malmer Halvorsen sveikinimo kalba.

Konferencijos pranešėjų biografijos (anglų k.)

Tarptautinė konferencija „Darbo migracija Šiaurės ir Baltijos regione. Darbo migracijos tendencijos – ar esame pasirengę pokyčiams?“. 2015 m. kovo 27 d. Taline. Konferencijos pranešimai.