Vyrų krizių centrų/vyrų organizacijų paslaugų ir jų darbuotojų kompetencijų ugdymas Baltijos šalyse

2023/06/14

Nuotr. norden.org

Vyrų emocinė sveikata – itin svarbus bendros visuomenės gerovės aspektas. Visuotinai sutariama, kad svarbu sugriauti stigmas, susijusias su vyrų emocine sveikata ir sukurti saugias erdves vyrams atvirai kalbėtis apie savo problemas, iššūkius, sunkumus.

Siekiant šių tikslų, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija  inicijavo dviejų metų projektą „Vyrų krizių centrų/vyrų organizacijų paslaugų ir jų darbuotojų kompetencijų ugdymas Baltijos šalyse“.

2021 m. gruodžio mėn. vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių vadovų, atsakingų už lyčių lygybę, susitikime projektas buvo patvirtintas kaip regioninės svarbos.

Ministerija atlieka projekto administravimo funkciją, yra atsakinga už projekto turinį (pagal nacionalinę lyčių lygybės politiką) ir lėšų panaudojimą.

Projektą planuojama įgyvendinti 2022 m. gegužės 1 d. – 2023 m. liepos 1 d.

Projekto kontekstas: pagalba vyrams Lietuvoje

Lietuvoje veikia 9 vyrų krizių centrai (VKC), kurie teikia paslaugas 18 savivaldybių. VKC – nevyriausybinės  organizacijos, dirbančios su smurtaujančiais ir su socialinėmis bei psichologinėmis problemomis (tokiomis kaip  skyrybos, santykių problemos, depresija, netektis, darbo praradimas ir t. t.) susiduriančiais vyrais iš įvairių socialinių sluoksnių, įskaitant buvusius kalinius.

VKC teikiamos paslaugos: teisinės, socialinės ir psichologinės konsultacijos vyrams, tarpininkavimo paslaugos (telefonu, internetu ir asmeniškai); krizių valdymo programų vykdymas; įvairių paramos, terapijos ir švietimo grupių ir (arba) veiklų organizavimas; pagalbos smurto aukoms teikimas; teminių seminarų organizavimas; vyrų psichologinės ir emocinės sveikatos svarbos propagavimas ir informuotumo šia tema skleidimas įvairiomis priemonėmis (straipsniai žiniasklaidoje, socialinės kampanijos ir kt.). Paslaugos apima psichologų, teisininkų, įvairių konsultantų, priklausomybių konsultantų, socialinių darbuotojų ir apmokytų savanorių pagalbą.

Dėl plataus veiklos spektro ir kompleksinių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas paramos prašantis asmuo, VKC bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis: savivaldybių probacijos tarnybomis, policija, visuomenės sveikatos centrais, švietimo įstaigomis ir centrais, pataisos įstaigomis, socialinių paslaugų centrais, prokuratūra, Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir kt.

Projekto tikslai

  • Keistis gerosios praktikos pavyzdžiais tarp projekte dalyvaujančių Baltijos ir Šiaurės šalių, siekiant plėtoti VKC ir (arba) vyrų NVO veiklą ir stiprinti jų darbuotojų kompetencijas.
  • Pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiais apie paslaugų smurto šeimoje aukoms ir smurtautojams plėtrą.
  • Sukurti projekte dalyvaujančių Šiaurės ir Baltijos šalių partnerių tinklą, skirtą tolesniam bendravimui ir keitimuisi gerąja patirtimi ateityje.
  • Surengti Šiaurės ir Baltijos šalių atsakingų ministerijų atstovų, VKC ir kitų nevyriausybinių vyrų organizacijų darbuotojų, dirbančių vyrų klausimais ir plėtojančių paslaugas berniukams, jauniems ir suaugusiems vyrams, taip pat vyrams migrantams, apskritojo stalo susitikimą (konferenciją).

Veiklos

  • Baltijos šalių VKC atstovų ir nacionalinių institucijų, atsakingų už lyčių lygybės politiką, mokomieji vizitai (po 4 iš kiekvienos šalies) į Šiaurės šalis (Suomiją ir Švediją).
  • Seminarai, mokymai (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), organizuoti kartu su Šiaurės ministrų tarybos biurais Baltijos šalyse.
  • Šiaurės ir Baltijos šalių konferencija „Vyrų emocinė sveikata: paramos ir gerovės aspektai“ birželio 8 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Konferencija „Vyrų emocinė sveikata: paramos ir gerovės aspektai“

Konferencijos akimirka

Konferencija „Vyrų emocinė sveikata: paramos ir gerovės aspektai“ subūrė Baltijos ir Šiaurės šalių  ekspertus, tyrėjus, politikos formuotojus ir vyrų organizacijų atstovus.

Skaitykite daugiau: Iškilus krizėms, vyrai raginami drąsiai ieškoti pagalbos Vyrų krizių centruose

Konferencijos programa

Žiūrėkite konferencijos įrašą:

Projekto partneriai

 Į projektą įsitraukė šios organizacijos ir institucijos iš Baltijos ir Šiaurės šalių:

Lietuva:  vyrų organizacijos Gentys, vyrų karštoji linija Klaipėdos psichologiniame ir socialiniame centre, Kauno apskrities vyrų krizių centras.

Latvija: fondas „Fathers / Tēvi“, NVO „Mācību centrs MKB“, Latvijos Respublikos socialinės apsaugos ministerija.

Estija: NVO „Peaasjad“, NVO „Meeste Garaaž“, NVO “Vaiter”, Estijos socialinio draudimo valdybos prie Socialinių reikalų ministerijos pagalbos linija, skirta atsisakyti smurto.

 Suomija: „Miessakit“ asociacija, NVO „Family Federation of Finland: Poikien puhelin“ („Berniukų linija“ – tai pagalbos telefonu ir internetu paslauga berniukams ir jauniems vyrams),  NVO „MIELI Mental Health Finland“, Suomijos sveikatos ir gerovės institutas, Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija.

Švedija: Užimtumo ministerijos lyčių lygybės skyrius, MÄN, Manscentrum, Mansjouren, Rikskriscentrum.

Norvegija: MannsForum, Reform – ressurssenter for men.

 

Projekto koordinatoriai: 

Milda Janeikaitė
Patarėja, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupė
Tel. +370 660 42045
El. p. Milda.Janeikaite@socmin.lt

Vida Gintautaitė
Patarėja, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Tel. +370 68527738
El. p. vida@norden.lt