Šiaurės ministrų taryba skyrė 225 000 eurų paramą žiniasklaidai rusų ir lenkų kalbomis Baltijos šalyse

2018/10/09

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje paskelbė skyręs 225 000 eurų paramą žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams siekiant paremti tautinių mažumų žiniasklaidą Baltijos šalyse. Dotacija konkurso būdu paskirstyta dvidešimt devyniems žiniasklaidos projektams, kurių trukmė – ne ilgesnė kaip dvylika mėnesių, o paramos suma neviršija 10 tūkstančių eurų.

„Tautinių mažumų žiniasklaida atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant demokratiją ir integraciją Baltijos šalyse. Jos veikla yra svarbi ir nepakankamai ištirta sritis, kuri gali atremti tokius šiandienos iššūkius kaip klastojamos naujienos ar užsienio kanalai, demonstruojantys paslėptą šališkumą. Šia dotacija siekiame remti skaidrią vietos žiniasklaidą mažumų kalbomis“, – sakė Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė Helén Nilsson.

Teikti paraiškas buvo kviečiami Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistai bei Baltijos šalyse registruotų žiniasklaidos priemonių redakcijos. Iš sulauktų 75 paraiškų (32 iš Lietuvos, 29 iš Latvijos, 14 iš Estijos) paramą pasidalino vertinimo komisijų atrinktos 29 paraiškos (11 iš Lietuvos, 9 iš Latvijos , 9 iš Estijos).

Pagal dotacijas sukurti projektai bus įgyvendinami 2018 ir 2019 metais. Ši paramos programa tęsia Šiaurės ministrų tarybos veiklą tautinių mažumų žiniasklaidos paramos ir jaunimo žiniasklaidos raštingumo srityse.

Paraiškos, kurioms buvo skirtas finansavimas:

Lietuva

 • Varvara Kozlova: „21 Ivano Denisovičiaus gyvenimo diena“. Istorijų serija apie rusų mažumų gyvenimą Lietuvoje.
 • Delfi: „Mes esame iš dešimtojo dešimtmečio“. Trumpų vaizdo įrašų serija, nagrinėsianti įsigalėjusius mitus apie pereinamąjį laikotarpį po nepriklausomybės atkūrimo, akcentuojant sėkmingiausius šio perėjimo aspektus.
 • Ina Šilina: „Žiniasklaidos dabartinių rusų kultūros formų lietuvių gyvenime ieškojimai“. Pokalbiai apie rusų kultūrą su žmonėmis iš visos Lietuvos.
 • Zw.lt: „Rytai ar Vakarai, bet namuose geriausia“. Pokalbiai su žymiais šou verslo, politikos, komercijos, medicinos, meno ir kitų sričių atstovais.
 • InTheBaltic: „Kai daug žmonių daro viena: tautinės mažumos Baltijos šalyse“. Vaizdo ir garso tinklalaidės, reportažai, analitiniai tekstai ir pramoginis turinys rusų ir lenkų kalbomis.
 • Klaipėdos žmonės ir kl.lt: „Klaipėdos laikraštis“. Interviu su žymiais rusakalbiais Klaipėdoje ir Klaipėdos krašte.
 • Bernardinai.lt: „Lenkų, rusų ir lietuvių bendradarbiavimas kovoje už laisvę“. Straipsnių serija lietuvių kalba apie lietuvių, lenkų ir rusų disidentų bendradarbiavimą sovietmečiu.
 • Vilniaus klodai: „Kiekviena individuali sėkmės istorija yra didelė sėkmė bendruomenei ir valstybei“. Portalo pogon.lt turinys įvairiomis tautinių bendrijų ir jų integracijos į Lietuvos visuomenę temomis.
 • Dokumedija: „Post-sovietų 1-oji dalis: slavų jaunimas Baltijos šalyse“. Pokalbiai ir seminarai su tikslinėmis grupėmis, gyvenančiomis Lietuvos, Latvijos ir Estijos sostinėse bei regionuose, išskirtinį dėmesį skiriant tautinėms mažumoms.
 • Rusradio LT: „Kitos naujienos“. Kasdienė radijo laida „Kitos naujienos“, kurios metu du programos vedėjai satyriškai aptaria naujausias ir pagrindines vietos naujienas.
 • Aleksej Šachmatov: „Nepaprasti kazacho nuotykiai Lietuvoje“. Savaitinė radijo laida, kurioje programos vedėjas pasakoja apie imigracijos į Europos šalį ypatumus“.

Latvija

 • „Rīgas Laiks”: „Rusijos kalbos turinio tobulinimas kas ketvirtį leidžiamame žurnale „Rīgas Laiks“. Aštuoni nuodugnūs pokalbiai rusų kalba kas ketvirtį leidžiamame žurnale „Rīgas Laiks“ (rusiškas leidinys)”.
 • „Ezerzeme”: „Latgala – galimybių regionas“. Sėkmės ir iššūkių istorijos, susijusios su verslo aplinka Latgaloje.”
 • „Kurzemes vārds”: „Vietiniai laikraščiai vis dar gyvuoja“. 5 straipsnių ciklas savaitraštyje „Лиепайская неделя“.
 • „Delfi”: „Dienos istorija“. Straipsniai, kuriuose žurnalistai bando atrasti sąsajas tarp trumpų naujienų, citatų ir kitų turinio dalių. To pasėkoje jie sukuria auditorijai skirtą aiškų, išsamų vaizdą.
 • LETA: „Skyrius LETA+”. Analitinis turinys rusų kalba, skirtas nemokamam perpublikavimui visoms žiniasklaidos priemonėms Latvijoje.
 • Elvita Ruka: „Mano čigoniški metai“. 15 publikacijų serija, papildyta vaizdine medžiaga.
 • Smartlatvia.lv: „(Re) migracija / Liaudies Respublika smartlatvia.lv“. Straipsnių serija prieštaringiausiomis, skausmingiausiomis ir emociniu požiūriu jautriausiomis dabartinės Latvijos temomis – demografija ir migracija.
 • TVNET: „Atskyrimo istorija: lagaminas, stotis, Rusija“. Istorijos apie šiandieninį požiūrį į Rusiją ir į Sibirą išsiųstų latvių pavyzdys, siekiant parodyti integracijos istoriją kitoje visuomenėje – kaip jie sugebėjo išsaugoti savo kultūrą ir kalbą.
 • „Latgales laiks“: „Latgala – Latvijos daugiakultūrinis regionas: migracijos ir integracijos atspindys ekonominių ir socialinių procesų šviesoje“. Pasakojimai apie rusakalbius gyventojus ir etniškai mišrias šeimas Latgaloje.

Estija

 • „Feministeerium”: „Rusiško žiniasklaidos turinio, sukurto ir orientuoto į mažumas ir nepakankamai atstovaujamas grupes Estijoje, kokybės gerinimas ir didinimas“. 6 rusakalbių autorių straipsniai, kas mėnesį publikuojami „Feministeerium“ interneto svetainėje.
 • „Novaya Gazeta — Baltics”: „Jauni rusai Baltijos šalyse: kas jie yra”. 10 istorijų apie jaunus (16 – 25 metų) žmones, gyvenančius etniniu atžvilgiu skirtinguose regionuose, jų gyvenimo sąlygas, darbo ir studijų galimybes, integracijos procesus ir santykius su etnine dauguma.
 • Ida-Viru kūrybinės pramonės centras: „TECHnolk 3.0”. STEM (mokslu, technologijomis, inžinerija, matematika) grindžiamas TV šou rusų kalba „TECHnolik”, skirtas 6 – 14 metų amžiaus vaikams, skatinantis smalsumą ir STEM dalykų mokymąsi.
 • Estijos visuomeninis transliuotojas radijas 4: „KISA FM”. Unikalus internetinis projektas, skirtas jauniems rusakalbiams žmonėms. „KISA FM“ yra besikurianti eksperimentinė platforma, skirta jauniems žmonėms išbandyti naujas idėjas ir žiniasklaidos formatus.
 • „Kultuuritahvel”: „Laikraščio „Vestnik Tartu“ leidyba. Tolesnė laikraščio „Vestnik Tartu“ leidyba.
 • EMCC: „Propastop“ rusiškos versijos kokybės gerinimas“. Projekto tikslas – pagerinti „Propastop“ elektroninio žurnalo rusiškos versijos kokybę.
 • „Turundusproff”: „Rusakalbių lyderių pristatymas estams“. 10 straipsnių apie rusakalbius lyderius publikavimas.
 • „Prospekt-Media”: „Kaimynai“. Trys nepriklausomi interneto portalai rusų kalba prospekt.ee (Narva, Estija), grani.lv (Daugpilis, Latvija) ir news.tts.lt (Visaginas, Lietuva) kartą per mėnesį keisis savo žurnalistų straipsniais ir paskelbs juos savo interneto svetainėse.
 • „Edasi.org“: „Vertikalus 2 žingsnis”. Politiniu požiūriu neprieštaringos ir į ateitį orientuotos apybraižos, nuomonės, straipsniai ir interviu, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama Estijai, regionui ir apskritai visam pasauliui.

Apie Šiaurės ministrų tarybos biurą

Šiaurės ministrų taryba yra oficiali Šiaurės šalių tarpvyriausybinio bendradarbiavimo organizacija, įkurta 1971 metais.

Sritys, kuriose Šiaurės ministrų taryba siekia plėtoti bendradarbiavimą su Lietuva, yra švietimas, moksliniai tyrimai, inovacijos, verslas, demokratija, geras valdymas, lyčių lygybė, žodžio laisvė ir tolerancija, aplinka, klimatas bei energetika.

1991 metais Lietuvoje buvo įsteigtas Šiaurės ministrų tarybos biuras, skirtas atstovauti Šiaurės šalims Lietuvoje ir plėtoti Šiaurės šalių bei Lietuvos bendradarbiavimą. Daugiau informacijos rasite www.nordicmediagrants.org