Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje suteikė finansinę paramą Europos humanitariniam universitetui

2023/12/11

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje suteikė 250 000 eurų finansinę paramą Europos humanitariniam universitetui (EHU). Ši parama skirta EHU Patikos fondui, jos tikslas – padengti 20 studentų iš Baltarusijos ir 20 studentų iš Ukrainos stipendijas.

„Didžiuojamės galėdami skirti paramą EHU studentams, susiduriantiems su sunkumais. Švietimas yra galingas pokyčių katalizatorius, todėl šia partneryste patvirtiname savo įsipareigojimą skatinti Baltarusijos ir Ukrainos visuomenių  atsparumą, studentų akademinę kompetenciją ir platesnes ateities galimybes”,– teigia Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė Helén Nilsson.
Šia iniciatyva Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje prisideda ne tik prie tradicinės finansinės pagalbos. Skirta parama apima ne tik mokestį už mokslą, bet ir visas studijų išlaidas, kurios vienam studentui per metus siekia 6 400 eurų. Tai yra esminis momentas, keičiant EHU finansinį modelį ir pradedant taikyti stipendijomis grindžiamą požiūrį į paramą studentams.

Skiriant stipendijas buvo laikomasi konkrečių kriterijų, nurodytų EHU Patikos fondo ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje sutartyje. Baltarusijos studentų atrankos kriterijai apėmė politinio persekiojimo ir akademinių rezultatų aspektus. Ukrainos studentai, pretenduojantys į paramą, buvo atrenkami remiantis pagrindiniu kriterijumi – finansiniais sunkumais, kylančiais dėl Ukrainoje vykstančio plataus masto karo.

Dr. Vilius Šadauskas, EHU kancleris, išreiškė savo gilią padėką, teigdamas: „Esame įsitikinę, kad ši parama padės ugdyti ateities lyderius, pasirengusius spręsti pasaulinius iššūkius, ir intelektualiai, kūrybiškai bei profesionaliai prisidėti prie taikios ir klestinčios ateities užtikrinimo“.

EHU tikslas – stiprinti pilietinę visuomenę, siūlant humanitarinių ir laisvųjų menų studijas
Europos humanitarinis universitetas įkurtas Minske 1992 metais, tačiau jau 2004-siais dėl politinių priežasčių jo veikla Baltarusijoje buvo nutraukta. Sulaukęs pagalbos iš Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, Šiaurės Ministrų Tarybos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kai kurių Europos valstybių, universitetas atnaujino savo veiklą Vilniuje. Universitetui 2006 m. buvo išduotas leidimas vykdyti studijas ir su jomis susijusią veiklą Lietuvoje.
Pagrindinė EHU veiklos sritis – universitetinės humanitarinio profilio bakalauro ir magistrantūros studijos, taip pat moksliniai tyrimai, kūrybinė, kultūrinė, vystomojo bendradarbiavimo veikla. Universitetas orientuotas į pilietiškus studentus iš Rytų Europos, kuriems svarbios europinės vertybės, kritinis mąstymas, kūrybingumas.
2023/24 akademiniais metais universitete studijuoja apie 1500 studentų, didžioji dalis jų – baltarusiai.