Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vadovė: „Vaikai ir jaunimas yra svarbūs čia ir dabar, ne tik ateityje“

2019/05/28

Kovo 21 dieną startavo tarptautinės organizacijos „Reach for change“ ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje inicijuotas projektas „100 socialinių inovacijų ateinančiam šimtmečiui“, kurio metu specialiai projektui sukurtoje internetinėje svetainėje 100forchange.org buvo skelbiamos inovatyvios socialinės idėjos, kurios sprendžia problemas, su kuriomis susiduria vaikai ir jaunuoliai iš Baltijos ir Šiaurės šalių. Apie vaikų ir jaunimo įtraukimo į visus socialinio ir politinio gyvenimo aspektus svarbą kalbamės su Šiaurės ministrų tarybos biuro vadove Helén Nilsson.

Vadovaujate organizacijai, kurios strategijoje teigiama, jog Šiaurės regionas turi tapti geriausia vieta vaikams ir jaunimui. Kaip planuojate įgyvendinti šį tikslą?

Aš didžiuojuosi būdama šios organizacijos dalimi ir darysiu viską, kad ši vizija būtų įgyvendinta. Jos pagrindinis uždavinys – užtikrinti vaikų teisę į tinkamą vystymąsi per darnią regiono plėtrą. Mums be galo svarbu užtikrinti geras gyvenimo sąlygas visiems regione gyvenantiems vaikams, nepaisant jų lyties, etninės kilmės, amžiaus ar socioekonominės padėties. Turime prisiminti, jog ši visuomenės grupė yra nepaprastai įvairialypė, todėl visiems privalo būti suteiktos vienodos starto sąlygos.

Taigi,  Šiaurės ministrų taryba iškėlė vaikų ir jaunimo klausimą į politinį lygmenį ir patvirtino strategiją, kuri padės pasiekti šių užsibrėžtų tikslų. Ši strategija yra glaudžiai susieta su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir yra unikali Europoje. Ji numato, kokiomis konkrečiomis priemonėmis Šiaurės šalių vyriausybės sieks atstovauti vaikų ir jaunimo interesus skirdamos tam reikiamus resursus. Toks įsipareigojimas reiškia, jog daugelis mano organizacijos veiklų tiesiogiai ir netiesiogiai jau kurį laiką yra nukreiptos į vaikus ir jaunimą. Mums tai reiškia darbą su ateitimi.

Projektas „100 socialinių inovacijų ateinančiam šimtmečiui”skiria ypatingą dėmesį vaikų ir jaunimo gyvenimo gerinimui per socialinį verslą. Ką dalyvavimas šiame projekte duoda jauniesiems Šiaurės ir Baltijos šalių gyventojams?

Visų pirma, tai jaunieji novatoriai turėjo išskirtinę galimybę sudalyvauti visuose projekto renginiuose ir taip įgauti patirties socialinio verslumo srityje. Antra, dalyviams buvo suteiktas šansas susitikti su bendraminčiais, praplėsti pažinčių ratą bei užmegzti naujus verslo ryšius. Mes taip pat siekiame suburti panašias idėjas tausojančią tarptautinę novatorių komandą, kuri galėtų dalintis intelektiniu potencialu bei mokytis iš kitų.

Turėjote išskirtinę galimybę susitikti su socialinio verslo novatoriais iš Šiaurės ir Baltijos šalių. Kokį įspūdį jums paliko jų idėjos? Ar turite patarimų projekto dalyviams?

Bendraudama su jais supratau, jog kurdami idėjas ir kalbėdami apie verslo idėjų įgyvendinimą jie nejaučia jokių apribojimų. Klausantis verslo idėjų pristatymų man didelį įspūdi paliko dalyvių profesionalumas bei motyvacija kurti. Pagrindinis mano patarimas jauniesiems kūrėjams būtų išsiaiškinti savo verslo idėjos tikslinę grupę bei suprasti, kokią naudą ši grupė gaus iš jūsų verslo.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti geresnį pasaulį vaikams pasitelkiant inovacijas. Jūsų asmeniniu požiūriu –ko labiausiai trūksta mūsų regiono vaikams?

Pirmiausia turime prisiminti, kad vaikai ir jaunimas nėra vienalypė grupė. Joje yra labai skirtingų poreikių ir jiems tenkinti reikalingi individualūs sprendimai. Tačiau joks darbas grupėje nepasiteisins, jei bent vienas grupės narys jausis atstumtas ar paliktas nuošalyje. Turime siekti į visų poreikius orientuoto švietimo, turime įtraukti socialinėje atskirtyje esančius vaikus. Niekas Šiaurės regione neturėtų jaustis atstumtas.
Šiaurės regionas turi pirmauti užtikrinant, kad vaikai ir jaunimas klestėtų, žinotų ir naudotųsi savo teisėmis ir dalyvautų priimant sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui. Vaikai ir jaunimas yra svarbūs čia ir dabar, ne tik ateityje. Ir aš kartu su savo komanda kviečiu Lietuvą dalyvauti šioje svarbioje misijoje!

Jūsų nuomone, ką Lietuva galėtų pasiūlyti kaimyninėms Šiaurės šalims socialinių inovacijų srityje?
 
Daug jaunų žmonių Lietuvoje turi patirties keliaujant, yra dirbę ar studijavę užsienyje. Jie supranta, kas gali būti naudinga Lietuvai. Jaunų piliečių idėjos bus išgirstos ir įgyvendinamos lengviau, jei sukursime tokių idėjų inkubavimui skirtą struktūrą. Taip pat manau, kad aukšto lygio švietimas ir IT išmanymas yra privalumas būsimoms socialinėms inovacijoms. Be abejo, yra ir daugybė iššūkių, bet šiandien reikia sutelkti dėmesį į stipriąsias puses ir siekti pokyčio. Noriu prisidėti kuriant Šiaurės ir Baltijos šalių judėjimą prasmingam ir įtraukiačiam dialogui su jaunais žmonėmis socialinio verslumo srityje. Tikiu, kad daugelio atsakymų į mums svarbius klausimus privalome ieškoti drauge su jaunimu!