Siūlykite temas diskusijoms festivalyje „Būtent!“

2018/02/22

 

Jau antrą kartą Birštone 2018 m. rugsėjo 7-8 d. vyks diskusijų festivalis „Būtent!“. Šių metų naujovė – festivalyje planuojančios dalyvauti organizacijos bei privatūs asmenys kviečiami siūlyti jiems įdomias ir aktualias temas, kurios bus įtrauktos į renginio programą. Tai padaryti iki kovo 18 d.galima festivalio tinklalapyje http://www.diskusijufestivalis.lt

Kiekviena festivalio programai pasiūlyta tema turi atitikti šiuos pagrindinius principus:

• Siūloma tema gali būti atskleidžiama surengiant diskusiją, pranešimą, pasirodymą, spektaklį ar kita festivaliui tinkama forma;
• Tema turi būti aktuali Lietuvos valstybei ir jos gerovės raidai;
• Diskusijos/renginio metu negali būti reklamuojamos konkrečios paslaugos, produkto ar jiems atstovaujantys prekės ženklai;
• Didelis dėmesys turi būti skiriamas dalyvių (žiūrovų) įtraukimui sudarant galimybes gilintis į temą, užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus;
• Privalo būti užtikrintas sklandus moderavimas siekiant kuo efektyvesnės diskusijos tarp jos dalyvių ir kitų festivalio lankytojų;
• Pasirinkus diskusijos formatą, joje turi dalyvauti kuo skirtingesnių požiūrių, ideologijų, sektorių, lyčių atstovai siekiant kuo platesnio pasiūlytos temos išpildymo.

Kas gali siūlyti temas?

Diskusijų temas festivaliui gali siūlyti fiziniai asmenys, valstybės bei savivaldybių institucijos ir įmonės, švietimo, mokslo bei ugdymo įstaigos, verslo įmonės, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos.

Kaip dalyvauti atrankoje?

• Siūlyti temą diskusijai galima užpildant specialią anketą, kurią galima rasti svetainėje http://www.diskusijufestivalis.lt ir siunčiant ją el. paštu adresu info@diskusijufestivalis.lt;
• Teikiant anketą dalyvauti konkurse, turi būti pateikiamas temos aprašymas, numatomi diskusijos dalyviai bei moderatorius, kita anketoje nurodyta informacija;
• Siūloma diskusijos tema turi atitikti Diskusijų festivalio „Būtent!“ principus.

Atrinktų temų rengėjų įsipareigojimai:

• Temų rengėjai turi laikytis organizatorių paskelbtų terminų pateikiant galutinius diskusijos dalyvių bei moderatoriaus vardus, pateikiant kitą prašomą informaciją (nuotraukos, trumpi aprašymai ir kt.);
• Temų rengėjai savarankiškai rūpinasi diskusijos dalyvių, moderatoriaus atvykimu į renginio vietą ir renginio/ diskusijos įvykimu festivalyje. Organizatoriai nedengia jokių temos organizavimo išlaidų;
• Organizatoriai turi teisę fotografuoti, filmuoti bei transliuoti diskusiją;
• Galutinis temos pavadinimas ir temos dalyvių sąrašas turi būti suderintas su organizatoriais;
• Organizatoriai turi teisę prašyti papildyti ar keisti temos dalyvių sąrašą siekiant užtikrinti nuomonių įvairovę;

Festivalio organizatorių įsipareigojimai:

• Organizatoriai įsipareigoja įtraukti atrinktas temas į oficialią Festivalio programą, kuri skelbiama tinklalapyje ir kitais numatytais informavimo kanalais;
• Organizatoriai įsipareigoja užtikrinti kiekvienai diskusijai reikalingą techninę įrangą (vieta, mikrofonai, įgarsinimas ir t.t.) bei kitas technines priemones pagal išankstinį temos rengėjų ir organizatorių susitarimą;
• Organizatoriai įsipareigoja rūpintis bendru sudarytos renginio programos viešinimu ir sklaida.

Kas atrinks temas?

Temų atrankos komisija bus sudaryta iš pagrindinių festivalio organizatorių atstovų, kurie skelbiami interneto svetainėje www.diskusijufestivalis.lt. Atrinkdama temas komisija vadovausis Festivalio principais, temų atitikimui festivalio principams, aktualumu visuomenei ir siekiui užtikrinti Festivalyje temų įvairovę. Čia galite susipažinti su praėjusių metų festivalio programa ir temomis.

Pagrindiniai terminai

Siūlomas temas organizatoriams reikia pateikti iki: kovo 18 d.
Atrinktos temos bus paskelbtos: iki 2018 m. balandžio 1 d.
Aiškūs ir patvirtinti atrinktų temų moderatoriai: iki 2018 m. gegužės 15 d.
Aiškūs ir patvirtinti atrinktų temų dalyviai (kalbėtojai): iki 2018 m. liepos 1 d.

Diskusijų festivalis „Būtent!“ yra yra atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Įkvėpimo „Būtent!” semiasi iš ilgametes tradicijas turinčio Almedalen diskusijų forumo Švedijoje, panašių renginių kitose Skandinavijos šalyse, taip pat renginių „Arvamusfestival“ Estijoje ir „Lampa“ Latvijoje bei kitų „Democracy Festivals“ šeimos renginių Šiaurės-Baltijos šalyse.

Daugiau informacijos apie temų atranką: http://diskusijufestivalis.lt/DF_2018_temu%20atranka_info.pdf