Švedija perima pirmininkavimą Šiaurės ministrų tarybai 2024 m.

2024/01/02

Ulfas Kristerssonas, Švedijos Ministras Pirmininkas

2024 m. Šiaurės ministrų tarybai pirmininkaujanti Švedija sieks, kad Šiaurės regionas taptų saugesnis, žalesnis ir laisvesnis, taip pat  prisidės įgyvendinant tvariausio ir labiausiai integruoto regiono pasaulyje viziją.

Kaip ir didžioji dalis pasaulio, Šiaurės šalių regionas išgyvena neramius laikus, ypač dėl karo Ukrainoje. Švedijos pirmininkavimo programoje daugiausia dėmesio skiriama regiono saugumui didinti ir Šiaurės šalių visuomenei būdingoms demokratinėms vertybėms bei žmogaus teisėms skatinti.

„Švedija pradeda pirmininkauti tvirtai įsitikinusi, kad glaudesnis Šiaurės šalių bendradarbiavimas yra būtinas mūsų bendrai gerovei ir atsparumui. Būdami kartu esame stipresni ir saugesni“, – sako   Švedijos Ministras Pirmininkas Ulfas Kristerssonas ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrė Jessika Roswall.

Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas

Šiaurės ministrų taryba jau seniai bendradarbiauja su Baltijos šalimis. Yra daug galimybių išplėsti šį bendradarbiavimą, kuris apima švietimą ir mokslinius tyrimus, kultūrą, sveikatos apsaugą, dalijimąsi sveikatos duomenimis, skaitmeninimą, žinias apie visuomenės senėjimą ir demenciją, kibernetinį saugumą, nelegalią darbo praktiką, socialinę apsaugą ir statistiką. Pirmininkavimo metu Švedija sieks išnaudoti galimybes intensyvinti Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą įvairiose srityse.

„2024 m. Švedija taip pat pirmininkaus neformaliems Šiaurės šalių ir Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje formatams. Tolesnė tvirta parama Ukrainai ir jos kovai už laisvę bus šio darbo prioritetas. Mūsų, kaip laisvų demokratinių valstybių, pareiga ir prievolė yra remti tuos, kurie kovoja už tas pačias teises, o kartu ir ginti savo teises“, – pabrėžia  Švedijos Ministras Pirmininkas Ulfas Kristerssonas ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo ministrė Jessika Roswall.

Vizija 2030 rodo kelią

Vizija 2030 siekia, kad Šiaurės šalių regionas taptų tvariausiu ir labiausiai integruotu pasaulyje. Švedijos pirmininkavimo programoje taip pat daug dėmesio skiriama žaliam Šiaurės šalių regionui. Numatoma skatinti žiedinę ekonomiką, biologinę įvairovę ir energetikos sektorių, taip pat modernizuoti ir skaitmeninti transporto sistemą. Nauji ir inovatyvūs sprendimai ne tik sustiprins regioną, bet ir padidins Šiaurės šalių konkurencingumą visame pasaulyje.

Integruotas Šiaurės šalių regionas

Gyventi, studijuoti, dirbti ir kurti verslą Šiaurės šalių regione turėtų būti paprasta, nepaisant valstybių sienų. Pirmininkavimo programoje daug dėmesio skiriama integruoto Šiaurės regiono kūrimui, visų pirma stiprinant bendrą darbo rinką, kuri 2024 m. švęs savo 70-metį. Dėmesio taip pat susilauks darbo rinkos skaitmeninimo sprendimai bei viešojo sektoriaus įdarbinimo institucijų  reformos.

Tvirtas ir atsparus Šiaurės šalių regionas

Socialiai tvarus Šiaurės regionas – tai vieta, kurioje visuomenės nariai jaučiasi saugūs, o visuomenė yra tvirta ir atspari. Pirmininkavimo metu Švedija imsis iniciatyvos kovoje su nusikalstamumu bei sieks užkirsti kelią jaunų žmonių įtraukimui į nusikalstamą ar radikalizuotą gyvenseną.

Visą Švedijos pirmininkavimo Šiaurės ministrų tarybai 2024 m. programą rasite čia: The Nordic Region – safer, greener, freer. Programme for the Swedish Presidency 2024 of the Nordic Council of Ministers