Tyrimų organizacijoms – kvietimas teikti paraiškas migracijos ir integracijos tema

2024/02/07

Šiaurės ministrų tarybos mokslinius tyrimus finansuojanti organizacija „NordForsk“ vasario mėn. skelbs kvietimą Šiaurės ir Baltijos šalių tyrimų organizacijoms teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams migracijos ir integracijos tema. Kiekvienas projektas galės pretenduoti į iki 10,5 mln. Norvegijos kronų finansavimą. Tikimasi finansuoti 5-6 projektus.

Kvietimas skelbiamas bendradarbiaujant Švedijos, Norvegijos, Estijos ir Lietuvos nacionalinėms finansavimo agentūroms bei “NordForsk“.

Šio kvietimo tikslas yra bendrai finansuoti aukščiausios tarptautinės kokybės ir svarbos mokslinių tyrimų projektus, kuriems daugiašalis bendradarbiavimas suteikia aiškią pridėtinę vertę. Migracija ir integracija yra sudėtingi ir nuolat besikeičiantys reiškiniai, kuriems reikia nuolatinių mokslinių tyrimų, kad galėtume suprasti ir veiksmingai spręsti dėl padidėjusio migrantų srauto kylančius iššūkius ir atsiradusias galimybes.

Geresnis integracijos procesui įtaką darančių veiksnių supratimas leistų politikams ir specialistams kurti veiksmingesnes migrantų integracijos į priimančiąją visuomenę programas.  Be to, migracijos ir integracijos tyrimai gali padėti išsklaidyti mitus ir stereotipus apie migrantus ir jų poveikį visuomenei bei suteikti tikslesnį supratimą apie migracijos realybę ir jos padarinius.

Kvietime prioritetas bus teikiamas šioms temoms:

  • Integracijos procesai ir schemos
  • Socialinis sąryšis ir nelygybė
  • Migracijos ir integracijos politika ir valdymas

Kas gali teikti paraišką

Mokslinių tyrimų projektuose turi dalyvauti partneriai iš mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų* bent iš trijų Šiaurės šalių arba dviejų Šiaurės šalių ir Lietuvos ir (arba) Estijos. Šiaurės šalys čia apibrėžiamos kaip Danija, Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija, Farerų salos, Grenlandija ir Alandai. Atkreipiame dėmesį, kad projekto konsorciumui turi priklausyti Norvegijos ir (arba) Švedijos mokslinių tyrimų institucija.

Priimančioji mokslinių tyrimų projekto institucija (projekto savininkas) turi būti mokslinius tyrimus vykdanti organizacija, įsikūrusi vienoje iš kvietimą bendrai finansuojančių šalių: Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

Jei projekto savininkas yra mokslinius tyrimus atliekanti organizacija Estijoje arba Lietuvoje, projektas taip pat turi turėti priimančiąją instituciją Švedijoje arba Norvegijoje, su kuria „NordForsk“ sudaro sutartį dėl Šiaurės Europos projekto dalies.

*Mokslinius tyrimus atliekanti organizacija – tai juridinis subjektas, kuris gali būti universitetas, universiteto kolegija arba mokslinių tyrimų institutas ir kuriam būdingi šie bruožai:

  • Pagrindinis tikslas – savarankiškai vykdyti fundamentinius ir (arba) taikomuosius mokslinius tyrimus ir (arba) moksliniais tyrimais pagrįstas inovacijas, kurių rezultatai skelbiami viešai.
  • Subjektas gali būti privatus arba viešasis, tačiau iš savo veiklos jis neturi mokėti dividendų.
  • Subjektas turi atlikti daug akademinių, publikuotų mokslinių tyrimų.

Finansavimas

Didžiausia finansavimo suma, skiriama tyrimų projektui,  yra 10,5 mln. Norvegijos kronų.

Projekto trukmė – nuo trijų iki keturių metų. Projekto finansavimą bus galima gauti nuo 2025 iki 2028 metų.

Numatoma, kad paraiškas bus galima teikti iki 2024 m. gegužės mėn.

Užsiprenumeruokite “NordForsk” naujienlaiškį, kad gautumėte pranešimą, kai tik kvietimas bus paskelbtas svetainėje.

Atkreipkite dėmesį, kad išankstiniame skelbime pateikta kvietimo informacija gali keistis, o galutinė informacija bus pateikta kvietimo tekste.